Grupa docelowa: 80 osób (44 K i 36 M) powyżej 30 roku życia zamieszkałych na terenie woj. Lubelskiego , 8 gr średnio 10os

Podział na grupy:

–  80 osoby o niskich kwalifikacjach

– min 44 kobiety

– min 40 osoby niepełnosprawne

– min bezrobotne z 64 bezrobotnych w tym 39 osoby długotrwale

– min 10 osoby rolnicy i członkowie ich rodzin do 30 lat i więcej 

– min 16 osób biernych zawodowo

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w terminie od VI. 2016 do 01.2017  (co miesiąc rusza jedna grupa)

N_ZA