Szkolenia będą prowadzone dla 8 grup szkoleniowych średnio po 10 osób każda.

132h/gr; 22 spotkania x 6h  śr.10os

 

Szkolenie obejmować ma:

Szkolenie „Monter urządzeń energetyki odnawialnej” (kod zawodu: 712614)

Zakres: m. in. Montaż i demontaż urządzeń takich jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła ogniwa fotowoltaiczne.

Szkolenie „Sortowacz odpadów komunalnych” (kod zawodu: 961202)

Zakres: m. in. Podstawowe zasady składowania odpadów, segregacja odpadów, zasady bezpieczeństwa.

Szkolenie „Opiekun osoby starszej” (kod zawodu: 341202)

Zakres: m. in. Organizacja opieki nad osoba starsza, psychologia i socjologia, metodyka pracy opiekuńczej, elementy rehabilitacji gimnastyki.

Szkolenie „Specjalista do spraw dietetyki” (kod zawodu: 229301)

Zakres: m. in. Anatomia i fizjologia przewodu pokarmowego, podstawy żywienia człowieka, podstawy psychologii, planowane diety, techniki przyrządzania pożywienia, towaroznawstwo. 

 

Szkolenia zawodowe są zgodne ze zidentyfikowanymi potrzebami pracodawców z regionu lubelskiego tj. są zbieżne z zasadą „inteligentnej specjalizacji”.

N_ZA