Informacja o wynikach postępowania dotyczącego rozeznania rynku na pośrednika pracy dla maksymalnie 80 osób na terenie województwa lubelskiego.

Oceny ofert dokonano 19.01.2017. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy Cityschool s.c. Ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa.

 

Dodano: 19.01.2017 r.

 
 

 

 

Firma Navigator International Sp. z o. o na terenie województwa lubelskiego w ramach realizacji projektu „ZNÓW AKTYWNI! – Powrót na rynek pracy!” nr projektu RPLU.09.01.00-06.0038/15 planuje zrealizowanie Pośrednictwa Pracy w okresie 01.2017 r. – 06.2017 r  dla maksymalnie 80 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym poszukujemy Pośrednika Pracy który zrealizowałby Pośrednictwo Pracy dla 80 UP.

rozeznanie-rynku-posrednik-pracy

Dodano: 11.01.2017

 

 

13.10.2016

Informacja o wynikach postępowania dotyczącego rozeznania rynku na doradcę zawodowego dla 17 osób w miejscowości Ryki.

Oceny ofert dokonano 13.10.2016. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę p Rafała Brusa Pracownia Dynamiki Społecznej „CONSENS” z Lublina.

 

13.10.2016

Informacja o wynikach postępowania dotyczącego rozeznania rynku na najem sali szkoleniowej dla 17 osób w miejscowości Ryki.

Oceny ofert dokonano 13.10.2016. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę  Pracowni Dynamiki Społecznej „CONSENS”  Rafał Brus z Lublina.

 

05.10.2016 r.

Firma Navigator International Sp. z o. o na terenie województwa lubelskiego w ramach realizacji projektu „ZNÓW AKTYWNI! – Powrót na rynek pracy!” nr projektu RPLU.09.01.00-06.0038/15 planuje zrealizowanie Poradnictwa zawodowego grupowego i indywidualnego  w okresie 09.2016 r. – 02.2017 r  dla maksymalnie 80 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym poszukujemy do wynajęcia sal szkoleniowych na zajęcia poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne dla 17 UP  miejscowości Ryki.

rozeznanie-rynku-najem-sali-ryki

 

05.10.2016 r.

Firma Navigator International Sp. z o. o na terenie województwa lubelskiego w ramach realizacji projektu „ZNÓW AKTYWNI! – Powrót na rynek pracy!” nr projektu RPLU.09.01.00-06.0038/15 planuje zrealizowanie Poradnictwa zawodowego grupowego i indywidualnego  w okresie 10.2016 r. – 02.2017 r  dla maksymalnie 80 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym poszukujemy doradcy zawodowego który zrealizowałby poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne dla 17 UP w miejscowości Ryki.

rozeznanie-rynku-doradca-zawodowy-ryki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.10.2016

Informacja o wynikach postępowania dotyczącego organizacji i przeprowadzenia egzaminu VCC lub równoważnego.

Oceny ofert dokonano 03.10.2016. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy CITYSCHOOL S.C. Paweł Kędzierski, Piotr Kossowski, Ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa.

 

23.09.2016

Szanowni Państwo,

Firma Navigator International na terenie województwa lubelskiego, w ramach projektu „ZNÓW AKTYWNI! – Powrót na rynek pracy”” RPLU.09.01.00-06-0038/15, planuje zrealizowanie egzaminów VCC lub równoważnych dla maksymalnie 80 Uczestników Projektu, w planowanym okresie od 10.2016 r. do 03.2017 r.

rozeznanie-rynku-egzamin-vcc

 

15.09.2016

Informacja o wynikach postępowania dotyczącego rozeznania rynku na najem sali szkoleniowej dla 10 osób w miejscowości Zamość.

Oceny ofert dokonano 14.09.2016. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Ochotniczych Hufców Pracy, Ośrodek Szkolenia i Wychowania  Ul. Kilińskiego 86a, 22-400 Zamość.

 

15.09.2016

Informacja o wynikach postępowania dotyczącego rozeznania rynku na doradcę zawodowego dla 10 osób w miejscowości Zamość.

Oceny ofert dokonano 14.09.2016. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę p Wojciecha Zbiegień.

 

05.09.2016 r.

Firma Navigator International Sp. z o. o na terenie województwa lubelskiego w ramach realizacji projektu „ZNÓW AKTYWNI! – Powrót na rynek pracy!” nr projektu RPLU.09.01.00-06.0038/15 planuje zrealizowanie Poradnictwa zawodowego grupowego i indywidualnego  w okresie 08.2016 r. – 02.2017 r  dla maksymalnie 80 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym poszukujemy doradcy zawodowego który zrealizowałby poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne dla 10 UP w miejscowości Zamość.

rozeznanie rynku doradca zawodowy

 

05.09.2016 r.

Firma Navigator International Sp. z o. o na terenie województwa lubelskiego w ramach realizacji projektu „ZNÓW AKTYWNI! – Powrót na rynek pracy!” nr projektu RPLU.09.01.00-06.0038/15 planuje zrealizowanie Poradnictwa zawodowego grupowego i indywidualnego  w okresie 09.2016 r. – 02.2017 r  dla maksymalnie 80 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym poszukujemy do wynajęcia sal szkoleniowych na zajęcia poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne dla 10 UP  miejscowości Zamość.

rozeznanie rynku najem sali

 

12.08.2016

Informacja o wynikach postępowania dotyczącego realizacji szkoleń zawodowych.

Oceny ofert dokonano 12.08.2016. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy CITYSCHOOL S.C. Paweł Kędzierski, Piotr Kossowski, Ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa.

Protokół z wyboru ofert

 

12.08.2016

Informacja o wynikach postępowania dotyczącego rozeznania rynku na najem sali szkoleniowej dla 35 osób w miejscowości Hrubieszów.

Oceny ofert dokonano 12.08.2016. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Stowarzyszenia Aktywnych Animatorów Kultury, ul. 3 Maja 22-500 Hrubieszów.

 

12.08.2016

Informacja o wynikach postępowania dotyczącego rozeznania rynku na doradcę zawodowego dla 35 osób w miejscowości Hrubieszów.

Oceny ofert dokonano 12.08.2016. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę p Anny Karczmarczyk.

 

03.08.2016 r.

Firma Navigator International Sp. z o. o na terenie województwa lubelskiego w ramach realizacji projektu „ZNÓW AKTYWNI! – Powrót na rynek pracy!” nr projektu RPLU.09.01.00-06.0038/15 planuje zrealizowanie Poradnictwa zawodowego grupowego i indywidualnego  w okresie 08.2016 r. – 02.2017 r  dla maksymalnie 80 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym poszukujemy do wynajęcia sal szkoleniowych na zajęcia poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne dla 35 UP.

rozeznanie rynku najem sali

 

02.08.2016 r.

Firma Navigator International Sp. z o. o na terenie województwa lubelskiego w ramach realizacji projektu „ZNÓW AKTYWNI! – Powrót na rynek pracy!” nr projektu RPLU.09.01.00-06.0038/15 planuje zrealizowanie Poradnictwa zawodowego grupowego i indywidualnego  w okresie 08.2016 r. – 02.2017 r  dla maksymalnie 80 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym poszukujemy doradcy zawodowego który zrealizowałby poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne dla 35 UP.

rozeznanie rynku doradca zawodowy

 

01.08.2016 r.

Szanowni Państwo,

Firma Navigator International na terenie województwa lubelskiego, w ramach projektu „ZNÓW AKTYWNI! – Powrót na rynek pracy”” RPLU.09.01.00-06-0038/15, planuje zrealizowanie szkoleń zawodowych dla maksymalnie 80 Uczestników Projektu, w planowanym okresie od 08.2016 r. do 03.2017 r.

zapytanie ofertowe szkolenie zawodowe

formularz ofertowy  szkolenia zawodowe

 

N_ZA