Czas realizacji: 01.06.2016 – 30.06.2017

Celem projektu “ZNÓW AKTYWNI!- Powrót nas rynek pracy” jest większa zdolność do zatrudnienia u 80 osób po 30 roku życia, o niskich kwalifikacjach zawodowych, zamieszkujących na terenie woj. Lubelskiego.

Do Projektu zapraszamy przede wszystkim kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne w tym długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo oraz rolników i ich rodziny.

 Zajęcia dla 80 osób będą się odbywały w 8 gr. średnio 10os.

Proponowane wsparcie:

– poradnictwo zawodowe (indywidualne i grupowe, IPD)

– szkolenia:  Szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, zakończone egzaminem zewnętrznym i certyfikatem VCC

  • „Monter urządzeń energetyki odnawialnej”
  • „Sortowacz odpadów komunalnych”
  • „Opiekun osoby starszej”
  • „Specjalista do spraw dietetyki”

– staże zawodowe (3 mce dla 40 UP lub 6 mcy dla 40 UP)

– pośrednictwo pracy

– wsparcie mobilności zawodowej

 

Zapewniamy : materiały szkoleniowe, catering na szkoleniach, zwrot kosztów dojazdu, stypendia szkoleniowe, stypendia stażowe, wsparcie adaptacyjne,

N_ZA