06.10.2017r.


Grupa 3 (Bykowce) zajęcia z dnia 06.10.2017r. w godzinach 17.00-19.30  zostają odwołane, odbędą się w innym terminie.


15.09.2017r.


Harmonogram na szkolenie z Języka Angielskiego (poziom A1+A2) dla GRUPY 3 (Bykowce) na 60 godzin lekcyjnych

Lp.          Data                           Godzina          Ilość h   Ilość UP

1             2017.09.27          17.00 – 19.30             3             12

2             2017.09.29          17.00 – 19.30            3             12

3             2017.10.02          17.00 – 19.30             3             12

4             2017.10.03          17.00 – 19.30             3             12

5             2017.10.04          17.00 – 19.30             3             12

6             2017.10.06          17.00 – 19.30             3             12

7             2017.10.09          17.00 – 19.30             3             12

8             2017.10.10          17.00 – 19.30             3             12

9             2017.10.11          17.00 – 19.30              3             12

10           2017.10.13          17.00 – 19.30             3             12

11           2017.10.16          17.00 – 19.30              3             12

12           2017.10.17          17.00 – 19.30              3             12

13           2017.10.18          17.00 – 19.30             3             12

14           2017.10.20          17.00 – 19.30            3             12

15           2017.10.23          17.00 – 19.30            3             12

16           2017.10.24          17.00 – 19.30            3             12

17           2017.10.25          17.00 – 19.30            3             12

18           2017.10.27          17.00 – 19.30            3             12

19           2017.10.30          17.00 – 19.30            3             12

20           2017.10.31          17.00 – 19.30            3             12


15.09.2017r.


Harmonogram na szkolenie z Języka Angielskiego (poziom A1+A2) dla GRUPY 2 (Łętowina) na 60 godzin lekcyjnych

Lp.          Data      Godzina               Ilość h   Ilość UP

1             2017.09.20          17.30 – 20.00     3             12

2             2017.09.21          17.30 – 20.00     3             12

3             2017.09.25          17.30 – 20.00     3             12

4             2017.09.26          17.30 – 20.00     3             12

5             2017.09.27          17.30 – 20.00     3             12

6             2017.09.28          17.30 – 20.00     3             12

7             2017.10.02          17.30 – 20.00     3             12

8             2017.10.03          17.30 – 20.00     3             12

9             2017.10.04          17.30 – 20.00     3             12

10           2017.10.05          17.30 – 20.00     3             12

11           2017.10.09          17.30 – 20.00     3             12

12           2017.10.10          17.30 – 20.00     3             12

13           2017.10.11          17.30 – 20.00     3             12

14           2017.10.12          17.30 – 20.00     3             12

15           2017.10.16          17.30 – 20.00     3             12

16           2017.10.17          17.30 – 20.00     3             12

17           2017.10.18          17.30 – 20.00     3             12

18           2017.10.19          17.30 – 20.00     3             12

19           2017.10.23          17.30 – 20.00     3             12

20           2017.10.24          17.30 – 20.00     3             12


15.09.2017r.


Harmonogram na szkolenie z Języka Angielskiego (poziom A1+A2) dla GRUPY 1 (Przemyśl) na 60 godzin lekcyjnych

Lp.          Data                    Godzina           Ilość h     Ilość  UP

1             2017.09.18          8.00 – 10.30        3             12

2             2017.09.19          8.00 – 10.30        3             12

3             2017.09.20          8.00 – 10.30        3             12

4             2017.09.21          8.00 – 10.30        3             12

5             2017.09.25          8.00 – 10.30        3             12

6             2017.09.26          8.00 – 10.30        3             12

7             2017.09.27          8.00 – 10.30        3             12

8             2017.09.28          8.00 – 10.30        3             12

9             2017.10.02          8.00 – 10.30        3             12

10           2017.10.03          8.00 – 10.30        3             12

11           2017.10.04          8.00 – 10.30        3             12

12           2017.10.05          8.00 – 10.30        3             12

13           2017.10.09          8.00 – 10.30        3             12

14           2017.10.10          8.00 – 10.30        3             12

15           2017.10.11          8.00 – 10.30        3             12

16           2017.10.12          8.00 – 10.30        3             12

17           2017.10.16          8.00 – 10.30        3             12

18           2017.10.17          8.00 – 10.30        3             12

19           2017.10.18          8.00 – 10.30        3             12

20           2017.10.19          8.00 – 10.30        3             12


21.08.2017r.


Przypominamy, że trwa rekrutacja do projektu. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 25 lat i więcej (w tym również osoby przebywające na rencie lub emeryturze nie pracujące ale pragnące wrócić na rynek pracy przynajmniej na 1/2 etatu), uczące się lub zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie podkarpackim, o niskich kwalifikacjach zawodowych-  maksymalnie wykształcenie średnie, osoby po 50 roku życia.

Jednocześnie uczestnicy projektu muszą należeć do jednej z poniższych grup:
– osoby wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy oraz powracające na rynek pracy po przerwie związanej
z urodzeniem i wychowaniem dzieci do lat 3
-osoby z niepełnosprawnościami,
-osoby pozostające bez zatrudnienia prze okres co najmniej ostatnich 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

Zapraszamy do pobrania dokumentów rekrutacyjnych.


10.08.2017 r.


W związku z odpowiedzią Wojewódzkiego Urzędu Pracy donośnie przedłużenia okresu rekrutacji do 31.10.2017r.  został zmieniony Regulamin Projektu, który wchodzi w życie z dniem 10.08.2017r. Zgodnie decyzją WUP rekrutacja zostaje przedłużona do 31.10.20174 r.


24.07.2017 r.


Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych. Najbliższe grupy z języka angielskiego poziom podstawowy ruszają w powiatrach: przemyskim (miejscowości: Łętownia, Wapowce, miasto Przemyśl),  sanockim (miejscowość: Bykowce).

Szkolenie z języka angielskiego lub niemieckiego może odbyć się nawet w małej miejscowości o ile zbierze się 12 osób na grupę, dany poziom i język (angielskie/niemiecki) oraz jeśli będzie możliwość wynajęcia sali na zajęcia w danej miejscowości lub miejscowości sąsiadującej)

Zachęcamy do składania dokumentów.


19.06.2017 r.


Przypominamy, że trwa rekrutacja do projektu. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 25 lat i więcej (w tym również osoby przebywające na rencie lub emeryturze do maksymalnie 74 roku życia nie pracujące ale pragnące wrócić na rynek pracy przynajmniej na 1/2 etatu), uczące się lub zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie podkarpackim, o niskich kwalifikacjach zawodowych-  maksymalnie wykształcenie średnie, osoby po 50 roku życia.

Jednocześnie uczestnicy projektu muszą należeć do jednej z poniższych grup:
– osoby wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy oraz powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci do lat 3 (rodzic może przebywać na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym oraz planuje powrót na rynek pracy),
-osoby z niepełnosprawnościami,
-osoby pozostające bez zatrudnienia prze okres co najmniej ostatnich 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

Zapraszamy do pobrania dokumentów rekrutacyjnych.


08.06.2017 r.


W związku z odpowiedzią Wojewódzkiego Urzędu Pracy donośnie możliwości uczestniczenia w szkoleniu językowym osób przebywających na rencie/emeryturze został zmieniony Regulamin Projektu, który wchodzi w życie z dniem 08.06.2017r. Zgodnie decyzją WUP osobę przebywającą na rencie/emeryturze można uznać za niepracującą, jeżeli nie posiada pracy w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie oraz jest gotowa do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, w tym spełnia pozostałe warunki kwalifikowalności w projekcie.


15.05.2017 r.


Przypominamy, że trwa rekrutacja do projektu. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 25 lat i więcej, uczące się lub zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie podkarpackim, o niskich kwalifikacjach zawodowych-  maksymalnie wykształcenie średnie, osoby po 50 roku życia.

Jednocześnie uczestnicy projektu muszą należeć do jednej z poniższych grup:
– osoby wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy oraz powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci,
-osoby z niepełnosprawnościami,
-osoby pozostające bez zatrudnienia prze okres co najmniej ostatnich 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

Zapraszamy do pobrania dokumentów rekrutacyjnych.


28.04.2017 r.


  • Zachęcamy do zapoznania się z plakatem projektu „Kompetencje językowe kluczem do sukcesu!”

 


28.04.2017 r.


  • Z przyjemnością informujemy, że została uruchomiona strona internetowa projektu „Kompetencje językowe kluczem do sukcesu!”. Dokumenty zgłoszeniowe do projektu są już dostępne w zakładce Dokumenty Rekrutacyjne. Zapraszamy do zgłaszania swojego udziału!

    Zachęcamy do śledzenia strony internetowej, gdzie będziemy zamieszczać aktualne informacje nt. projektu.