Adres biura projektu „Kompetencje językowe kluczem do sukcesu!”:
Navigator International Sp. z o. o.

ul. Wilsona 14
37-700 Przemyśl
e-mail: kompetencje.jezykowe@navigator.edu.pl
tel.: 514-430-964