Uwaga! Dokumenty rekrutacyjne w wersji PDF
zostały dostosowane do osób niepełnosprawnych

Regulamin projektu “Kompetencje językowe kluczem do sukcesu!” – wersja WORD/PDF

Kwestionariusz zgłoszeniowy – wersja WORD/PDF

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej – wersja WORD/PDF

Zobowiązanie do przekazania informacji na temat sytuacji po opuszczeniu projektu – wersja WORD/PDF

Ankieta dotycząca sytuacji społeczno-zawodowej – wersja WORD/PDF

Ankieta dotycząca potrzeb wdrożenia rozwiązań usprawniających dla osób niepełnosprawnych – wersja WORD/PDF

Deklaracja Emeryta/Rencisty – wersja WORD/PDF

Prosimy o rzetelne wypełnienie testu w celu poprawnego zakwalifikowania do grupy

TEST  j. angielski – PDF j.angielski

TEST j. niemiecki – PDF  j.niemiecki