14.06.2017r.      


Szanowni Państwo,

Firma „Navigator International” Sp. z o. o. w ramach projektu „Kompetencje językowe kluczem do sukcesu!” nr RPPK.09.03.00-18-0007/16, realizowanego na terenie województwa podkarpackiego, planuje przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego i języka niemieckiego  dla 240 osób (w tym dla 156 UP w przypadku języka angielskiego i dla 84 UP  w przypadku języka niemieckiego)

W związku z powyższym poszukujemy firmy zdolnej dostarczyć we wskazane miejsce na swój koszt komplety podręczników tj. podręczniki wraz z ćwiczeniami oraz płytą CD/DVD do nauki języka angielskiego na poziomach A (A1+A2) oraz B (B1+B2)  oraz języka niemieckiego na poziomach A (A1+A2) oraz B (B1+B2) przygotowujące do egzaminu VCC lub innego równorzędnego zgodnego z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), w zależności od stopnia zaawansowania uczestników projektu (kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną znajduję się poniżej:

Rozeznanie rynku na podręczniki/ PDF