fe_l_ue

Dokumenty do pobrania:

Moduł: szkolenie zawodowe i staż:

formularz-rekrutacyjny-staz

karta-oceny-merytorycznej-formularza-rekrutacyjnego-2

za_wiadczenie_pracodawcy_-2

karta_oceny_formalnej_formularza_rekrutacyjnego-2

o_wiadczenie_potwierdzaj_ce_uczestnictwo_w_jednym_2

oswiadczenie-o-dochodzie-na-osobe-w-rodzinie

oswiadczenie-o-spelnianiu-kryteriow-gd

ankieta_dotycz_c_sytuacji_zawodowej_

 

Moduł: zakładanie i dofinansowanie działalności gospodarczej

część I (rekrutacja):

regulamin-rekrutacji-dzialalnosc-gospodarcza

formularz-rekrutacyjny-dg

karta-oceny-formalnej-formularza-rekrutacyjnego

karta-oceny-merytorycznej-formularza-rekrutacyjnego

o_wiadczenie_o_spe_nieniu_kryteri_w_grupy_docelowe

oswiadczenie-potwierdzajace-uczestnictwo-w-jednym-projekcie

o_wiadczenie_o_dochodzie_na_osob_w_rodzinie_d

zaswiadczenie-pracodawcy

ankieta_dotycz_c_sytuacji_zawodowej_

część II (dofinansowanie działalności gospodarczej):

regulamin_przyznania_rodk_w_finansowych_na_rozw_j_

Regulamin przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości aktualizacja 13.03

wniosek_o_udzielenie_wsparcia_finansowego

wzor_biznesplanu

harmonogram_rzeczowo_finansowy

karta_oceny_formalnej_wniosku_o_udzielenie_wsparcia_finansowego

karta_oceny_merytorycznej_wniosku_o_przyznanie_wsparcia_finansowego

umowa_o_udzielenie_wsparcia_finansowego

Umowa o przyznanie wsparcia finansowego – aktualizacja 13.03.17

wniosek_o_udzielenie_wsparcia_pomostowego

umowa_o_udzielenie_wparcia_pomostowego_szkoleniowo_doradczego

oswiadczenie_o_otrzymanej_pomocy_de_minimis

Dokumenty ( potrzebne po otrzymaniu dotacji)

Deklaracja pochodzenia sprzętu

Oświadczenie – zakupy zgodne z biznesplanem

Oświadczenie o niedokonywaniu zakupów od rodziny

Pismo zmiany w harmonogramie

Protokół przekazania towaru usługi

Zestawienie dokumentów potwierdzajacych poniesione wydatki AKTUALIZACJA

protokół przekazania zakupy na odległość

 

Dokumentacja przyznawania  i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych:

regulamin-wyplaty-stypendium-nieaktualny

pozwolenie-na-info-pup

oświadczenie osoby pobiejającej stypendium aktualizacja 20.02.2017

Regulamin wypłaty stypendium – aktualizacja 20.02.2017r

 

Dokumentacja dotycząca zwrotu kosztów dojazdu:

regulamin-zwrotu-kosztow-dojazdu-reaguj-szybko

regulamin zwrotu kosztów dojazdu aktualizacja z dn. 17.05.2017

oswiadczenie-o-cenie-biletu

oswiadczenie-osoby-dowozacej

oswiadczenie-osoby-dowozonej

umowa-uzyczenia-samochodu

wniosek-o-zwrot-kosztow-dojazdu

wniosek o zwrot kosztów dojazdu aktualizacja 20.02.2017

zaswiadczenie-przewoznika

n_rs