fe_l_ue

Celem szczegółowym projektu jest poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych w województwie łódzkim.

W ramach projektu zaplanowano kompleksowy katalog wsparcia w 3 modułach. Dla każdego modułu przewidziano następujące formy wsparcia:

 • Doradztwo zawodowe z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (90 os.)
 • Poradnictwo psychologiczne (90 os.)

Poza tym dla modułu I przewidziano:

 • Wsparcie szkoleniowo – doradcze „ABC przedsiębiorczości” (20 os.)
 • Przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej
  (18 os.)
 • Wsparcie pomostowe szkoleniowo – doradcze (18 os.)

Dla modułów II i III:

Szkolenia zawodowe do wyboru, zakończone egzaminem zewnętrznym (70 os.):

 • Przedstawiciel handlowy
 • Monter systemów suchej zabudowy
 • Budownictwo pasywne
 • Budowa i eksploatacja systemów fotowoltaicznych
 • Proekologiczne rozwiązania w zakresie systemów grzewczych i elektrycznych
 • Opiekun seniora
 • Programista aplikacji
 • Analityk systemów komputerowych
 • Monter rusztowań

Pośrednictwo pracy (70 os.)

Dodatkowo dla modułu II zaplanowano:

Staż zawodowy, trwający 3 miesiące po szkoleniu zawodowym (45 os.)

n_rs