logo kolor

Firma Navigator International Sp. z o .o zaprasza do udziału w projekcie „Kompetencje językowe i ICT dla Lubelszczyzny”

07.12.2016

Informacja o wynikach postępowania dotyczącego egzaminu zewnętrznego Vocational Competence Certificate lub równoważnego potwierdzającego nabycie kompetencji ICT w okresie 01-31.01.2017 r.; dla maksymalnie 108 UP ; 9gr.; śr. 12os/gr..

W toku postępowania dokonanego dnia 07.12.2016 za najkorzystniejszą uznano ofertę firmyCityschool s.c. Paweł Kędzierski, Piotr Kossowski,ul. Hoża 66/68,00-682 Warszawa

Informacja o wynikach postępowania dotyczącego  realizacji egzaminu zewnętrznego Vocational Competence Certificate lub równoważnego potwierdzającego nabycie kompetencji językowych w okresie 01.12.2016 -31.01.2017 r.; dla maksymalnie 108 UP ; 9gr.; śr. 12os/gr.

W toku postępowania dokonanego dnia 07.12.2016 za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Instytut Badawczo- Szkoleniowy Sp. z o.o,Ul. Artyleryjska 3 k, 10- 165 Olsztyn

 

 

25.11.2016

Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp. z o.o. na terenie województwa lubelskiego, w ramach projektu „Kompetencje językowe i ICT dla Lubelszczyzny” RPLU.12.03.00-06-0104/15, planuje zrealizowanie egzaminu zewnętrznego Vocational Competence Certificate lub równoważnego potwierdzającego nabycie kompetencji językowych w okresie 01.12.2016 -31.01.2017 r.; dla maksymalnie 108 UP ; 9gr.; śr. 12os/gr.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty.

zapytanie-ofertowe-j-angielski

25.11.2016

Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp. z o.o. na terenie województwa lubelskiego, w ramach projektu „Kompetencje językowe i ICT dla Lubelszczyzny” RPLU.12.03.00-06-0104/15, planuje zrealizowanie egzaminu zewnętrznego Vocational Competence Certificate lub równoważnego potwierdzającego nabycie kompetencji ICT w okresie 01-31.01.2017 r.; dla maksymalnie 108 UP ; 9gr.; śr. 12os/gr.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty.

zapytanie-ofertowe-ict

 

18.08.2016

Informacja o wynikach postępowania dotyczącego realizacji szkoleń z zakresu kompetencji ICT.

Oceny ofert dokonano 08.08.2016. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy Szkolenia i Edukacja sp. z .o.o.sp.k., ul. Henryka Pobożnego 14, 35-617 Rzeszów.

09.08.2016

Informacja o wynikach postępowania dotyczącego dostarczenia kompletów materiałów szkoleniowych tj. podręczników i ćwiczeń do języka angielskiego w maksymalnej ilości 108.

Oceny ofert dokonano 08.08.2016. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy Polango Sp. z o. o ul. Szyszkowa 20.02-285 Warszawa, Księgarnia Edukacyjno – Językowa ul. Kołłątaja 3, 20-006 Lublin.

28.07.2016

Firma Navigator International Sp. z o. o na terenie województwa lubelskiego w ramach realizacji projektu „Kompetencje językowe i ICT dla Lubelszczyzny” nr projektu RPLU.12.03.00-06-0104/15 planuje zrealizowanie szkolenia z języka angielskiego w okresie 08.2016 r. – 01.2017 r  dla maksymalnie 108 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym poszukujemy firmy zdolnej dostarczyć we wskazane miejsce komplety materiałów szkoleniowych tj. podręczników i ćwiczeń do języka angielskiego (kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki) w łącznej maksymalnej ilości 108 (słownie: sto osiem).

Rozeznanie rynku

28.07.2016

Szanowni Państwo,

Firma Navigator International na terenie województwa lubelskiego, w ramach projektu „Kompetencje językowe i ICT dla Lubelszczyzny” RPLU.12.03.00-06-0104/15, planuje zrealizowanie szkoleń z zakresu kompetencji ICT dla maksymalnie 108 Uczestników Projektu, w planowanym okresie od 08.2016 r. do 01.2017 r (08 – 12.2016 – I tura szkoleniowa, 08.2016-01.2017 – II tura szkoleniowa).

Zapytanie ofertowe

N_KJ