logo kolor

Firma Navigator International Sp. z o .o zaprasza do udziału w projekcie „Kompetencje językowe i ICT dla Lubelszczyzny”

Poniżej przedstawiamy zestawienie pytań i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dnia 28.07.2016 r. na realizację szkoleń z zakresu kompetencji ICT.

Pytanie nr 1.

Okres realizacji szkoleń II tury – Zamawiający w ofercie pisze: „…planuje zrealizowanie szkoleń z zakresu kompetencji ICT dla maksymalnie 108 Uczestników projektu, w planowanym okresie od 08.2016 r. do 01.2017 r. (08 – 12.2016 – I tura szkoleniowa, 08.2016 – 01.2017 – II tura szkoleniowa).”– Czy w związku z tym zajęcia dla poszczególnych grup w ramach I oraz II tury  mają być prowadzone równolegle dla wszystkich grup?

Odpowiedź:

Zajęcia dla poszczególnych grup w ramach I oraz II tury szkoleń będą prowadzone w zależności od potrzeb uczestników i harmonogramów jakie zostaną ustalone. Na tym etapie postępowania nie określamy jak będzie wyglądał dokładny harmonogram zajęć. W związku z tym może zaistnieć potrzeba aby zajęcia były prowadzone równolegle.

 

N_KJ