logo kolor

Firma Navigator International Sp. z o .o zaprasza do udziału w projekcie „Kompetencje językowe i ICT dla Lubelszczyzny”

 

Głównym celem projektu “Kompetencje językowe i ICT dla Lubelszczyzny” jest wyższy poziom kompetencji językowych i z zakresu ICT , umożliwiających wzrost konkurencyjności na lubelskim rynku pracy u 108 osób (min.60% kobiet) w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzania umiejętności z zakresu ICT i języków obcych z terenu województwa Lubelskiego.Minimum 30% Uczestników będą stanowiły osoby po 50 roku życia oraz minimum 20% Uczestników osoby z niepełnosprawnościami.

Szkolenia przewidziane w ramach projektu:

Szkolenie z zakresu ICT – 120 godzin/grupę, czas trwania 07-12.2016 I tura, 08.2016-01.2017 II tura

Szkolenie z języka angielskiego – 240 godzin/grupę, czas trwania 07-12.2016 I tura, 08.2016-01.2017 II tura

Serdecznie zapraszamy!

 

N_KJ