logo kolor

Firma Navigator International Sp. z o .o zaprasza do udziału w projekcie „Kompetencje językowe i ICT dla Lubelszczyzny”

 

 

Celem projektu jest wyższy poziom kompetencji językowych i z zakresu ICT umożliwiających wzrost konkurencyjności na lubelskim rynku pracy u 108 osób w tym min. 60% kobiet w wieku 25 lat i więcej i niskich kwalifikacjach, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzania umiejętności z zakresu ICT i języków obcych z terenu województwa lubelskiego. Projekt przewiduje udział min. 30% uczestników w wieku 50+ oraz min. 20% uczestników niepełnosprawnych.

Projekt zakłada następując formy wsparcia:

Szkolenie podnoszące kompetencje językowe – język angielski 240 godzin

Szkolenie podnoszące kompetencje komputerowe – szkolenie ICT 120 godzin

Szkolenia zakończą się uzyskaniem zewnętrznych certyfikatów.

Głównym rezultatem projektu będzie uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez min. 77 uczestników projektu.

Wartość projektu: 774 010,40 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich:657 908,84 PLN.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

N_KJ