logo kolor

Firma Navigator International Sp. z o .o zaprasza do udziału w projekcie „Kompetencje językowe i ICT dla Lubelszczyzny”

Biuro projektu:

ul. Skromna 5, 20-704 Lublin

nr tel. 519 308 952

e-mail: kompetencjedlalubelszczyzny@navigator.edu.pl

N_KJ