17.07.2018 r.

Osoby, które zakończyły staż w tym tygodniu/lub zakończą staż w następnym tygodniu proszone są o niezwłoczne dostarczenie dokumentów stażowych tj: list obecności, ewentualnych wniosków urlopowych i zwolnień lekarskich  (dla osób, które to dotyczy). Przypominamy o dostarczeniu uzupełnionego dziennika stażowego i opinii o stażyście.

Osoby, które ubiegają się o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia doradcze i zajęcia z pośrednictwa pracy prosimy o wysłanie stosownych dokumentów (patrz: dokumenty do pobrania)


12.06.2018 r.

Szanowni Państwo,

Przypominamy o wysyłaniu lub bezpośrednim dostarczaniu do Biura Projektu list obecności za miesiąc maj.

 


16.05.2018 r.

Szanowni Państwo,

Prosimy o systematyczne wysyłanie/dostarczanie list obecności na stażach zawodowych. Przypominamy również o dołączaniu do list obecności, odpowiednich wniosków urlopowych podpisanych przez Pracodawcę, u którego odbywacie Państwo staż.

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 


13.04.2018 r.

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że staże dla niektórych osób z grupy 15 rozpoczynają się 16 kwietnia. Prosimy o punktualne przybycie w wyznaczone miejsca pracy. Kolejne staże są w trakcie ustaleń.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

 


22.03.2018 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że egzaminy zewnętrzne dla grup: 11, 12 i 13 odbędą się  22.03.2018 r. w następujących godzinach: 9.00, 11.00 oraz 13.00

Szczegóły uzyskacie Państwo kontaktując się z nami telefonicznie lub e-mail.


16.02.2018 r.

Szanowni Państwo,

Z przyczyn od nas niezależnych informujemy, że egzaminy zewnętrzne dla grup: 11, 12 i 13, które miały się odbyć  17.02.2018 r. zostają odwołane.

O innym terminie egzaminów poinformujemy Państwa telefonicznie lub e-mailowo. Informacja zostanie opublikowana również na stronie.


08.02.2018 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że egzaminy zewnętrzne dla grup: 11, 12 i 13 odbędą się  17.02.2018 r. 

Szczegóły uzyskacie Państwo kontaktując się z nami telefonicznie lub e-mail.


12.01.2018 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że kolejne egzaminy zawodowe są w trakcie ustalania – o terminach poinformujemy Uczestników.

Przypominamy Uczestnikom odbywającym staże zawodowe, aby do listy obecności za miesiąc, w którym skorzystano z przysługującego urlopu zawsze dołączyć odpowiedni wniosek urlopowy.


20.12.2017 r.

Zdrowych, pogodnych i pełnych radości
świąt Bożego Narodzenia
a także wielu wspaniałych chwil
spędzonych w gronie najbliższych
życzy Zespół Projektu


29.11.2017 r.

Szanowni Państwo,

ZOSTAŁO JEDYNIE 12 WOLNYCH MIEJSC – SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH

INFORMACJA DLA OBECNYCH UCZESTNIKÓW: Zostały zaplanowane egzaminy zewnętrzne dla pozostałych grup – Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie. Ponadto kolejne osoby rozpoczęły/rozpoczynają staże zawodowe,  zgodne z ukończonym szkoleniem.

W celu ustalenia kolejnych spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym lub pośrednikiem pracy, prosimy  o kontakt telefoniczny z Zespołem Projektu i/lub z osobami, które prowadzą z Państwem zajęcia.


09.10.2017 r.

Szanowni Państwo,

REKRUTACJA NADAL OTWARTA !

Jednocześnie informujemy, że uczestnicy z grup 1,2,3,4,5,6, rozpoczęli/rozpoczynają staże zawodowe. Planowane są kolejne procedury mające na celu wyłonienie podmiotów, które przeprowadzą zajęcia dla kolejnych zrekrutowanych grup.  

Wszystkim Uczestnikom, którzy zakończyli szkolenia zawodowe przypominamy o egzaminach zewnętrznych, o których zostaną powiadomieni.


07.09.2017 r.

Szanowni Państwo,

W ramach realizowanego projektu: „Aktywni Ślązacy- powrót na rynek pracy” poszukujemy Podmiotów, które zagwarantują najem sal na indywidualne zajęcia z „Identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz IPD” oraz „Pośrednictwa pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami UP” dla maksymalnie 24 UP w łącznym max wymiarze 288 godzin zegarowych w województwie śląskim, w powiecie bielskim.

W związku z powyższym prosimy o wycenę kosztu wynajmu sal.

07.09.2017 rozeznanie sala – powiat bielski

07.09. 2017 rozeznanie sala – powiat bielski część ofertowa

 


25.08.2017 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy również, że dzisiaj, tj. 25 sierpnia 2018 r. rozpoczynają się szkolenia zawodowe dla 4 grup zlokalizowanych w powiecie bielskim (2 grupy) i powiecie będzińskim (2 grupy).

Dodatkowo informujemy, że rekrutacja do projektu jest nadal otwarta – Serdecznie zapraszamy!


01.08.2017 r.

Szanowni Państwo,

W ramach realizowanego projektu: „Aktywni Ślązacy- powrót na rynek pracy” poszukujemy Podmiotów, które zagwarantują najem sal na indywidualne zajęcia z „Identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz IPD” oraz „Pośrednictwa pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami UP” dla maksymalnie 24 UP w łącznym max wymiarze 288 godzin zegarowych w województwie śląskim, w powiecie bielskim.

W związku z powyższym prosimy o wycenę kosztu wynajmu sal.

 

01.08.2017 rozeznanie sala – powiat bielski

01.08.2017 rozeznanie sala – powiat bielski spr — część ofertowa


24.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do projektu jest nadal otwarta. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej i fanpage na facebook.com "#"Aktywni-%C5%9Al%C4%85zacy-powr%C3%B3t-na-rynek-pracy-1503989716355963/

Informujemy również, że dwie  grupy z powiatu bielskiego rozpoczęły 22.07.2017 r. indywidualne zajęcia: „Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz IPD”. Kolejne grupy z powiatu będzińskiego rozpoczną ww. zajęcia 5 sierpnia br.


06.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

W ramach realizowanego projektu: „Aktywni Ślązacy- powrót na rynek pracy” poszukujemy Podmiotów, które zagwarantują najem sal na indywidualne zajęcia z „Identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz IPD” oraz „Pośrednictwa pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami UP” dla maksymalnie 24 UP w łącznym max wymiarze 288 godzin zegarowych w województwie śląskim, w powiecie bielskim.

W związku z powyższym prosimy o wycenę kosztu wynajmu sal.

06.07.2017 rozeznanie sala – powiat bielski

06.07.2017 rozeznanie sala – powiat bielski — część ofertowa

 


06.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

W ramach realizowanego projektu: „Aktywni Ślązacy- powrót na rynek pracy” poszukujemy Podmiotów, które zagwarantują najem sal na indywidualne zajęcia z „Identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz IPD” oraz „Pośrednictwa pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami UP” dla maksymalnie 24 UP w łącznym max wymiarze 288 godzin zegarowych w województwie śląskim, w powiecie będzińskim.

W związku z powyższym prosimy o wycenę kosztu wynajmu sal.

06.07.2017 rozeznanie sala – powiat będzinski

06.07.2017 rozeznanie sala – powiat będzinski —część ofertowa

 


01.06.2017 r

Uprzejmie informujemy, że z dniem dzisiejszym startuje rekrutacja do projektu “Aktywni Ślązacy – powrót na rynek pracy”.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i składania dokumentów rekrutacyjnych (dostępnych w zakładce “Dokumenty rekrutacyjne”.

 

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020
Wartość projektu: 2 228 085,90 PLN
Wkład UE: 1893 873, 02 PLN PLN

 

Projekt jest realizowany z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, równości szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.