Projekt “Aktywni Ślązacy-powrót na rynek pracy” realizowany jest z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, równości szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Strona internetowa projektu została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Osoby z dysfunkcją wzroku mogą skorzystać z możliwości  powiększenia tekstu/zmiany kolorów/kontrastu. Ustawienia podglądu strony dostępne są po wybraniu ikonkę Znalezione obrazy dla zapytania ikona niepelnosprawny w prawym górnym rogu strony. Osoby, które mają problem z obsługą myszki komputerowej mogą poruszać się po witrynie za pomocą klawisza TAB (tabulator).

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji na temat zasad zrównoważonego rozwoju, równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Prezentacja o zasadach