Rekrutacja została zakończona.

Dziękujemy za udział.

01.12.2017 r.

Poniżej zamieszczamy harmonogram Staży zawodowych dla Grupy 6/Łódź.

Harmonogram dla Grupy 6 na staż zawodowy

20.11.2017 r.

Informujemy, że Pośrednictwo pracy dla Grupy 6/Łódź rozpocznie się 23.11.2017 r. Poniżej zamieszczamy harmonogram:

Harmonogram dla Grupy 6 na Pośrednictwo pracy

07.11.2017 r.

Poniżej harmonogram na szkolenie zawodowe “Pracownik obsługi biurowej” dla Grupy 6/Łódź.

Harmonogram dla Grupy 6 na szkolenie zawodowe

31.10.2017 r.

Poniżej zamieszczamy harmonogram na pośrednictwo pracy dla Grupy 4/Łódź

Harmonogram dla Grupy 4 na Pośrednictwo pracy

25.10.2017 r.

Poniżej przedstawiamy harmonogram na Staż zawodowy dla Grupy 4/Łódź i Grupy 5/Łódź.

Harmonogram dla Grupy 4 na staż zawodowy

Harmonogram dla Grupy 5 na staż zawodowy

10.10.2017 r.

Poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć z Poradnictwa zawodowego i Treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla Grupy 6/Łódź. Zajęcia odbywają się przy ul. Piotrkowskiej 21 w Łodzi.

Nazwa wsparcia Data Godziny
Poradnictwo zawodowe  14.10.2017 r. 08:00 – 13:15 
Poradnictwo zawodowe 21.10.2017 r. 10:00 – 15:15
Trening kompetencji i umiejętności społecznych 13.10.2017 r. 09:00 – 14:15
Trening kompetencji i umiejętności spolecznych 20.10.2017 r. 09:00 – 14:15

09.10.2017 r.

Informujemy, że pierwsze zajęcia z pośrednictwo pracy dla Grupy 4/Łódź będą odbywać się w dniach 10-11.10.2017 r. w godzinach 08:00-20:00. Miejsce spotkań Łódź, ul. Orla 23/3.

Zapraszamy !!!

06.10.2017 r.

Poniżej przedstawiamy harmonogram na Staż zawodowy dla Grupy 3/Łódź.

Harmonogram dla Grupy 3 na staż zawodowy

29.09.2017 r.

Informujemy, że szkolenie zawodowe dla Grupy 5/Łódź rozpoczyna się 02.10.2017 r. Poniżej przedstawiamy harmonogram na zajęcia.

Harmonogram dla Grupy 5 na szkolenie zawodowe

Zapraszamy Uczestników Projektu.

27.09.2017 r.

Informujemy, że Pośrednictwo pracy dla Grupy 5/Łódź rozpoczyna się 29.09.2017 r. Poniżej przedstawiamy harmonogram na zajęcia.

Harmonogram dla Grupy 5 na pośrednictwo pracy

Zapraszamy Uczestników Projektu na zajęcia.

22.09.2017 r.

Poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć z Poradnictwa zawodowego i Treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla Grupy 5/Łódź. Zajęcia odbywają się przy Al. Mickiewicza 15A w Łodzi oraz harmonogram na szkolenia zawodowe dla Grupy 4/Łódź. Zapraszamy wszystkich Uczestników.

Nazwa wsparcia Data Godziny
Poradnictwo zawodowe  25.09.2017 r. 15:00 – 20:15 
Poradnictwo zawodowe 26.09.2017 r. 15:00 – 20:15
Trening kompetencji i umiejętności społecznych 27.09.2017 r. 15:00 – 20:15
Trening kompetencji i umiejętności spolecznych 28.09.2017 r. 15:00 – 20:15

 Harmonogram dla Grupy 4 na szkolenie zawodowe

14.09.2017 r.

Poniżej przedstawiamy harmonogram na Staż zawodowy dla Grupy 1/Pabianice i Grupy 2/Łódź.

Harmonogram dla Grupy 1 na staż zawodowy

Harmonogram dla Grupy 2 na staż zawodowy

12.09.2017 r.

Informujemy, że szkolenie “Pracownik obsługi biurowej” dla Grupy 3/Łódź rozpoczyna się 13.09.2017 r.

Poniżej harmonogram.

Harmonogram dla Grupy 3 na szkolenie zawodowe

11.09.2017 r.

Szanowni Państwo Firma Navigator International Sp. z o. o. na terenie województwa łódzkiego w m. Łódź w ramach projektu “STOP WYKLUCZENIU!” nr RPLD.09.01.02-10-0006/16 planuje zrealizowanie wsparć

 • Poradnictwo zawodowe dla max. 12 Uczestników Projektu (UP) w okresie: wrzesień 2017 r.
 • Pośrednictwo pracy dla max. 12 Uczestników Projektu (UP) w okresie: wrzesień – grudzień 2017 r.

Zapytanie ofertowe na doradce zawodowego – Poradnictwo zawodowe Łódź (11.09.2017)

Zapytanie ofertowe na pośrednika pracy – Łódź (11.09.2017)

Zapraszamy do składania ofert.

07.09.2017 r.

Szanowni Państwo Firma Navigator International Sp. z o. o. na terenie województwa łódzkiego w m. Łódź w ramach projektu “STOP WYKLUCZENIU!” nr RPLD.09.01.02-10-0006/16 planuje zrealizowanie wsparć

 • Poradnictwo zawodowe dla max. 12 Uczestników Projektu (UP) w okresie: wrzesień 2017 r.
 • Pośrednictwo pracy dla max. 12 Uczestników Projektu (UP) w okresie: wrzesień – grudzień 2017 r.

Zapytanie ofertowe na doradcę zawodowego – Poradnictwo zawodowe Łódź (07.09.2017)

Zapytanie ofertowe – pośrednik pracy – Łódź 07.09.2017 r.

Zapraszamy do składania ofert.

06.09.2017 r.

Poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć z Poradnictwa zawodowego i Treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla Grupy 4/Łódź.Zajęcia odbywają się w Łodzi przy ul. Piotrkowska 21.

Nazwa wsparcia Data Godziny
Poradnictwo zawodowe  09.09.2017 r. 15:00 – 20:15 
Poradnictwo zawodowe 16.09.2017 r. 15:00 – 20:15
Trening kompetencji i umiejętności społecznych 08.09.2017 r. 09:00 – 14:15
Trening kompetencji i umiejętności spolecznych 15.09.2017 r. 09:00 – 14:15

Ponadto Grupa 6/Łódź rozpoczyna 07.09.2017 r. spotkania z doradcą zawodowym w ramach wsparcia “Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej (Indywidualne Plany Działań)”.

Harmonogram:

Harmonogram dla Grupy 6 na IPD

Wszystkich Uczestników Projektu zapraszamy na zajęcia.

01.09.2017 r.

Informujemy, że zajęcia dla Grupy 3/Łódź z Poradnictwa zawodowego odbędą się 02.09.2017 r. i 03.09.2017 r. w godzinach 15:00 – 20:15 w Łodzi przy ul. Mickiewicza 15A. Natomiast spotkania z pośrednikiem pracy rozpoczną się 04.09.2017 r.

 Harmonogram dla Grupy 3 na pośrednictwo pracy

Wszystkich Uczestników Projektu zapraszamy na zajęcia.

30.08.2017 r.

Informujemy, że spotkania indywidualne z psychologiem dla Grupy 6 w ramach wsparcia Poradnictwo psychologiczne rozpoczną się 01.09.2017 r.

Harmonogram dla Grupy 6 na Poradnictwo psychologiczne

Ponadto Grupa 1/Pabianice rozpoczyna 03.09.2017 r. pośrednictwo pracy. Zajęcia będą odbywać się w Woli Zaradzyńskiej, ul. Majora Hubala 51.

Harmonogram dla Grupy 1 na Pośrednictwo pracy

Zapraszamy na spotkania.

29.08.2017 r.

Szanowni Państwo Firma Navigator International Sp. z o. o. na terenie województwa łódzkiego w m. Łódź w ramach projektu “STOP WYKLUCZENIU!” nr RPLD.09.01.02-10-0006/16 planuje zrealizowanie wsparcia Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej (Indywidualne Plany Działań) dla max. 12 Uczestników Projektu (UP) w okresie: wrzesień 2017 r.

Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy – Łódź (29.08.2017 r.)

Zapraszamy do składania ofert.

27.08.2017 r.

Informujemy, że spotkania indywidualne z doradcą zawodowym w ramach wsparcia “Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej (Indywidualne Plany Działań)” dla grupy 5 z Łodzi rozpoczną się 28.08.2017 r.

Poniżej przedstawiamy harmonogram.

Harmonogram dla Grupy 5 na IPD

Serdecznie zapraszamy na spotkania z doradcą zawodowym.

21.08.2017 r.

Szanowni Państwo Firma Navigator International Sp. z o. o. na terenie województwa łódzkiego w m. Łódź w ramach projektu “STOP WYKLUCZENIU!” nr RPLD.09.01.02-10-0006/16 planuje zrealizowanie wsparć

 • Poradnictwo zawodowe dla max. 12 Uczestników Projektu (UP) w okresie: wrzesień 2017 r.
 • Pośrednictwo pracy dla max. 12 Uczestników Projektu (UP) w okresie: wrzesień – grudzień 2017 r.

Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy na Poradnictwo zawodowe – Łódź (21.08.2017 r.)

Zapytanie ofertowe – pośrednik pracy – Łódź (21.08.2017 r.)

Zapraszamy do składania ofert.

Informujemy, że zajęcia dla Grupy 3/Łódź z Treningu kompetencji i umiejętności społecznych odbędą się 23.08.2017 r. i 24.08.2017 r. w godzinach 15:00 – 20:15 w Łodzi przy ul. Mickiewicza 15A.

Wszystkich Uczestników Projektu zapraszamy na zajęcia.

18.08.2017 r.

Szanowni Państwo Firma Navigator International Sp. z o. o. na terenie województwa łódzkiego w m. Łódź w ramach projektu “STOP WYKLUCZENIU!” nr RPLD.09.01.02-10-0006/16 planuje zrealizowanie wsparć

 • Poradnictwo zawodowe dla max. 12 Uczestników Projektu (UP) w okresie: wrzesień 2017 r.
 • Pośrednictwo pracy dla max. 12 Uczestników Projektu (UP) w okresie: wrzesień – grudzień 2017 r.

Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy na Poradnictwo zawodowe – Łódź (18.08.2017 r.)

Zapytanie ofertowe – pośrednik pracy – Łódź (18.08.2017 r.) 

Zapraszamy do składania ofert.

Informacja !!!

Informujemy, że zgodnie z pismem z dnia 17.08.2017 r. nr EFS-O/I-RPO.424.80.2016.BJ z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi stypendium stażowe za niepełny miesiąc wylicza się dzieląc wysokość przyznanego stypendium przez dni kalendarzowe w danym miesiącu, a następnie mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych w okresie w których uczestnik odbywał staż.

11.08.2017 r.

Szanowni Państwo Firma Navigator International Sp. z o. o. na terenie województwa łódzkiego w m. Łódź w ramach projektu “STOP WYKLUCZENIU!” nr RPLD.09.01.02-10-0006/16 planuje zrealizowanie wsparcia Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno – zawodowej (Indywidualne Plany Działań) dla max. 12 Uczestników Projektu (UP) w okresie: sierpień – wrzesień 2017 r.

Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy – Łódź (11.08.2017)

Zapraszamy do składania ofert.

10.08.2017 r.

Informujemy, że pierwsze zajęcia dla Grupy 5/Łódź z “Poradnictwa psychologicznego” rozpoczną się 16.08.2017 r.

Harmonogram:

Harmonogram dla Grupy 5 na Poradnictwo psychologiczne

Zapraszamy na spotkania.

Ponadto informujemy, że zajęcia dla Grupy 2/Łódź z Treningu kompetencji i umiejętności społecznych odbędą się 16.08.2017 r. i 17.08.2017 r. w godzinach 15:00 – 20:15 w Łodzi przy ul. Mickiewicza 15A.

Wszystkich Uczestników Projektu zapraszamy na zajęcia.

07.08.2017 r.

Informujemy, że zajęcia indywidualne dla Grupy 3/Łódź i Grupy 4/Łódź w ramach wsparcia “Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej (Indywidualne Plany Działań)” rozpoczną się 08.08.2017 r.

Poniżej przedstawiamy harmonogram:

Harmonogram dla Grupy 3 na IPD

Harmonogram dla Grupy 4 na IPD

Zapraszamy na zajęcia.

04.07.2017 r.

Informujemy, że spotkania z pośrednikiem pracy dla Grupy 2/Łódź w ramach wsparcia “Pośrednictwo pracy” odbywać się będą od 07.08.2017 r.

Serdecznie zapraszamy na zajęcia.

Harmonogram dla Grupy 2 na Pośrednictwo pracy 

31.07.2017 r.

Informujemy, że szkolenie zawodowe “Techniki sprzedaży” dla Grupy 1/Pabianice rozpocznie się 01.08.2017 r.

Poniżej harmonogram. Zapraszamy na zajęcia.

Harmonogram dla Grupy 1 na szkolenie zawodowe Techniki sprzedaży

 

28.07.2017 r.

Szanowni Państwo Firma Navigator International Sp. z o. o. na terenie województwa łódzkiego w m. Łódź w ramach projektu “STOP WYKLUCZENIU!” nr RPLD.09.01.02-10-0006/16 planuje zrealizowanie wsparcia Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno – zawodowej (Indywidualne Plany Działań) dla max. 12 Uczestników Projektu (UP) w okresie: sierpień 2017 r.

Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy – Łódź (28.07.2017)

Zapraszamy do składania ofert.

Informujemy, że zajęcia dla Grupy 3/Łódź ruszą 31.07.2017 r. a dla Grupy 4/Łódź 01.08.2017 r.

W załączniku przedstawiamy harmonogram zajęć.

Harmonogram dla Grupy 3 na Poradnictwo psychologiczne

Harmonogram dla Grupy 4 na Poradnictwo psychologiczne

 

26.07.2017 r.

Informujemy, że zajęcia dla Grupy 2/Łódź z Poradnictwa zawodowego odbędą się 28.07.2017 r. i 31.07.2017 r. w godzinach 15:00 – 20:15 w Łodzi przy ul. Mickiewicza 15A.

Wszystkich Uczestników Projektu zapraszamy na zajęcia.

25.07.2017 r.

Szanowni Państwo Firma Navigator International Sp. z o. o. na terenie województwa łódzkiego w m. Łódź w ramach projektu “STOP WYKLUCZENIU!” nr RPLD.09.01.02-10-0006/16 planuje zrealizowanie wsparcia Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno – zawodowej (Indywidualne Plany Działań) dla max. 12 Uczestników Projektu (UP) w okresie: sierpień 2017 r.

Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy – Łódź

Zapraszamy do składania ofert.

21.07.2017 r.

Informujemy, że zajęcia dla Grupy 1/Pabianice z Treningu kompetencji i umiejętności społecznych odbędą się 24.07.2017 r. i 25.07.2017 r. w godzinach 8:00 – 13:15 w Woli Zaradzyńskiej przy ul. Majora Hubala 51.

Wszystkich Uczestników Projektu zapraszamy na zajęcia.

Ponadto informujemy, że szkolenie zawodowe “Techniki sprzedaży” dla Grupy 2/Łódź rozpocznie się 25.07.2017 r.

Poniżej harmonogram. Zapraszamy na zajęcia.

Harmonogram dla Grupy 2 na szkolenie zawodowe Techniki sprzedaży

17.07.2017 r.

1. Szanowni Państwo informujemy, iż dokonaliśmy wyboru Wykonawcy do kompleksowej realizacji następujących zajęć:

 • treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz
 • szkoleń zawodowych dla 72 Uczestników Projektu na terenie województwa łódzkiego na obszarze ŁOM, tj. m. Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki i zgierski w ramach projektu “STOP WYKLUCZENIU!” nr RPLD.09.01.02-10-0006/16.

Wyżej wymienione usługi zrealizuje firma: INSTYTUT BADAWCZO – SZKOLENIOWY” Sp. z o.o., Artyleryjska 3k, , 10-165 Olsztyn.

2. Szanowni Państwo informujemy, iż dokonaliśmy wyboru pośrednika pracy do zrealizowania wsparcia Pośrednictwo pracy w województwie łódzkim

 • w powiecie pabianickim wsparcie zrealizuje firma Coaching Balance Joanna Jagielska, ul. Bialska 156/23, 42-221 Częstochowa,
 • w miejscowości Łódź wsparcie zrealizuje firma „FR – AKCJA” Mateusz Kotnowski, ul. Zamiejska 27, 93-468 Łódź.

06.07.2017 r.

1.

Szanowni Państwo Firma Navigator International Sp. z o. o. na terenie województwa łódzkiego w m. Łódź  w ramach projektu “STOP WYKLUCZENIU!” nr RPLD.09.01.02-10-0006/16 planuje zrealizowanie wsparcia Pośrednictwo pracy dla 1 grupy szkoleniowej (12 UP/grupę) w okresie: lipiec – grudzień 2017 r. 

Zapytanie ofertowe – pośrednik pracy – Łódź

Zapraszamy do składania ofert.

2.

Szanowni Państwo Firma Navigator International Sp. z o. o. na terenie województwa łódzkiego w powiecie pabianickim w ramach projektu “STOP WYKLUCZENIU!” nr RPLD.09.01.02-10-0006/16 planuje zrealizowanie wsparcia Pośrednictwo pracy dla 1 grupy szkoleniowej (12 UP/grupę) w okresie: lipiec – grudzień 2017 r. . 

Zapytanie ofertowe – pośrednik pracy – powiat pabianicki

Zapraszamy do składania ofert.

05.07.2017 r.

Informujemy, że zajęcia dla Grupy 1/Pabianice z Poradnictwa zawodowego odbędą się 08.07.2017 r. i 09.07.2017 r. w godzinach 8:00 – 13:15 w Woli Zaradzyńskiej przy ul. Majora Hubala 51.

Wszystkich Uczestników Projektu zapraszamy na zajęcia.

 

30.06.2017 r. 

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dnia 26.06.2017 r. dotyczące wyboru Wykonawcy do kompleksowej realizacji Treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 72 Uczestników Projektu w ramach projektu “STOP WYKLUCZENIU!” nr RPLD.09.01.02-10-0006/16 

Pytanie nr 1. Czy każdy z trenerów w tym przetargu musi mieć doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym?

Odpowiedź: Wymagania dotyczące kadry trenerskiej opisane są w pkt. 3 w Opisie przedmiotu zamówienia oraz w pkt. B Opisu warunków udziału w postępowaniu.

Pytanie nr 2. Czy mogłoby to być doświadczenie spółki?

Odpowiedź: W ramach zał. 1 oferent powinien wykazać doświadczenie opisane w pkt. A w Opisu warunków udziału w postępowaniu. Godziny powinny być zrealizowane przez oferenta.

Pytanie nr 3. Czy doświadczenie jako trener umiejętności miękkich w Polskim Związku Harcerskim (praca z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) jest spełnieniem warunku?

Odpowiedź: Kadra trenerska powinna spełniać wymagania opisane w pkt. 3 Opisu przedmiotu zamówienia.

29.06.2017 r.

Szanowni Państwo informujemy, iż dokonaliśmy wyboru doradcy zawodowego do zrealizowania wsparcia Poradnictwo zawodowe w województwie łódzkim

 • w powiecie pabianickim wsparcie zrealizuje firma Coaching Balance Joanna Jagielska, ul. Bialska 156/23, 42-221 Częstochowa,
 • w miejscowości Łódź wsparcie zrealizuje firma „FR – AKCJA” Mateusz Kotnowski, ul. Zamiejska 27, 93-468 Łódź.

26.06.2017 r.

1.

Szanowni Państwo Firma Navigator International Sp. z o. o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy do kompleksowej realizacji treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 72 Uczestników Projektu na terenie województwa łódzkiego na obszarze ŁOM, tj. m. Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki i zgierski w ramach projektu “STOP WYKLUCZENIU!” nr RPLD.09.01.02-10-0006/16 .

 ZAPYTANIE OFERTOWE – Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Zapraszamy do składania ofert.

2.

Szanowni Państwo Firma Navigator International Sp. z o. o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy do kompleksowej realizacji szkoleń zawodowych dla 72 Uczestników Projektu na terenie województwa łódzkiego na obszarze ŁOM, tj. m. Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki i zgierski w ramach projektu “STOP WYKLUCZENIU!” nr RPLD.09.01.02-10-0006/16 .

ZAPYTANIE OFERTOWE – Szkolenie zawodowe

Zapraszamy do składania ofert.

20.06.2017 r. 

1.

Szanowni Państwo Firma Navigator International Sp. z o. o. na terenie województwa łódzkiego w m. Łódź  w ramach projektu “STOP WYKLUCZENIU!” nr RPLD.09.01.02-10-0006/16 planuje zrealizowanie wsparcia Poradnictwo zawodowe dla 1 grupy szkoleniowej (12 UP/grupę) w okresie: czerwiec – lipiec 2017 r. 

Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy na Poradnictwo zawodowe – Łódź

Zapraszamy do składania ofert.

2.

Szanowni Państwo Firma Navigator International Sp. z o. o. na terenie województwa łódzkiego w powiecie pabianickim w ramach projektu “STOP WYKLUCZENIU!” nr RPLD.09.01.02-10-0006/16 planuje zrealizowanie wsparcia Poradnictwo zawodowe dla 1 grupy szkoleniowej (12 UP/grupę) w okresie: czerwiec – lipiec 2017 r. 

Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy na Poradnictwo zawodowe – powiat pabianicki

Zapraszamy do składania ofert.

19.06.2017 r.

Szanowni Państwo informujemy, iż dokonaliśmy wyboru doradcy zawodowego do zrealizowania wsparcia Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno – zawodowej (Indywidualne Plany Działań) w województwie łódzkim

 • w miejscowości Pabianice wsparcie zrealizuje firma Coaching Balance Joanna Jagielska, ul. Bialska 156/23, 42-221 Częstochowa,
 • w miejscowości Łódź wsparcie zrealizuje firma „FR – AKCJA” Mateusz Kotnowski, ul. Zamiejska 27, 93-468 Łódź.

14.06.2017 r. 

Informujemy, że zajęcia dla Grupy 1/Pabianice ruszą 19.06.2017 r. a dla Grupy 2/Łódź 20.06.2017 r.

W załączniku przedstawiamy harmonogram zajęć.

Harmonogram dla Grupy 1 na Poradnictwo psychologiczne

Harmonogram dla Grupy 2 na Poradnictwo psychologiczne

Harmonogram dla Grupy 1 na IPD

Harmonogram dla Grupy 2 na IPD

09.06.2017 r.

Szanowni Państwo Firma Navigator International Sp. z o. o. na terenie województwa łódzkiego w m. Łódź w ramach projektu “STOP WYKLUCZENIU!” nr RPLD.09.01.02-10-0006/16 planuje zrealizowanie wsparcia Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno – zawodowej (Indywidualne Plany Działań) dla max. 12 Uczestników Projektu (UP) w okresie: czerwiec 2017 r.

Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy Łódź

Zapraszamy do składania ofert.

 08.06.2017 r.

Szanowni Państwo informujemy, iż dokonaliśmy wyboru Wykonawcy do kompleksowej realizacji poradnictwa psychologicznego dla 72 Uczestników Projektu na terenie województwa łódzkiego na obszarze ŁOM, tj. m. Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki i zgierski w ramach projektu “STOP WYKLUCZENIU!” nr RPLD.09.01.02-10-0006/16.

Wyżej wymienioną usługę zrealizuje konsorcjum firm: MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AKADEMIA BIZNESU Sp. k., Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa.

07.06.2017 r. 

Szanowni Państwo Firma Navigator International Sp. z o. o. na terenie województwa łódzkiego w miejscowości Pabianice w ramach projektu “STOP WYKLUCZENIU!” nr RPLD.09.01.02-10-0006/16 planuje zrealizowanie wsparcia Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno – zawodowej (Indywidualne Plany Działań) dla max. 12 Uczestników Projektu (UP) w okresie: czerwiec 2017 r.

Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy Pabianice

Zapraszamy do składania ofert.

26.05.2017 r.  

Szanowni Państwo Firma Navigator International Sp. z o. o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy do kompleksowej realizacji poradnictwa psychologicznego dla 72 Uczestników Projektu na terenie województwa łódzkiego na obszarze ŁOM, tj. m. Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki i zgierski w ramach projektu “STOP WYKLUCZENIU!” nr RPLD.09.01.02-10-0006/16 .

ZAPYTANIE OFERTOWE – Poradnictwo psychologiczne