Dokumenty rekrutacyjne wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu

 

  1. Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
  2. Oświadczenie o  spełnieniu kryteriów grupy docelowejOświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej
  3. Zaświadczenie z Urzędu Pracy w odniesieniu do osób zarejestrowanych jako bezrobotne, dla których został określony III profil pomocy
  4. Orzeczenie o niepełnosprawności/zaświadczenie potwierdzające stan zdrowia w  przypadku osób niepełnosprawnych
  5. Oświadczenie od osób z rodzin korzystających z PO PŻOświadczenie o korzystaniu z PO PŻ

 

Formularz online dla osób z niepełnosprawnościami

Formularz ON: https://docs.google.com/forms/d/1MSw5DBFQFVnGu6X10-g082NdFi2p57MgGBKDqmTR7vI/viewform

 

Przed wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu – Regulamin Projektu STOP WYKLUCZENIU! 

 

Dokumenty dotyczące zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu “STOP WYKLUCZENIU!”

  1. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu – Wniosek o zwrot kosztów dojazdu 
  2. Załączniki do wniosku o zwrot kosztów dojazdu – Załączniki do wniosku o zwrot kosztów dojazdu 
  3. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu – Regulamin zwrotu kosztów dojazdu 

 

Dokumenty dotyczące stypendium szkoleniowego i stażowego w ramach projektu “STOP WYKLUCZENIU!”

  1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium szkoleniowego i stażowego –  Regulamin stypendium
  2. Oświadczenie osoby pobierającej stypendium szkoleniowe i stażowe – Oświadczenie osoby pobierającej stypendium