18.04.2018

Szanowni Państwo,

Navigator International Sp. z o. o. w ramach realizacji projektu „MŁODOŚĆ-AKTYWNOŚĆ” planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. „Pośrednictwo pracy”na terenie województwa podkarpackiego w miejscowościach Rzeszów oraz Przemyśl, w okresie od 04.2018 r. do 09.2018 r., z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym poszukujemy pośrednika/ów pracy, gotowego/ych przeprowadzić ww. zajęcia (Kod CPV 79611000-0 Usługi poszukiwania pracy). Szczegóły w załączniku.

 

Zapraszamy do składania wycen.

rozeznanie rynku – pośrednictwo pracy


04.04.2018

Szanowni Państwo,

Navigator International Sp. z o. o. w ramach realizacji projektu „MŁODOŚĆ-AKTYWNOŚĆ” planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. „Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych”na terenie województwa podkarpackiego w miejscowości Przemyśl, w okresie 04. 2018 r.,  z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym poszukujemy doradcy/ców zawodowego/ych, gotowego/ych przeprowadzić ww. zajęcia (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe). Szczegóły w załączniku.

Zapraszamy do składania wycen.

rozeznanie rynku – doradca Przemyśl

 

09.03.2018

Szanowni Państwo,

Navigator International Sp. z o. o. w ramach realizacji projektu „MŁODOŚĆ-AKTYWNOŚĆ” planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. „Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych”, na terenie województwa podkarpackiego, w okresie 03.2018-04.2018 r.,  z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

 

W związku z powyższym poszukujemy doradcy/ców zawodowego/ych, gotowego/ych przeprowadzić ww. zajęcia (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe). Szczegóły w załączniku.

Zapraszamy do składania wycen.

rozeznanie rynku – doradca zawodowy


09.03.2018

Szanowni Państwo,

Navigator International Sp. z o. o. w ramach realizacji projektu „MŁODOŚĆ-AKTYWNOŚĆ” planuje zrealizowanie na terenie województwa podkarpackiego indywidualnych zajęć z doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla max 7 grup śr. 8 osobowych tj. max 56 osób, w okresie III – VIII 2018 r., z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

 

W związku z powyższym poszukujemy podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne). Szczegóły w załączniku.

Zapraszamy do składania wycen.

szacowanie wartości zamówienia – najem sali