Dokumenty rekrutacyjne wymagane od kandydatów/ek na Uczestników/czki Projektu:

1. Formularz rekrutacyjny – Formularz rekrutacyjny

2. Oświadczenie o statusie na rynku pracy – Oświadczenie o sytuacji na rynku pracy

3.  W przypadku osób niepełnosprawnych – Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia

 

Żeby wziąć udział w projekcie należy wypełnić i podpisać powyższe dokumenty, a następnie przesłać je listownie lub dostarczyć osobiście do naszego Biura Projektu (dokładny adres w zakładce KONTAKT). W razie pytań lub wątpliwości podczas wypełniania formularza proszę dzwonić na: 515-561-282. Pomożemy 🙂

 

Pamiętajcie, wypełniając formularz i oświadczenie, że osoba bierna zawodowo i bezrobotna to nie jest to samo!

Dla ułatwienia podajemy rozróżnienia, które mogą Wam pomóc:

Osoba bezrobotna :

  • nie ma pracy, jest gotowa podjąć pracę w ciągu następnych dwóch tygodni i w ciągu ostatnich czterech tygodni poszukiwała aktywnie pracy.

Osoba bierna zawodowo:

  • nie poszukuje aktywnie pracy lub
  • poszukuje pracy, ale nie jest gotowa podjąć jej w ciągu następnych dwóch tygodni.

 

Przed wypełnieniem dokumentów zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem – Regulamin projektu

Zaktualizowany regulamin projektu z dnia 13.08.2018 roku

 

Dodatkowe dokumenty do pobrania dla Uczestników/czek Projektu:

  1. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu – Wniosek zwrot kosztów dojazdu
  2. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu podczas stażu – Wniosek zwrot kosztów dojazdu na staż
  3. Zaświadczenie przewoźnika transportu zbiorowego o najtańszym koszcie przejazdu na danej trasie – Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu
  4. Oświadczenie osoby pobierającej stypendium – Oświadczenie osoby pobierającej stypendium
  5. Wniosek urlopowy – Wniosek urlopowy