logo_na_str

Projekt skierowany jest do 150 osób ( min. 35% kobiet) w wieku dorosłym, od 18 r. życia zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego, podnoszenia, uzupełnienia kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia pracujących (lub zamierzających pracować) w branży budowlanej (z wyłączeniem osób samo zatrudnionych) zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego. 50 % będą stanowić osoby z terenów wiejskich.

Do projektu „Kwalifikacje na miarę XXI w.” priorytetowo będą przyjmowane osoby o niskich kwalifikacjach, bierne edukacyjnie, zamieszkałe na terenach wiejskich oraz osoby ze złą sytuacją materialną. 

Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

– bezpłatne szkolenia

szkolenia na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym

– profesjonalną kadrę dydaktyczna – materiały szkoleniowe (skrypt, pendrive, teczka, notes) – catering podczas szkoleń

– przerwa kawowa, obiad  

 

UWAGA !!! REKRUTACJA DO PROJEKTU ZAKOŃCZONA

loga projektu