logo_na_str

 W projekcie założono następujące formy wsparcia:  
1. Szkolenia zawodowe:

  • 1. BUDOWNICTWO PASYWNE – 80 h – dla 60 UP,
  • 2. FOTOWOLTAIKA W BUDOWNICTWIE – 80 h – dla 60 UP,
  • 3. NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE – 80 h – dla 30 UP,
  • 4. FINANSOWANIE ROZWIĄZAŃ PROEKOLOGICZNYCH W BUDOWNICTWIE – 32 h – dla 150 UP.

Szkolenia od 1-3 jest do wyboru. Każdy z uczestników szkolenia musi wziąć udział w szkoleniu nr 4    
Szkolenia odbywają się w systemie weekendowym (sobota, niedziela)    

2. Egzamin zewnętrzny i certyfikacja. Po zakończonych szkoleniach uczestnik projektu przystępuje do egzaminu zewnętrznego na poziomie VCC lub równoważnego.  

 

111159026

Materiały szkoleniowe do pobrania:

  • BUDOWNICTWO PASYWNE – BPmateriały.doc
  • FOTOWOLTAIKA W BUDOWNICTWIE – FwBmateriały.doc
  • NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE – NSmateriały.doc
  • FINANSOWANIE ROZWIĄZAŃ PROEKOLOGICZNYCH W BUDOWNICTWIE – FRPwBmateriały.doc

 

loga projektu