logo_na_str

02.09.2016r

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dnia 30.08.2016 dot. wyboru firmy cateringowej zdolnej zapewnić i dostarczyć we wskazane miejsce catering dla max 137 UP w Radomiu:

pyt. 1) czy ogłoszenie dotyczy jednej usługi cateringu dla 15 osób czy większej ilości – w dokumentacji nie jest to jasne, natomiast jest informacja że dot harmonogramu 09-11.2016 czyli wygląda na to że większej ilości – jakiej??

 

ogłoszenie dotyczy 9 grup czyli 137 osób, czyli obsluga cateringowa podczas 3 szkoleń:

-„Nowoczesne systemy grzewcze”(2 grupy, łącznie max 30 osobowe),

-„Fotowoltaika w budownictwie”(2 grupy, łącznie max 31 osobowe)

oraz „Finansowanie rozwiązań proekologicznych w budownictwie”(5 grup, łącznie max 76 osobowych

 

pyt  2) czy w miejscu gdzie będzie sie odbywał catering są stoły które mozna wykorzystać do rozłożenia potraw czy firma cateringowa ma przyjechac z pełnym wyposażeniem?

 

W wybranych miejscach będą dostępne stoły – Państwo musicie się zatroszczyć jedynie o jedzenie i jego dowóz na wskazane miejsce

 

 

pyt 3) związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru firmy cateringowej poproszę o harmonogram szkoleń z określeniem :dat szkoleń, miejsca szkoleń, liczby uczestników na każdym szkoleniu.

 

Nie można określić jasno sprecyzowanego harmonogramu (konkretnych dat), ponieważ na to składa się wiele rzeczy, m. in. dostępność sal, trenerów, preferencji UP itd. O pełnym harmonogramie powiadomimy później, jak tylko zostanie ustalony. Usługi cateringowe zaplanowane są na listopad – wrzesień ( będą to weekendy). Nie jesteśmy w stanie także podać w tym momencie konkretnego adresu sali, ponieważ nie została jeszcze ustalona. Oferta dotyczy Radomia.

 

Odnośnie liczby uczestników na każdym szkoleniu Usługa dla 9 grup (137) osób następujących szkoleń:
– szkolenie „Nowoczesne systemy grzewcze”usługa cateringowa dla max 30 os przez 5 wekendów (sobota niedziela)

-, „Fotowoltaika w budownictwie”(max 31 osobowe) przez 5 weekendów (sobota niedziela)

– oraz „Finansowanie rozwiązań proekologicznych w budownictwie”max 76 osobowych przez 2 weekendy (sobota niedziela)

 

30.08.2016 r.

ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERTY

Firma Navigator Interantional Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się i złożenia wyceny dotyczącej przeprowadzenia szkolenia “Nowoczesne systemy grzewcze” w ramach projektu „Kwlaifikacje na miarę XXI wieku!

rozeznanie rynku – Trener nowoczesne sytemy grzewcze – 30.08.2016

 

25.07.2016r.

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dnia 20.07.2016r. dot. wyboru trenera na szkolenie “fotowoltaika w budownictwie” Kozienice:

pyt. 1  – proszę o informację jaka jest różnica między załącznikiem nr 1 i nr 2.

-Załącznik numer 1[1]Wykaz należycie zrealizowanych godzin szkoleń/ warsztatów/ kursów/ z zakresu fotowoltaiki lub pokrewnych:

-Załącznik numer 2[1] Doświadczenie Wykonawcy:

 

Odpowiedź: Załącznik nr 1 należy wypełnić w celu spełnieniu minimalnych wymogów składania oferty (kryterium wejścia); załącznik nr 2 określa dodatkowe doświadczenie –  jest to kryteria punktowe oceny oferty (kryterium oceny).  W załączniku nr 2 Wykonawca nie może wykazać usług, które wykazał w Załączniku nr 1

 

pyt. 2

Mam jeszcze pytanie czy jest możliwość poznania wskaźnika Co – cena obliczona badanej oferty.

 

odpowiedź: Co:  jest to cena którą Pan poda.

 

 

31.05.2016 r.

ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERTY

Szanowni Państwo, Firma Navigator International Sp. z o.o.  realizuje na terenie województwa mazowieckiego projekt pod nazwą “Kwalifikacje na miarę XXI wieku” nr RPMA.10.03.04.-14-0919/15w ramach działania 10.3, poddziałania 10.3.4 Kształcenie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych RPO WM. W związku z tym poszukujemy potencjalnych kandydatów na podwykonawców do przeprowadzenia szkolenia z zakresu “Budownictwo pasywne” oraz przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu VCC lub równoważnego. Zwracamy się do Państwa o złożenie swojej oferty. Szczegóły są zawarte w załączniku.

zapytanie ofertowe

loga projektu