Zapraszamy Państwa do kontaktu.

Zespół projektu.

Adres:

Biuro Projektu „Czas na aktywność” ul. Skromna 5, 20-704 Lublin.

Mateusz Sochan

Nr tel. 501 814 518

Adres e mail: czas-na-aktywnosc@/

Mateusz Bożek 

Nr tel. 699 670 263

Adres e mail: bozek.mateusz@/