Fundusze Europejskie Program Regionalny, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

22.10.2018

Informujemy, że pierwsze osoby ukończyły już udział w Projekcie . Trwają ostatnie dni staży zawodowych dla pozostałych Uczestników Projektu oraz ostatnie spotkania w ramach Pośrednictwa pracy. Z końcem października zakończymy realizację Projektu. Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za aktywny udział w przewidzianych w Projekcie formach wsparcia!

 


21.09.2018

Uprzejmie informujemy, że pierwsi Stażyści wraz z końcem września kończą swoje staże zawodowe. Równolegle odbywają się zajęcia z Pośrednictwa pracy dla pozostałych stażystów. Dziękujemy za aktywny udział w zajęciach!

 


24.08.2018

Informujemy, że nadal trwają staże zawodowe dla 48 Uczestników Projektu. Odbywają się także zajęcia indywidualne z Pośrednictwa pracy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w zajęciach!

 


27.07.2018

Uprzejmie informujemy, że 48 Uczestników Projektu bierze udział w stażach zawodowych. Pozostali Uczestnicy uczęszczają na zajęcia z Poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego. Dziękujemy za aktywny udział w zajęciach!

 


11.07.2018

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 08.05.2018 (zamieszczone w Monitorze Polskim w dniu 15.05.2018 r. poz. 475) zmianie uległa wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Od 01.06.2018 r. kwota ta wynosi 847,80 zł, co niesie za sobą zwiększenie kwoty stypendium szkoleniowego (proporcjonalnie) i stypendium stażowego do wysokości 1017,40 zł.

 


29.06.2018

Informujemy, że wszystkie grupy ukończyły już szkolenie zawodowe. Ostatnia grupa kończy również 30.06.2018 szkolenie komputerowe.27 Uczestników rozpoczęło już udział w stażu zawodowym. Dziękujemy za aktywny udział w zajęciach.

 


30.05.2018

Informujemy, że pierwsze grupy ukończyły szkolenia zawodowe oraz komputerowe. Trwają również zajęcia w ramach Poradnictwa zawodowego oraz szkoleń zawodowych i komputerowych dla pozostałych grup. Z początkiem czerwca 17 Uczestników Projektu rozpocznie realizację stażu zawodowego. Dziękujemy za aktywny udział w przewidzianych w projekcie formach wsparcia.

 


30.04.2018

Informujemy, że nadal trwa nabór formularzy do projektu Walczymy z wykluczeniem. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 


28.03.2018

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego “Alleluja” życzy Zespół Projektu.
 

28.02.2018

Informujemy, że nadal trwa nabór formularzy do projektu Walczymy z wykluczeniem. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 


30.01.2018

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do projektu Walczymy z wykluczeniem, wszystkich osób spełniających kryteria wymienione na stronie głównej. Rekrutacja zakończy się w momencie zebrania odpowiedniej ilości osób.