28.07.2016

Firma Navigator International Sp. z o. o na terenie województwa lubelskiego w ramach realizacji projektu „Kompetencje językowe i ICT dla Lubelszczyzny” nr projektu RPLU.12.03.00-06-0104/15 planuje zrealizowanie szkolenia z języka angielskiego w okresie 08.2016 r. – 01.2017 r  dla maksymalnie 108 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym poszukujemy firmy zdolnej dostarczyć we wskazane miejsce komplety materiałów szkoleniowych tj. podręczników i ćwiczeń do języka angielskiego (kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki) w łącznej maksymalnej ilości 108 (słownie: sto osiem).

Rozeznanie rynku

 

 

 

 

 

28.07.2016

Szanowni Państwo,

Firma Navigator International na terenie województwa lubelskiego, w ramach projektu „Kompetencje językowe i ICT dla Lubelszczyzny” RPLU.12.03.00-06-0104/15, planuje zrealizowanie szkoleń z zakresu kompetencji ICT dla maksymalnie 108 Uczestników Projektu, w planowanym okresie od 08.2016 r. do 01.2017 r (08 – 12.2016 – I tura szkoleniowa, 08.2016-01.2017 – II tura szkoleniowa).

Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe