26.01.2018

Dokumenty rekrutacyjne wymagane od kandydatów/ek na Uczestników/czki Projektu:

1. Formularz rekrutacyjny – Formularz zgłoszeniowy

2. Oświadczenie UP potwierdzające spełnienie kryterium grupy docelowej – Oświadczenie UP potwierdzające spełnienie kryt. grupy docelowej

3. Ankieta dotycząca sytuacji osobistej, domowej i zawodowej Kobiet i Mężczyzn- Ankieta dotycząca sytuacji K i M

4. Zaświadczenie pracodawcy- Zaświadczenie pracodawcy

5. Oświadczenie pracownika- Oświadczenie pracownika

6.  W przypadku osób niepełnosprawnych – Orzeczenie o niepełnosprawności.