fe_s_ue

Szkolenie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych ICT – 120 h

Tematyka szkoleń:

(szkolenie z języka obcego branżowego – 36 godzin, gromadzenie informacji w formie elektronicznej, przetwarzanie informacji z wykorzystaniem technologii komunikacyjnych, e-learning, e-usługi, usługi sprzedaży elektronicznej, bazy danych)

Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym i certyfikacją (VCC).

n_ssdz