fe_s_ue

W ramach realizacji projektu „Skuteczny start do zatrudnienia”, są przestrzegane zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz prowadzone działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zrównoważonego rozwoju.

n_ssdz