Harmonogram wsparcia w ramach projektu
“Skuteczny start do zatrudnienia” WND-RPSL.07.01.03-24-0172/15

Grupa 1 – Katowice

Doradztwo zawodowe – 7.12-14.12.2016

Harmonogram

Szkolenie zawodowe – 10.01-22.02.2017

Harmonogram

Pośrednictwo pracy – 21.07-28.07.2017

Harmonogram

Egzamin VCC – 08.03.2017

Harmonogram

Grupa 2 – Kamienica Polska

Doradztwo zawodowe – 29.12-09.01.2017

Harmonogram

Szkolenie zawodowe – 12.01-16.02.2017

Harmonogram

Pośrednictwo pracy – 31.07-02.08.2017

Harmonogram

Egzamin VCC – 10.03.2017

Harmonogram

Grupa 3 – Gliwice

Doradztwo zawodowe – 27.01-13,02.2017

Harmonogram

Szkolenie zawodowe – 14.02-11.02.2017

Harmonogram

Pośrednictwo pracy – 26.07-28.07.2017

Harmonogram

Egzamin VCC – 14.03.2017

Harmonogram

Grupa 4 – Jastrzębie-Zdrój

Doradztwo zawodowe – 24.01-31.01.2017

Harmonogram

Szkolenie zawodowe – 01.02-28.02.2017

Harmonogram

Pośrednictwo pracy – 26.07-28.07.2017

Harmonogram

Egzamin VCC – 17.03.2017-18.03.2017 oraz 23.03.2017

Harmonogram 17.03 oraz 18.03.2017

Harmonogram 23.03.2017

Grupa 5 – Katowice

Doradztwo zawodowe – 25.01-31.01.2017

Harmonogram

Szkolenie zawodowe – 03.02-02.03.2017

Harmonogram

Pośrednictwo pracy – 21.07-28.07

Harmonogram

Egzamin VCC – 08.03.2017

Harmonogram

Grupa 6 – Częstochowa

Doradztwo zawodowe – 27.01-05.02.2017

Harmonogram

Szkolenie zawodowe – 06.02-04.03.2017

Harmonogram

Pośrednictwo pracy – 24.07-26.07.2017

Harmonogram

Egzamin VCC – 13.03.2017

Harmonogram

Grupa 7 – Bielsko-Biała

Doradztwo zawodowe – 27.01-02.02.2017

Harmonogram

Szkolenie zawodowe – 09.02-13.03.2017

Harmonogram

Pośrednictwo pracy – 14.07-28.08.2017

Harmonogram

Egzamin VCC – 17.03-18.03.2017

Harmonogram