fe_s_ue

30.08.2017

Dziś ostatni Uczestnik projektu ukończył staż. Gratulujemy ! Oraz życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

02.08.2017

W dniu dzisiejszym odbyło się ostatnie indywidualne spotkanie z pośrednikiem pracy w miejscowości Kamienica Polska.

31.07.2017

Przypominamy o przesłaniu do biura projektu kopii zaświadczenia o zatrudnieniu.

14.07.2017

W dniu dzisiejszym rozpoczynają się spotkania indywidualne z pośrednikami pracy. Serdecznie zapraszamy osoby, które ukończyły już staż oraz osoby, które są w trakcie stażu.

Osoby, które podjęły zatrudnienie nie są zobowiązane do uczestnictwa. Jednocześnie prosimy o przesłanie kopii umowy lub zaświadczenia o zatrudnieniu na adres e-mail: skutecznystart@/

03.07.2017

Informacja o wynikach postępowania dotyczącego rozeznania rynku na sześć sal na indywidualne pośrednictwo pracy w wybranych miejscowościach. Oceny ofert dokonano 03.07.2017.

Za najkorzystniejszą dla Katowic uznano ofertę FHU IGOM Piotr Mielcarz;

Za najkorzystniejszą dla Bielska-Białej uznano ofertę Stowarzyszenie Green Hause.

Za najkorzystniejszą dla Częstochowy uznano ofertę “Tesseract” Adrian Szklarek.

Za najkorzystniejszą dla Gliwic uznano ofertę Restauracje Agnieszka Kurzaja-Wesoły.

Za najkorzystniejszą dla Jastrzębia-Zdroju uznano ofertę firmy A PRIORI.

Za najkorzystniejszą dla Kamienicy Polskiej uznano ofertę Ochotniczej Straży Pożarnej.

28.06.2017

Informacja o wynikach postępowania dotyczącego rozeznania rynku na sześciu pośredników pracy, którzy przeprowadzą indywidualne zajęcia z pośrednictwa pracy w wybranych miejscowościach.

Oceny ofert dokonano 28.06.2017.

Za najkorzystniejszą dla Katowic uznano ofertę p. Izabeli Osiki.;;

Za najkorzystniejszą dla Bielska-Białej uznano ofertę p. Mirelli Szczęśniak.

Za najkorzystniejszą dla Częstochowy uznano ofertę p. Radosława Szostka.

Za najkorzystniejszą dla Gliwic uznano ofertę p. Barbary Marszałek.

Za najkorzystniejszą dla Jastrzębia-Zdroju uznano ofertę firmy A PRIORI.

Za najkorzystniejszą dla Kamienicy Polskiej uznano ofertę p. Pawła Jankowskiego.

23.06.2017

Firma Navigator International Sp. z o. o na terenie województwa śląskiego o w ramach realizacji projektu „Skuteczny start do zatrudnienia” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0172/15 planuje zrealizowanie indywidualnego Pośrednictwa pracy w terminie od lipca do sierpnia 2017 r.

W związku z powyższym poszukujemy do wynajęcia sal szkoleniowych na zajęcia z indywidualnego pośrednictwa pracy.

RR sala na indywidualne pośrednictwo pracy

20.06.2017

Firma Navigator International Sp. z o. o na terenie województwa śląskiego w ramach realizacji projektu „Skuteczny start do zatrudnienia” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0172/15 planuje zrealizowanie indywidualnego Pośrednictwa pracy w terminie od czerwcu do sierpnia 2017 r.

RR Pośrednictwo Pracy

19.06.2017

W dniu dzisiejszym staż zawodowy kończą pierwsze osoby uczestniczące w projekcie. Gratulacje!

STAŻ ZAWODOWY

TO

NAJLEPSZY START DO ZATRUDNIENIA

03.02.2017

Aktualizacja dnia 14 lutego 2017: Informujemy, że za zrealizowanie egzaminu zewnętrznego Vocational Competence Certificate lub równoważnego dla maksymalnie 84 Uczestników Projektu tj. 7 grup, po średnio 12 osób/grupa, odpowiada firma MDDP Sp. z o. o. AKADEMIA BIZNESU Sp. k.

Firma Navigator International Sp. z o. o na terenie województwa śląskiego w ramach realizacji projektu „Skuteczny start do zatrudnienia” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0172/15 planuje zrealizowanie egzaminu zewnętrznego Vocational Competence Certificate lub równoważnego potwierdzającego nabycie kwalifikacji cyfrowych w okresie 02.2017 r. dla maksymalnie 84 Uczestników Projektu tj. 7 grup, po średnio 12 osób/grupa.

Rozeznanie Rynku egzamin VCC

23.01.2017/24.01.2017/26.01.2017/30.01.2017

Aktualizacja dnia 7 lutego 2017: Informujemy, że catering podczas szkoleń z zakresu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w Gliwicach zapewni firma Restauracje Agnieszka Kurzaja-Wesoły.

Aktualizacja dnia 3 lutego 2017: Informujemy, że catering podczas szkoleń z zakresu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w Częstochowie zapewni firma “Tesseract”.

Aktualizacja dnia 1 lutego 2017: Informujemy, że catering podczas szkoleń z zakresu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w Bielsku-Białej zapewni Stowarzyszenie GREEN HOUSE.

Aktualizacja dnia 1 lutego 2017: Informujemy, że catering podczas szkoleń z zakresu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w Katowicach zapewni firma EFFEKT Sp. z o. o.

Aktualizacja dnia 31 stycznia 2017: Informujemy, że catering podczas szkoleń z zakresu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w Jastrzębiu-Zdroju zapewni firma FHU A PRIORI.

Firma Navigator International Sp. z o. o na terenie województwa śląskiego o w ramach realizacji projektu „Skuteczny start do zatrudnienia” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0172/15 planuje zrealizowanie szkoleń z zakresu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych ICT  w lutym 2017 r. W związku z powyższym poszukujemy firm, które zrealizują usługę cateringową podczas szkoleń.

Rozeznanie Rynku catering Jastrzębie Zdrój4

Rozeznanie Rynku catering Katowice5

Rozeznanie Rynku catering Bielsko Biała7

Rozeznanie Rynku catering Częstochowa pdf

Rozeznanie Rynku catering Gliwice pdf

20.01.2017

Informujemy, iż rekrutacja do naszego projektu zakończyła się.

16.01.2017

Aktualizacja dnia 24 stycznia 2017: Informacja o wynikach postępowania dotyczącego rozeznania rynku na doradcę zawodowego w miejscowości Bielsko-Biała. Oceny ofert dokonano 24.01.2017. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę p Katarzyny Hankus z miejscowości Kozy.

Firma Navigator International Sp. z o. o na terenie województwa śląskiego w ramach realizacji projektu „Skuteczny start do zatrudnienia” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0172/15 planuje zrealizowanie Poradnictwa zawodowego  indywidualnego  w  styczniu 2017 r.

W związku z powyższym poszukujemy doradcy zawodowego, który zrealizowałby poradnictwo zawodowe indywidualne na terenie Bielska Białej.

Rozeznanie Rynku doradca BIELSKO-BIAŁA pdf

16.01.2017

Aktualizacja z dnia 24.01.2017

W związku z rozstrzygnięciem procedury wybory Wykonawcy do zrealizowania usługi wynajęcia sali szkoleniowej w ramach zajęć z indywidualnego poradnictwa zawodowego w ramach projektu “Skuteczny start do zatrudnienia”, informujemy iż w toku oceny ofert Zamawiający wybrał firmę: Stowarzyszenie Green House. Oferta firmy uzyskała największą liczbę punktów podczas oceny ofert.

Firma Navigator International Sp. z o. o na terenie województwa śląskiego o w ramach realizacji projektu „Skuteczny start do zatrudnienia” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0172/15 planuje zrealizowanie Poradnictwa zawodowego indywidualnego  w styczniu 2017 r.  dla grupy Uczestników Projektu w Bielsku Białej

W związku z powyższym poszukujemy do wynajęcia sali szkoleniowej na zajęcia z indywidualnego poradnictwa zawodowego  w Bielsku Białej.

Rozeznanie Rynku sala Bielsko Biała pdf

13.01.2017

Aktualizacja dnia 23 stycznia 2017: Informacja o wynikach postępowania dotyczącego rozeznania rynku na doradcę zawodowego w miejscowości Częstochowa. Oceny ofert dokonano 23.01.2017. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę p Beaty Rokita z Huty Starej B.

Firma Navigator International Sp. z o. o na terenie województwa śląskiego w ramach realizacji projektu „Skuteczny start do zatrudnienia” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0172/15 planuje zrealizowanie Poradnictwa zawodowego  indywidualnego  w  styczniu 2017 r.

W związku z powyższym poszukujemy doradcy zawodowego, który zrealizowałby poradnictwo zawodowe indywidualne na terenie Częstochowy.

Rozeznanie Rynku doradca Częstochowa pdf

13.01.2017

Aktualizacja z dnia 23.01.2017: W związku z rozstrzygnięciem procedury wybory Wykonawcy do zrealizowania usługi wynajęcia sali szkoleniowej w ramach zajęć z indywidualnego poradnictwa zawodowego w ramach projektu “Skuteczny start do zatrudnienia”, informujemy iż w toku oceny ofert Zamawiający wybrał firmę: “Tesseract” Adrian Szklarek. Oferta firmy uzyskała największą liczbę punktów podczas oceny ofert.

Firma Navigator International Sp. z o. o na terenie województwa śląskiego o w ramach realizacji projektu „Skuteczny start do zatrudnienia” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0172/15 planuje zrealizowanie Poradnictwa zawodowego indywidualnego  w styczniu 2017 r.  dla grupy 12 Uczestników Projektu w Częstochowie.

W związku z powyższym poszukujemy do wynajęcia sali szkoleniowej na zajęcia z indywidualnego poradnictwa zawodowego  w Częstochowie.

Rozeznanie Rynku sala Częstochowa

Rozeznanie Rynku sala Częstochowa pdf

12.01.2017

Aktualizacja dnia 20 stycznia 2017: Informacja o wynikach postępowania dotyczącego rozeznania rynku na najem sali  dla 12 osób w miejscowości Katowice.

Oceny ofert dokonano 20.01.2017. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę  ENGLISH SCHOOL OF COMMUNICATION SKILLS Agnieszka Gumul z Katowic.

Firma Navigator International Sp. z o. o na terenie województwa śląskiego o w ramach realizacji projektu „Skuteczny start do zatrudnienia” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0172/15 planuje zrealizowanie Poradnictwa zawodowego indywidualnego  w styczniu 2017 r.  dla grupy Uczestników Projektu w Katowicach.

W związku z powyższym poszukujemy do wynajęcia sali szkoleniowej na zajęcia z indywidualnego poradnictwa zawodowego  w Katowicach.

Rozeznanie Rynku SALA – Katowice5 pdf

12.01.2017

Aktualizacja dnia 24 stycznia 2017: Informacja o wynikach postępowania dotyczącego rozeznania rynku na doradcę zawodowego w miejscowości Katowice. Oceny ofert dokonano 24.01.2017. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę p Izabeli Osiki z Katowic.

Firma Navigator International Sp. z o. o na terenie województwa śląskiego w ramach realizacji projektu „Skuteczny start do zatrudnienia” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0172/15 planuje zrealizowanie Poradnictwa zawodowego  indywidualnego  w  styczniu 2017 r.

W związku z powyższym poszukujemy doradcy zawodowego, który zrealizowałby poradnictwo zawodowe indywidualne na terenie Katowic.

Rozeznanie Rynku doradca Katowice5 pdf

11.01.2017

Aktualizacja dnia 19 stycznia 2017: Informacja o wynikach postępowania dotyczącego rozeznania rynku na doradcę zawodowego w miejscowości Gliwice. Oceny ofert dokonano 19.01.2017. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę p Krystyny Oćwieja z Gliwic.

Aktualizacja dnia 19 stycznia 2017: Informacja o wynikach postępowania dotyczącego rozeznania rynku na doradcę zawodowego w miejscowości Jastrzębie-Zdrój. Oceny ofert dokonano 19.01.2017. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę FHU A PRIORI.

Firma Navigator International Sp. z o. o na terenie województwa śląskiego w ramach realizacji projektu „Skuteczny start do zatrudnienia” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0172/15 planuje zrealizowanie Poradnictwa zawodowego  indywidualnego  w  styczniu 2017 r.

W związku z powyższym poszukujemy doradców zawodowych, którzy zrealizowaliby poradnictwo zawodowe indywidualne na terenie Gliwic oraz Jastrzębia Zdroju.

Rozeznanie Rynku doradca Gliwice pdf

Rozeznanie Rynku doradca Jastrzębie Zdrój pdf

11.01.2017

Aktualizacja dnia 19 stycznia 2017: Informacja o wynikach postępowania dotyczącego rozeznania rynku na salę na doradztwo zawodowe miejscowości Gliwice. Oceny ofert dokonano 19.01.2017. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Olga S.J.  Anna Turno Iwasiów i wspólnicy.

Aktualizacja dnia 19 stycznia 2017: Informacja o wynikach postępowania dotyczącego rozeznania rynku na salę na doradztwo zawodowe w miejscowości Jastrzębie-Zdrój. Oceny ofert dokonano 19.01.2017. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Doradca Podatkowy Piotr Maciejewski Sp. z o. o..

Firma Navigator International Sp. z o.o. na terenie województwa śląskiego o w ramach realizacji projektu „Skuteczny start do zatrudnienia” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0172/15 planuje zrealizowanie Poradnictwa zawodowego indywidualnego  w styczniu 2017 r.  dla dwóch grup Uczestników Projektu w rożnych lokalizacjach.

W związku z powyższym poszukujemy do wynajęcia sal szkoleniowych na zajęcia z indywidualnego poradnictwa zawodowego  w Gliwicach oraz Jastrzębiu Zdroju.

Rozeznanie rynku-sala Gliwice

Rozeznanie rynku sala Gliwice pdf

Rozeznanie rynku-sala Jastrzębie-Zdrój

Rozeznanie rynku-sala Jastrzębie-Zdrój pdf

10.01.2017

Informujemy, że dziś od godziny 8.00 rozpoczęły się pierwsze grupowe zajęcia ICT w Katowicach.

27.12.2016

Informacja o wynikach postępowania dotyczącego zasady konkurencyjności umieszczonej na Bazie Konkurencyjności na wybór podwykonawcy dla 84 osób na terenie województwa śląskiego.

Oceny ofert dokonano 23.12.2016. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy o nazwie „INSTYTUT BADAWCZO-SZKOLENIOWY” Sp. z o.o. z Olsztyna.

23.12.2016

Szanowni Państwo,

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia chcemy życzyć Państwu, aby wszystkie chwile spędzone w rodzinnym gronie były radosne i spokojne, a każdy dzień Nowego Roku był pełen szczęścia i nadziei.

Życzy Zespół Projektu

 

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania świeta Bożego Narodzenia 2016 obrazy

21.12.2016

Informacja o wynikach postępowania dotyczącego rozeznania rynku catering w miejscowości Kamienica Polska.

Oceny ofert dokonano 21.12.2016. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę PHU “KAJTEK” Przemysław Hałas z Kamienicy Polskiej.

 

16.12.2016

Firma Navigator International Sp. z o. o na terenie województwa śląskiego o w ramach realizacji projektu „Skuteczny start do zatrudnienia” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0172/15 zamieściła na Bazie Konkurencyjności zapytanie ofertowe, którego celem  jest wybór Wykonawcy. Wybrany Wykonawca  zorganizuje i przeprowadzi szkolenie w różnych miejscowościach na terenie województwa śląskiego dla maksymalnie 84 Uczestników Projektu. Planowany okres realizacji usługi określa się od grudnia 2016 r. do lutego 2017r.  Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.

Strona na której oferta jest dostępna:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1014778

13.12.2016

Firma Navigator International Sp. z o. o na terenie województwa śląskiego o w ramach realizacji projektu „Skuteczny start do zatrudnienia” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0172/15 planuje zrealizowanie szkoleń z zakresu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych ICT  w grudniu 2016 r.  dla jednej 12-osobowej grupy Uczestników Projektu.

W związku z powyższym poszukujemy firmy, która zrealizuje usługę cateringową podczas szkoleń  dla maksymalnie 12 UP  miejscowości Kamienica Polska.

Rozeznanie rynku-catering-Kamienica-Polska

Rozeznanie rynku-catering-Kamienica-Polska

06.12.2016

Aktualizacja z dnia 13.12.2016: Informacja o wynikach postępowania dotyczącego rozeznania rynku catering w miejscowości Katowice. Oceny ofert dokonano 13.12.2016. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę  3L Sp. z o. o.  z miejscowości Tychy.

Firma Navigator International Sp. z o. o na terenie województwa śląskiego o w ramach realizacji projektu „Skuteczny start do zatrudnienia” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0172/15 planuje zrealizowanie szkoleń z zakresu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych ICT  w grudniu 2016 r.  dla jednej 12-osobowej grupy Uczestników Projektu.

W związku z powyższym poszukujemy firmy, która zrealizuje usługę cateringową podczas szkoleń  dla 12 UP  miejscowości Katowice.

Rozeznanie rynku-catering-Katowice

Rozeznanie rynku-catering-Katowice

30.11.2016 r.

Rekrutacja w toku. Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie realizowanym na terenie województwa śląskiego  ,,Skuteczny start do zatrudnienia”. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi.

29.11.2016

Aktualizacja dnia 7 grudnia 2016: Informacja o wynikach postępowania dotyczącego rozeznania rynku na najem sali  w miejscowości Kamienica Polska.

Oceny ofert dokonano 07.12.2016. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę  Ochotniczej Straży Pożarnej z Kamienicy Polskiej.

Firma Navigator International Sp. z o. o na terenie województwa śląskiego o w ramach realizacji projektu „Skuteczny start do zatrudnienia” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0172/15 planuje zrealizowanie Poradnictwa zawodowego indywidualnego  w grudniu 2016 r.  dla jednej 12-osobowej grupy Uczestników Projektu.

W związku z powyższym poszukujemy do wynajęcia sali szkoleniowej na zajęcia z poradnictwa zawodowego  indywidualnego dla 12 UP  miejscowości Kamienica Polska.

Rozeznanie rynku-sala

29.11.2016

Aktualizacja dnia 7 grudnia 2016: Informacja o wynikach postępowania dotyczącego rozeznania rynku na doradcę zawodowego w miejscowości Kamienica Polska.

Oceny ofert dokonano 07.12.2016. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę p Pawła Jankowskiego z Kamienicy Polskiej.

Firma Navigator International Sp. z o. o na terenie województwa śląskiego w ramach realizacji projektu „Skuteczny start do zatrudnienia” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0172/15 planuje zrealizowanie Poradnictwa zawodowego  indywidualnego  w  grudniu 2016 r. dla jednej 12-osobowej grupy.

W związku z powyższym poszukujemy doradcy zawodowego, który zrealizowałby poradnictwo zawodowe indywidualne dla 12 UP w miejscowości Kamienicy Polskiej.

Rozeznanie rynku-doradca

Rozeznanie rynku-doradca pdf

28.11.2016

Aktualizacja dnia 6 grudnia 2016: Informacja o wynikach postępowania dotyczącego rozeznania rynku na najem sali  dla 12 osób w miejscowości Katowice.

Oceny ofert dokonano 06.12.2016. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę  ENGLISH SCHOOL OF COMMUNICATION SKILLS Agnieszka Gumul z Katowic.

Firma Navigator International Sp. z o. o na terenie województwa śląskiego o w ramach realizacji projektu „Skuteczny start do zatrudnienia” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0172/15 planuje zrealizowanie Poradnictwa zawodowego indywidualnego  w grudniu 2016 r.  dla jednej 12-osobowej grupy Uczestników Projektu.

W związku z powyższym poszukujemy do wynajęcia sali szkoleniowej na zajęcia z poradnictwa zawodowego  indywidualnego dla 12 UP  miejscowości Katowice.

Rozeznanie rynku-sala

Rozeznanie rynku-sala pdf

28.11.2016

Aktualizacja dnia 6 grudnia 2016: Informujemy o wynikach postępowania dotyczącego rozeznania rynku na doradcę zawodowego dla 12 osób w miejscowości Katowice.

Oceny ofert dokonano 06.12.2016. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę p Izabeli Osiki z Katowic.

Firma Navigator International Sp. z o. o na terenie województwa śląskiego w ramach realizacji projektu „Skuteczny start do zatrudnienia” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0172/15 planuje zrealizowanie Poradnictwa zawodowego  indywidualnego  w  grudniu 2016 r. dla jednej 12-osobowej grupy.

W związku z powyższym poszukujemy doradcy zawodowego, który zrealizowałby poradnictwo zawodowe indywidualne dla 12 UP w miejscowości Katowice.

Rozeznanie rynku -doradca

Rozeznanie rynku-doradca pdf

28.11.2016

Aktualizacja z dn. 13.12.2016r.  Z powodu błędu formalnego unieważniono zamieszczoną procedurę. Przepraszamy Oferentów a zaistniałą sytuację.

Firma Navigator International Sp. z o. o na terenie województwa śląskiego o w ramach realizacji projektu „Skuteczny start do zatrudnienia” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0172/15 zamieściła na Bazie Konkurencyjności zapytanie ofertowe, którego celem  jest wybór Wykonawcy. Wybrany Wykonawca  zorganizuje i przeprowadzi szkolenie w różnych miejscowościach na terenie województwa śląskiego dla maksymalnie 84 Uczestników Projektu. Planowany okres realizacji usługi określa się od grudnia 2016 r. do lutego 2017r.  Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na internetowej stronie przeznaczonej do ogłoszeń znajdującej się pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1012989

(numer ogłoszenia 1012989)

09.11.2016

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami projektu, które są już dostępne w zakładce Skuteczny start do zatrudnienia:

  1. Regulamin rekrutacyjny
  2. Regulamin wypłaty stypendium
  3. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu
  4. Regulamin opieka nad dzieckiem/os.zależną

 

02.11.2016

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do przesyłania dokumentów rekrutacyjnych na adres biura projektu: ul. Rapackiego 22, 42-520 Dąbrowa Górnicza

31.10.2016

Zapraszamy do Uczestnictwa w Projekcie!

ulotka

 

20.10.2016 r.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie ,,Skuteczny start do zatrudnienia”, zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w zakładce  Skuteczny start do zatrudnienia oraz w zakładce Dokumenty do pobrania tj.:

 1. Formularz rekrutacyjny
 2. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej
 3. Oświadczenie potwierdzające uczestnictwo w jednym projekcie
 4. Deklaracja uczestnictwa
 5. Oświadczenie o udziale w jednym projekcie
 6. Ankieta diagnozująca potrzeby UP pod katem motywacyjnym szkoleniowym i zawodowym

10.10.2016 r.

Informujemy, że od dnia 01.09.2016 r. rozpoczęliśmy na terenie województwa śląskiego realizację projektu ,,Skuteczny start do zatrudnienia”. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu.

n_ssdz