Rekrutacja do P obędzie się w terminie VII-IX 2018r. na obszarze OSI. Rekrutacja o charakterze ciągłym, będzie trwała do momentu zebrania wszystkich UP,12os.gr.będą uruchamiane na bieżąco. Będzie prowadzona z zachowaniem równości szans, w tym niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami, w tym równości płci.

 

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne przede wszystkim w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej. Wypełnione i podpisane dokumenty można przesłać pocztą na adres Biura Projektu, dostarczyć osobiście lub zeskanowane przesłać na e-mail: razem-osiagniemy-sukces@navigator.edu.pl ze wskazaniem adresu do odbioru osobistego przez członka Zespołu Projektu