Przed wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu Regulamin projektu

 

Dokumenty rekrutacyjne wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu to:

  1. Formularz zgłoszeniowy – Formularz zgłoszeniowy NPSW
  2. Oświadczenie o spełnianiu kryterium – Oświadczenie o spełnianiu kryterium grupy docelowej
  3. Ankieta usprawniająca dla osób niepełnosprawnych – Ankieta usprawnień dla osób niepełnosprawnych
  4. Oświadczenie osoby pobierającej stypendium – OŚWIADCZENIE osoby pobierającej stypendium
  5. Wniosek o ZKD – wniosek o ZKD
  6. Wniosek o ZKD staż – wniosek o ZKD staż