Fundusze Europejskie Program Regionalny, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

27.11.2018

Informujemy, że 41 Uczestników Projektu zakończyło już staż zawodowy. Życzymy wielu sukcesów w dalszej karierze zawodowej! Z końcem listopada zakończymy realizację Projektu “NIE POZWÓL SIĘ WYKLUCZYĆ!”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział we wszystkich formach wsparcia!

 


22.10.2018

Uprzejmie informujemy, że trwają staże zawodowe dla wszystkich Uczestników Projektu. Ponadto Uczestnicy objęci są wsparciem w ramach Pośrednictwa pracy oraz Poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego. Dziękujemy wszystkim Uczestnikom Projektu za aktywny udział w zajęciach.

 


21.09.2018

Wszyscy Uczestnicy Projektu rozpoczęli już swoje staże zawodowe. Odbywają się także spotkania w ramach Pośrednictwa pracy oraz Poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego dla wszystkich grup. Dziękujemy za aktywny udział w zajęciach.

 


24.08.2018

Informujemy, że 41 Uczestników Projektu rozpoczęło już staż zawodowy. Życzymy wielu sukcesów! Pozostali uczestnicy przygotowują się do staży. Trwają także indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy oraz psychologiem dla wszystkich uczestników.

 


27.07.2018

Informujemy, że rekrutacja do Projektu została zakończona. Dziękujemy za zainteresowanie! Obecnie ostatnie grupy kończą szkolenia zawodowe i trwają przygotowania do staży zawodowych. Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za aktywny udział w zajęciach.

 


10.07.2018

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 08.05.2018 (zamieszczone w Monitorze Polskim w dniu 15.05.2018 r. poz. 475) zmianie uległa wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Od 01.06.2018 r. kwota ta wynosi 847,80 zł, co niesie za sobą zwiększenie kwoty stypendium szkoleniowego (proporcjonalnie) i stypendium stażowego do wysokości 1017,40 zł.

 


29.06.2018

Informujemy, że pierwsze grupy zakończyły już udział w szkoleniach zawodowych. Następne grupy rozpoczęły udział w projekcie. Dziękujemy za aktywny udział w zajęciach.

 


30.05.2018

Informujemy, że pierwsze grupy rozpoczęły już zajęcia w ramach realizacji zadań przewidzianych w projekcie. Ponadto pragniemy poinformować, że nadal trwa rekrutacja do projektu.

 


30.04.2018

Informujemy, że nadal trwa nabór formularzy do projektu NIE POZWÓL SIĘ WYKLUCZYĆ!. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 


28.03.2018

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego “Alleluja” życzy Zespół Projektu.
 

28.02.2018

Informujemy, że nadal trwa nabór formularzy do projektu NIE POZWÓL SIĘ WYKLUCZYĆ!. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 


30.01.2018

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do projektu NIE POZWÓL SIĘ WYKLUCZYĆ!, wszystkie osoby spełniające kryteria wymienione na stronie głównej. Rekrutacja zakończy się w momencie zebrania odpowiedniej ilości osób.