Fundusze Europejskie Program Regionalny, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Firma Navigator International Sp.z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„NIE POZWÓL SIĘ WYKLUCZYĆ!”

Projekt skierowany jest do 60 osób (36 Kobiet  i 24 Mężczyzn)zamieszkujących/pracujących/uczących się  na terenie województwa małopolskiego, w tym 31 osób zamieszkujących na terenie powiatów: proszowicki, nowotarski, brzeski, myślenicki, m. Nowy Sącz, suski, tarnowski, m. Tarnów, dąbrowski, limanowski, nowosądecki, gorlicki.

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności:
– Osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego
– Osób korzystających  z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

– Bezrobotni objęci III profilem pomocy 
– Kobiety
– Osoby Niepełnosprawne

W ramach projektu oferujemy:

• Identyfikacja indywidualnych predyspozycji Uczestnika/czki – 4h
• Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne  – 10h
• Trening kompetencji społecznych i życiowych dla 30 osób/Warsztaty poradnictwa zawodowego dla 30 osób – 20h
• Pośrednictwo pracy – 6h
• Certyfikowane  Szkolenia zawodowe dostosowane do  potrzeb Uczestnika/czki – 80h
• Certyfikowane Szkolenie  komputerowe dla 30 osób – 60 h
• PŁATNY STAŻ ZAWODOWY – 3 miesiące

DODATKOWO ZAPEWNIAMY:

– materiały szkoleniowe,
– zwrot kosztów dojazdu,
– stypendium szkoleniowe,
– stypendium stażowe,
– profesjonalną kadrę wykładowców,
– catering
– certyfikaty;

Wartość projektu: 1 027 163,50 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej:
873 088,97 PLN
Okres realizacji projektu:
01.01.2018 – 30.11.2018r.

KONTAKT:

NIE POZWÓL SIĘ WYKLUCZYĆ!
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
e-mail: niepozwolsiewykluczyc@/
tel.: 699671182
Projekt realizowany na podstawie umowy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.