22.05.2017r.


Szanowni Państwo, Firma Navigator International Sp. z o.o. ramach realizacji projektu „KUMULACJA MOŻLIWOŚCI” nr projektu RPLD.08.02.01-10-0029/16 informuje o roztrzygnięciu następujących procedur: 1) Wynajem sali w miejscowości Szczyty – wybrana firma:Coaching Balance Joanna Jagielska ul. Bielska 156/23; 42-221 Częstochowa


22.05.2017r.


W dniu 22.05.2017r. o godz. 12:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.05.2017r. dotyczące realizacji indywidualnego Doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem IPD (kod CPV 80500000-9-Uługi szkoleniowe). Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na internetowej stronie przeznaczonej do ogłoszeń znajdującej się pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/user/publication/list/ (numer ogłoszenia 1033185) oraz na stronie projektu https://navigator.edu.pl/projekty-europejskie/kumulacja-mozliwosci/zapytanie-ofertowe/ Rozstrzygnięte Nazwa i adres: Coaching Balance Joanna Jagielska, ul. Bielska 156/23; 42-221 Częstochowa, data wpłynięcia oferty: 16.05.2017 r. godz. 09:32. Pełna lista podmiotów 1. Coaching Balance Joanna Jagielska 2. DEVERSON Ewelina Szmurło 3. Ewa Joachimczak 


22.05.2017r.


W dniu 22.05.2017r. o godz. 09:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.05.2017r. dotyczące realizacji Posrednictwa Pracy(kod CPV 80500000-9-Uługi szkoleniowe). Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na internetowej stronie przeznaczonej do ogłoszeń znajdującej się pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/user/publication/list/ (numer ogłoszenia 103187) oraz na stronie projektu https://navigator.edu.pl/projekty-europejskie/kumulacja-mozliwosci/zapytanie-ofertowe/ Rozstrzygnięte Nazwa i adres: Coaching Balance Joanna Jagielska, ul. Bielska 156/23; 42-221 Częstochow. Data wpłynięcia oferty: 16.05.2017 r. godz. 09:30. Pełna lista podmiotów 1.Coaching Balance Joanna Jagielska


10.05.2017r.


Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp. z o.o. na terenie woj. łódzkiego w powiecie pajęczańskim ramach realizacji projektu „KUMULACJA MOŻLIWOŚCI” nr projektu RPLD.08.02.01-10-0029/16 planuje zrealizowanie Indywidualnego Doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem IPD oraz Pośrednictwa pracy dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (UP) – czyli łącznie 144 godziny zegarowe najmu w okresie maj- wrzesień 2017r. z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy. Przez godzinę zegarową rozumiemy 60 min. W związku z prowadzonymi zajęciami będziemy poszukiwali podmiotów mogących wynająć 2 sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne):  1 sala na zajęcia indywidualne 72 godziny (dla 12 osób) z doradztwa zawodowego powiązanego z IPD  1 sala na zajęcia indywidualne 72 godziny (dla 12 osób) z pośrednictwa pracy Wynajmowane sale szkoleniowe powinny spełniać warunki: a) Posiadać metraż odpowiedni dla swobodnego i wygodnego prowadzenia zajęć min. 6m2, b) Być wyposażone w niezbędny do prowadzenia zajęć sprzęt ( m. in. Stoliki, 2 krzesła) c) Spełniać warunki BHP, wymogi akustyczne, oświetleniowe, a także posiadać działającą instalację grzewczą oraz odpowiednie zaplecze sanitarne, d) Być bez barier architektonicznych, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, Wynajmowane sale oraz budynki, w których się znajdują, będą oznakowane zgodnie z zasadami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020

rozeznanie rynku na salę


10.05.2017r.


Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp. z o.o. na terenie woj. łódzkiego w powiecie pajęczańskim, w ramach realizacji projektu „KUMULACJA MOŻLIWOŚCI” nr projektu RPLD.08.02.01-10-0029/16 planuje zrealizowanie indywidualnego Doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem IPD dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (UP) – 1 grupy w okresie maj- wrzesień 2017r.

ZK na Doradcę zawodowego 1


10.05.2017r.


Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp. z o.o. na terenie woj. łódzkiego w powiecie pajęczańskim w ramach realizacji projektu „KUMULACJA MOŻLIWOŚCI” nr projektu RPLD.08.02.01-10-0029/16 planuje zrealizowanie Pośrednictwa pracy dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (UP) – 1 grupy w okresie maj -wrzesień 2017r.

ZK na Pośrednictwo pracy 1


05.05.2017r.


W dniu 05.05.2017r. o godz. 15:45 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.04.2017r. dotyczące realizacji indywidualnego Doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem IPD (kod CPV 80500000-9-Uługi szkoleniowe). Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na internetowej stronie przeznaczonej do ogłoszeń znajdującej się pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/user/publication/list/ (numer ogłoszenia 1031411) oraz na stronie projektu https://navigator.edu.pl/projekty-europejskie/kumulacja-mozliwosci/zapytanie-ofertowe/ Rozstrzygnięte Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena Business and Human Resources Menagement Paweł Łebkowski ul. Staszica 10A lok 44; 99-300 Kutno. Data wpłynięcia oferty: 02.05.2017 Pełna lista podmiotów 1.Centrum Doradczo Szkoleniowe Stanisław Podlaski 2. Dominika Szramiak 3. Biuro „SULTUM” Sylwia Brzechwa 4. Business and Human Resources Menagement Paweł Łebkowski 5. DEVERSON Ewelina Szmurło 6. Ewa Joachimek 7. Klaudia Stochmal „TWOJA KARIERA TO TY” 8. Ewa Ochnicka 9. RAJOS CONSULTING Rafał Stelmasik 10. Jolanta Studentkowska 11. Pracownia Psychotechniczna Perfekt Marta Kucińska 12. Centrum Rozwoju Zawodowego Katarzyna Frańczak


05.05.2017r.


W dniu 05.05.2017r. o godz. 12:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.04.2017r. dotyczące realizacji indywidualnego Doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem IPD (kod CPV 80500000-9-Uługi szkoleniowe). Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na internetowej stronie przeznaczonej do ogłoszeń znajdującej się pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/user/publication/list/ (numer ogłoszenia 1031402) oraz na stronie projektu https://navigator.edu.pl/projekty-europejskie/kumulacja-mozliwosci/zapytanie-ofertowe/ Rozstrzygnięte Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena Business and Human Resources Menagement Paweł Łebkowski ul. Staszica 10A lok 44; 99-300 Kutno data wpłynięcia oferty: 02.05.2017 r. Pełna lista podmiotów 1. Centrum Doradczo Szkoleniowe Stanisław Podlaski 2. Dominika Szramiak 3. Biuro „SULTUM” Sylwia Brzechwa 4. Business and Human Resources Menagement Paweł Łebkowski 5. DEVERSON Ewelina Szmurło 6. Ewa Joachimek 7. Klaudia Stochmal „TWOJA KARIERA TO TY” 8. Ewa Ochnicka


04.05.2017r.


Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp. z o.o. ramach realizacji projektu „KUMULACJA MOŻLIWOŚCI” nr projektu RPLD.08.02.01-10-0029/16 informuje o roztrzygnięciu następujących procedur:

1) Wynajem sali w Łodzi – wybrana firma:Business and Human Resources Menagement Paweł Łebkowski ul. Staszica 10A lok 44; 99-300 Kutno

2) Wynajem sali w Kutnie – wybrana firma:Business and Human Resources Menagement Paweł Łebkowski ul. Staszica 10A lok 44; 99-300 Kutno


04.05.2017r.


W dniu 04.05.2017r. o godz. 14:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.04.2017r. dotyczące realizacji Pośrednictwa Pracy (kod CPV 80500000-9-Uługi szkoleniowe). Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na internetowej stronie przeznaczonej do ogłoszeń znajdującej się pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/ (numer ogłoszenia 1031403) oraz na stronie projektu https://navigator.edu.pl/projekty-europejskie/kumulacja-mozliwosci/zapytanie-ofertowe/ Rozstrzygnięte Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena Business and Human Resources Management Paweł Łebkowski ul. Stasica 10A lok 44; 99-300 Kutno cena za godzinę pośrednictwa pracy: 70,00 zł data wpłynięcia oferty: 28.04.2017 r Pełna lista podmiotów 1. Business and Human Resources Management Paweł Łebkowski


04.05.2017r.


W dniu 04.05.2017r. o godz. 15:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.04.2017r. dotyczące realizacji Pośrednictwa Pracy (kod CPV 80500000-9-Uługi szkoleniowe). Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na internetowej stronie przeznaczonej do ogłoszeń znajdującej się pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/ (numer ogłoszenia 1031412) oraz na stronie projektu https://navigator.edu.pl/projekty-europejskie/kumulacja-mozliwosci/zapytanie-ofertowe/ Rozstrzygnięte Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena Business and Human Resources Management Paweł Łebkowski ul. Stasica 10A lok 44; 99-300 Kutno cena za godzinę pośrednictwa pracy: 70,00 zł data wpłynięcia oferty: 28.04.2017 r Pełna lista podmiotów 1. Business and Human Resources Management Paweł Łebkowski 2. TWOJA KARIERA TO TY Klaudia Stochmal


26.04.2017r.


Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp. z o.o. na terenie miasta  Łodzi w woj. łódzkim ramach realizacji projektu „KUMULACJA MOŻLIWOŚCI” nr projektu RPLD.08.02.01-10-0029/16 planuje zrealizowanie Indywidualnego Doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem IPD oraz Pośrednictwa pracy dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu (UP) – czyli łącznie 288 godziny zegarowe najmu w okresie maj- wrzesień 2017r. z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy. Przez godzinę zegarową rozumiemy 60 min. W związku z prowadzonymi zajęciami będziemy poszukiwali podmiotów mogących wynająć 2 sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne):  1 sala na zajęcia indywidualne 144 godziny (dla 24 osób) z doradztwa zawodowego powiązanego z IPD  1 sala na zajęcia indywidualne 144 godziny (dla 24 osób) z pośrednictwa pracy Wynajmowane sale szkoleniowe powinny spełniać warunki: a) Posiadać metraż odpowiedni dla swobodnego i wygodnego prowadzenia zajęć min. 6m2, b) Być wyposażone w niezbędny do prowadzenia zajęć sprzęt ( m. in. Stoliki, 2 krzesła) c) Spełniać warunki BHP, wymogi akustyczne, oświetleniowe, a także posiadać działającą instalację grzewczą oraz odpowiednie zaplecze sanitarne, d) Być bez barier architektonicznych, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, Wynajmowane sale oraz budynki, w których się znajdują, będą oznakowane zgodnie z zasadami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020

RR na salę 2


26.04.2017r.


Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp. z o.o. w mieście Łódź na terenie województwa łódzkiego, w ramach realizacji projektu „KUMULACJA MOŻLIWOŚCI” nr projektu RPLD.08.02.01-10-0029/16 planuje zrealizowanie indywidualnego Doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem IPD dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu (UP) – 2 grupy w okresie maj- wrzesień 2017r.

ZK na Doradcę zawodowego 2


26.04.2017r.


Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp. z o.o. na terenie miasta Łódź w woj. łódzkim w ramach realizacji projektu „KUMULACJA MOŻLIWOŚCI” nr projektu RPLD.08.02.01-10-0029/16 planuje zrealizowanie Pośrednictwa pracy dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu (UP) – 2 grupy w okresie maj- wrzesień 2017r.

ZK na Pośrednictwo pracy26.04.2017r.


Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp. z o.o. na terenie Kutna w woj. łódzkim ramach realizacji projektu „KUMULACJA MOŻLIWOŚCI” nr projektu RPLD.08.02.01-10-0029/16 planuje zrealizowanie Indywidualnego Doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem IPD oraz Pośrednictwa pracy dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (UP) – czyli łącznie 144 godziny zegarowe najmu w okresie maj- wrzesień 2017r. z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy. Przez godzinę zegarową rozumiemy 60 min. W związku z prowadzonymi zajęciami będziemy poszukiwali podmiotów mogących wynająć 2 sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne):  1 sala na zajęcia indywidualne 72 godziny (dla 12 osób) z doradztwa zawodowego powiązanego z IPD  1 sala na zajęcia indywidualne 72 godziny (dla 12 osób) z pośrednictwa pracy Wynajmowane sale szkoleniowe powinny spełniać warunki: a) Posiadać metraż odpowiedni dla swobodnego i wygodnego prowadzenia zajęć min. 6m2, b) Być wyposażone w niezbędny do prowadzenia zajęć sprzęt ( m. in. Stoliki, 2 krzesła) c) Spełniać warunki BHP, wymogi akustyczne, oświetleniowe, a także posiadać działającą instalację grzewczą oraz odpowiednie zaplecze sanitarne, d) Być bez barier architektonicznych, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, Wynajmowane sale oraz budynki, w których się znajdują, będą oznakowane zgodnie z zasadami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020

RR na salę


26.04.2017r.


Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp. z o.o. w mieście Kutno na terenie województwa łódzkiego, w ramach realizacji projektu „KUMULACJA MOŻLIWOŚCI” nr projektu RPLD.08.02.01-10-0029/16 planuje zrealizowanie indywidualnego Doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem IPD dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (UP) – 1 grupy w okresie maj- wrzesień 2017r.

ZK na Doradcę zawodowego


26.04.2017r.


Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp. z o.o. na terenie miasta Kutno w woj. łódzkim w ramach realizacji projektu „KUMULACJA MOŻLIWOŚCI” nr projektu RPLD.08.02.01-10-0029/16 planuje zrealizowanie Pośrednictwa pracy dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (UP) – 1 grupy w okresie marzec- lipiec 2017r.

ZK na Pośrednictwo pracy


05.04.2017r.


Firma Navigator International Sp. z o.o. ramach realizacji projektu „KUMULACJA MOŻLIWOŚCI” nr projektu RPLD.08.02.01-10-0029/16 informuje o roztrzygnięciu następującej procedury: procedurę na szkolenia zawodowe wgrało konsorcjum:„Si- Art.” s.c. Zakład Produkcji Pomocy Dydaktycznych M. Sienkiewicz D. Sienkiewicz; Lublin 20-517, ul. Tęczowa 169 EURO-FORUM Marek Gutków; Lublin 20-010, ul. Graniczna 7/7,8


27.03.2017r.


Szanowni Państwo, Firma Navigator International Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego w ramach realizacji projektu „KUMULACJA MOŻLIWOŚCI” nr projektu RPLD.08.02.01-10-0029/16 planuje zrealizowanie szkoleń zawodowych. Efektem szkoleń jest nabycie kwalifikacji zawodowych/nabycie kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 dla maksymalnie 108 Uczestników Projektu, przy czym co najmniej 30% uczestników szkoleń uzyska kwalifikacje. Każdy Uczestnik Projektu weźmie udział w tylko jednym szkoleniu dopasowanym podczas IPD. Szkolenia będą odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby Uczestników Projektu oraz zapotrzebowanie na łódzkim rynku prac, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych. Rodzaj szkolenia zostanie dobrany na etapie Identyfikacji potrzeb z IPD do indywidualnych potrzeb, kwalifikacji i predyspozycji Uczestników Projektu oraz regionalnej gospodarki województwa łódzkiego ( na podstawie barometru zawodów, ofert pracy pod kątem zapotrzebowania pracodawców na określone kwalifikacje, raportów na temat sytuacji na rynku pracy, przeprowadzonych ankiet/rozmów z pracodawcami w województwie łódzkim), z katalogu szkoleń: – obsługa biurowa, – ochrona zdrowia, – handel i usługi, lub inne wskazane na etapie Identyfikacji potrzeb z IPD dla Uczestnika Projektu. Wszystkie szkolenia zakończą się takim samym rodzajem egzaminu i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniu właściwego ministra (certyfikat VCC lub równoważny potwierdzający uzyskane kwalifikacje ). Warunkiem ukończenia szkolenia przez Uczestnika Projektu jest min 80% frekwencji na zajęciach, zdanie testu wewnętrznego. Min. 30% UP tj. 33 osoby uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu. Szkolenia służące nabyciu kwalifikacji zawodowych lub nabyciu kompetencji realizowane będą dla maksymalnie 108 Uczestników Projektu w województwie łódzkim. Szkolenia prowadzone będą dla 9 grup max. po 12 osób w grupie, w łącznym wymiarze max. 80 godzin lekcyjnych – jedna grupa ( 10 spotkań x 8 godz. lub max 14 spotkań x 6 godz. ) Przez godzinę lekcyjną rozumie się 45 minut. Planowany okres realizacji szkoleń: kwiecień – wrzesień 2017r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji umowy. Kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe. W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty. Prosimy o wycenę kosztów kompleksowej realizacji zamówienia, na który to koszt poza wyżej wymienionymi wymaganiami składają się w szczególności obowiązki: 1. Organizacja i przeprowadzanie dla wskazanych UP szkoleń o wskazanym zakresie tematycznym. Zajęcia będą miały charakter teoretyczno-praktycznym. 2. Zapewnienia osiągnięcia następujących wskaźników: min. 30% UP tj. 33 osoby uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu. a) Udostępnienia platformy egzaminacyjnej do egzaminu teoretycznego i praktycznego; b) Zapewnienia sali egzaminacyjnej, wyposażonej w stanowiska komputerowe do przeprowadzenia części teoretycznej egzaminu – jeżeli będzie wymagać tego egzamin; c) Zapewnienia certyfikowanego Operatora Systemu Egzaminacyjnego do przeprowadzenia części teoretycznej egzaminu; d) Zapewnienia sali egzaminacyjnej wyposażonej w sposób umożliwiający przeprowadzenie praktycznej części egzaminu, e) Zapewnienia certyfikowanego egzaminatora do przeprowadzenia praktycznej części egzaminu; f) Zapewnienia narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonania zadań praktycznych podczas egzaminu; g) g) Wydania certyfikatów. Warunkiem niezbędnym do otrzymania certyfikatu jest uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych. 3. Zapewnieniu kadry terenów (spełniających poniższe wymagania, na każde ze szkoleń zawodowych, tj. min. 1 trener z każdego z ww. obszarów szkoleń) legitymujących się: a) Wykształceniem wyższym/zawodowym lub posiadających certyfikaty/ zaświadczenia/ inne dokumenty potwierdzające uprawnienia umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia, b) Doświadczeniem praktycznym umożliwiającym przeprowadzenie danego szkolenia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata. Zamawiający ma prawo do każdorazowej weryfikacji osób wskazanych przez Wykonawcę, jako kadra wykładowców pod kątem spełnienia wymagań, o których mowa powyżej oraz wyrażenia sprzeciwu, co do możliwości prowadzenia przez nich zajęć (w przypadku gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości co do spełniania przez te osoby wymagań, o których mowa powyżej). W przypadku wyrażenia sprzeciwu Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania Zamawiającemu nowych (innych) osób spełniających wymagane kryteria. Do nowo wskazanych osób stosuje się tryb weryfikacji, o którym mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku, gdy kadra wykładowców w toku realizacji zajęć nie będzie spełniała oczekiwań UP lub/i Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania Zamawiającemu nowej kadry trenerskiej. Do nowo wskazanych osób stosuje się tryb weryfikacji, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 4. Prowadzenia rejestru osób przystępujących do certyfikatów VCC lub równoważnych. 5. Przeprowadzenia testu sprawdzającego wiedzę na rozpoczęcie i na zakończenie szkolenia. 6. Zapewnienia warunków lokalowych do prowadzenia szkoleń (sal szkoleniowych spełniających wymogi bezpieczeństwa, wymogi akustyczne, oświetleniowe, a także instalację grzewczą oraz posiadających odpowiednie zaplecze sanitarne, wyposażonych w komputery z odpowiednim oprogramowaniem – jeżeli wymagać będzie tego tematyka szkolenia, sal szkoleniowych bez barier architektonicznych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – jeżeli w projekcie będą brały udział osoby niepełnosprawne wymagające sal bez barier architektonicznych). 7. Opracowania i dostarczenia programu nauczania na szkolenia. 8. Zapewnienia materiałów szkoleniowych [skrypt dostosowany do tematyki szkolenia]. 9. Zapewnienia cateringu podczas zajęć, tj. przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, mleko, cukier, cytryna, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce oraz soki), oraz obiad (drugie danie oraz napój)- zgodnie z ustalonym harmonogramem; Zestawienie asortymentu dla przerwy kawowej dla 1 grupy średnio 12 osobowej jest następujące: min. 250 g kawy rozpuszczalnej, min. 250 g kawy parzonej, min. 25 saszetek herbaty na każde spotkanie, min. 4 litry wody mineralnej podanej w dzbankach bądź butelkach na każde spotkanie, min. 150 g cukru białego, min. 1 litr mleka na każde spotkanie lub min. 50 szt. Śmietanki do kawy (10 g), min. 25 szt. kubeczków, min. 25 szt. mieszadełek i 12 szt. talerzyków na każde spotkanie, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka min. 400 g na każde spotkanie. Naczynia, opakowania, sztućce i resztki posiłku zabiera Wykonawca, najpóźniej 30 minut po zakończeniu szkolenia. 10. Przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o nieobecnościach uczestników, rezygnacjach uczestników lub innego rodzaju problemach lub zaległości . 11. Wykonania innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu.

ZK podwykonastwo – szkolenia


21.03.2017r.


Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp. z o.o. ramach realizacji projektu „KUMULACJA MOŻLIWOŚCI” nr projektu RPLD.08.02.01-10-0029/16 informuje o roztrzygnięciu następujących procedur:

1) Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu w Łodzi – wybrana: Pani Karolina Sielecka; ul. Pietruszyńskiego 30/13; 91-009 Łódź

2) Pośrednictwo pracy dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu w Łodzi- wybrana: Pani Beata Tomecka-Nabiałczyk; Al. Piłsudskiego 51/9; 90-307 Łódź

3) Wynajem sali w Łodzi – wybrana firma:Studio GRAFIT Kancelaria Podatkowa Barbara Wilhelmi; ul. Rojna 69A; 91-134 Łódź


21.03.2017r.


Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp. z o.o. ramach realizacji projektu „KUMULACJA MOŻLIWOŚCI” nr projektu RPLD.08.02.01-10-0029/16 informuje o roztrzygnięciu następujących procedur:

1) Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu w powiecie pajęczańskim – wybrana firma: Coaching Balance Joanna Jagielska; ul. Bielska 156/23; 42-221 Częstochowa

2) Pośrednictwo pracy dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu w powiecie pajęczańskim- wybrana firma: NEFFRI Dominika Pietruszczak; ul. Tuwima 6 lok. 34; 42-217 Częstochowa

3) Wynajem sali w powiecie pajęczańskim – wybrana firma: NEFFRI Dominika Pietruszczak; ul. Tuwima 6 lok. 34; 42-217 Częstochowa


17.03.2017r.


Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp. z o.o. w mieście Kutno na terenie województwa łódzkiego, w ramach realizacji projektu „KUMULACJA MOŻLIWOŚCI” nr projektu RPLD.08.02.01-10-0029/16 planuje zrealizowanie indywidualnego Doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem IPD dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (UP) – 1 grupy w okresie marzec-lipiec 2017r.

ZK na Doradcę zawodowego 3


17.03.2017r.


Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp. z o.o. na terenie miasta Kutno w woj. łódzkim w ramach realizacji projektu „KUMULACJA MOŻLIWOŚCI” nr projektu RPLD.08.02.01-10-0029/16 planuje zrealizowanie Pośrednictwa pracy dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (UP) – 1 grupy w okresie marzec- lipiec 2017r.

ZK na Pośrednictwo pracy 3


17.03.2017r.


Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp. z o.o. informuje że umieszczona dnia 10.03.2017r. na Bazie konkurencyjności oferta na terenie miasta Kutno w woj. łódzkim w ramach realizacji projektu „KUMULACJA MOŻLIWOŚCI” nr projektu RPLD.08.02.01-10-0029/16 planuje zrealizowanie Pośrednictwa pracy dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (UP) – 1 grupy w okresie marzec- lipiec 2017r została anulowana z powodu błędnie wybranego kodu PCV


17.03.2017r.


Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp. z o.o. informuje że umieszczona dnia 10.03.2017r. na Bazie konkurencyjności oferta w mieście Kutno na terenie województwa łódzkiego, w ramach realizacji projektu „KUMULACJA MOŻLIWOŚCI” nr projektu RPLD.08.02.01-10-0029/16 planuje zrealizowanie indywidualnego Doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem IPD dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (UP) – 1 grupy w okresie marzec-lipiec 2017r. – została anulowana z powodu błędnie wybranego kodu PCV


10.03.2017r.


Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp. z o.o. w mieście Kutno na terenie województwa łódzkiego, w ramach realizacji projektu „KUMULACJA MOŻLIWOŚCI” nr projektu RPLD.08.02.01-10-0029/16 planuje zrealizowanie indywidualnego Doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem IPD dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (UP) – 1 grupy w okresie marzec-lipiec 2017r.

ZK na Doradcę zawodowego 3


10.03.2017r.


Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp. z o.o. na terenie miasta Kutno w woj. łódzkim w ramach realizacji projektu „KUMULACJA MOŻLIWOŚCI” nr projektu RPLD.08.02.01-10-0029/16 planuje zrealizowanie Pośrednictwa pracy dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (UP) – 1 grupy w okresie marzec- lipiec 2017r.

ZK na Pośrednictwo pracy 3


10.03.2017r.


Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp. z o.o. na terenie Kutna w woj. łódzkim ramach realizacji projektu „KUMULACJA MOŻLIWOŚCI” nr projektu RPLD.08.02.01-10-0029/16 planuje zrealizowanie Indywidualnego Doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem IPD oraz Pośrednictwa pracy dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (UP) – czyli łącznie 144 godziny zegarowe najmu w okresie kwiecień-lipiec 2017r. z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy. Przez godzinę zegarową rozumiemy 60 min. W związku z prowadzonymi zajęciami będziemy poszukiwali podmiotów mogących wynająć 2 sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne):  1 sala na zajęcia indywidualne 72 godziny (dla 12 osób) z doradztwa zawodowego powiązanego z IPD  1 sala na zajęcia indywidualne 72 godziny (dla 12 osób) z pośrednictwa pracy Wynajmowane sale szkoleniowe powinny spełniać warunki: a) Posiadać metraż odpowiedni dla swobodnego i wygodnego prowadzenia zajęć min. 6m2, b) Być wyposażone w niezbędny do prowadzenia zajęć sprzęt ( m. in. Stoliki, 2 krzesła) c) Spełniać warunki BHP, wymogi akustyczne, oświetleniowe, a także posiadać działającą instalację grzewczą oraz odpowiednie zaplecze sanitarne, d) Być bez barier architektonicznych, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, Wynajmowane sale oraz budynki, w których się znajdują, będą oznakowane zgodnie z zasadami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020

RR na salę 3


07.03.2017r.


Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp. z o.o.informuje że umieszczona w dniu 06.03.2017r. na Bazie konkurencyjności oferta o realizacji projektu na terenie Łodzi w ramach projektu „KUMULACJA MOŻLIWOŚCI” nr projektu RPLD.08.02.01-10-0029/16 Pośrednictwa pracy dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu (UP) – 2 grupy w okresie marzec- czerwiec 2017r. została anulowana z powodu błędnie zaznaczonej daty.


07.03.2017r.


Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp. z o.o. umieściła na Bazie konkurencyjności informacje o realizacji projektu na terenie Łodzi w ramach projektu „KUMULACJA MOŻLIWOŚCI” nr projektu RPLD.08.02.01-10-0029/16 planuje zrealizowanie Pośrednictwa pracy dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu (UP) – 2 grupy w okresie marzec- czerwiec 2017r.

ZK na Pośrednictwo pracy 2


07.03.2017r.


Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp. z o.o. na terenie miasta Łódź w ramach realizacji projektu „KUMULACJA MOŻLIWOŚCI” nr projektu RPLD.08.02.01-10-0029/16 planuje zrealizowanie indywidualnego Doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem IPD dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu (UP) – 2 grupy w okresie marzec-czerwiec 2017r.

ZK na Doradcę zawodowego 2


06.03.2017r.


Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp. z o.o. umieściła na Bazie konkurencyjności informacje o realizacji projektu na terenie Łodzi w ramach projektu „KUMULACJA MOŻLIWOŚCI” nr projektu RPLD.08.02.01-10-0029/16 planuje zrealizowanie Pośrednictwa pracy dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu (UP) – 2 grupy w okresie marzec- czerwiec 2017r.

ZK na Pośrednictwo pracy 2


06.03.2017r.


Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp. z o.o. na terenie Łodzi ramach realizacji projektu „KUMULACJA MOŻLIWOŚCI” nr projektu RPLD.08.02.01-10-0029/16 planuje zrealizowanie Indywidualnego Doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem IPD oraz Pośrednictwa pracy dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu (UP) – czyli łącznie 288 godzin zegarowych najmu w okresie marzec-czerwiec 2017r. z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

Przez godzinę zegarową rozumiemy 60 min.

W związku z prowadzonymi zajęciami będziemy poszukiwali podmiotów mogących wynająć 2 sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne):  1 sala na zajęcia indywidualne 144 godziny (dla 24 osób) z doradztwa zawodowego powiązanego z IPD  1 sala na zajęcia indywidualne 144 godziny (dla 24 osób) z pośrednictwa pracy. Wynajmowane sale szkoleniowe powinny spełniać warunki: a) Posiadać metraż odpowiedni dla swobodnego i wygodnego prowadzenia zajęć min. 6m2, b) Być wyposażone w niezbędny do prowadzenia zajęć sprzęt ( m. in. Stoliki, 2 krzesła) c) Spełniać warunki BHP, wymogi akustyczne, oświetleniowe, a także posiadać działającą instalację grzewczą oraz odpowiednie zaplecze sanitarne, d) Być bez barier architektonicznych, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, Wynajmowane sale oraz budynki, w których się znajdują, będą oznakowane zgodnie z zasadami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020

RR na salę 2


20.02.2017r.


Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp. z o.o. umieściła na Bazie konkurencyjności informacje o realizacji projektu na terenie województwa łódzkiego, w powiecie pajęczańskim w ramach realizacji projektu „KUMULACJA MOŻLIWOŚCI” nr projektu RPLD.08.02.01-10-0029/16 planuje zrealizowanie Pośrednictwa pracy dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu (UP) – 2 grupy w okresie marzec-maj 2017r.

Zasada konkurencyjności na Pośrednictwo pracy


20.02.2017r.


Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp. z o.o. umieściła na Bazie konkurencyjności informacje o realizacji projektu na terenie województwa łódzkiego, w powiecie pajęczańskim w ramach realizacji projektu „KUMULACJA MOŻLIWOŚCI” nr projektu RPLD.08.02.01-10-0029/16 planuje zrealizowanie indywidualnego Doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem IPD dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu (UP) – 2 grupy w okresie marzec-maj 2017r.

Zasada konkurencyjności na Doradcę zawodowego


20.02.2017r.


Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego, w powiecie pajęczańskim w ramach realizacji projektu „KUMULACJA MOŻLIWOŚCI” nr projektu RPLD.08.02.01-10-0029/16 planuje zrealizowanie Indywidualnego Doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem IPD oraz Pośrednictwa pracy dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu (UP) – czyli łącznie 288 godzin zegarowych najmu w okresie marzec-maj 2017r. z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

Przez godzinę zegarową rozumiemy 60 min.

W związku z prowadzonymi zajęciami będziemy poszukiwali podmiotów mogących wynająć 2 sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne):  1 sala na zajęcia indywidualne 144 godziny (dla 24 osób) z doradztwa zawodowego powiązanego z IPD  1 sala na zajęcia indywidualne 144 godziny (dla 24 osób) z pośrednictwa pracy. Wynajmowane sale szkoleniowe powinny spełniać warunki: a) Posiadać metraż odpowiedni dla swobodnego i wygodnego prowadzenia zajęć min. 6m2, b) Być wyposażone w niezbędny do prowadzenia zajęć sprzęt ( m. in. Stoliki, 2 krzesła) c) Spełniać warunki BHP, wymogi akustyczne, oświetleniowe, a także posiadać działającą instalację grzewczą oraz odpowiednie zaplecze sanitarne, d) Być bez barier architektonicznych, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, Wynajmowane sale oraz budynki, w których się znajdują, będą oznakowane zgodnie z zasadami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020

rozeznanie rynku na salę