Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest spełnienie wymogów formalnych, złożenie kompletu dokumentów oraz pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną.

Poniżej zamieszczone są dokumenty jakie należy złożyć na etapie rekrutacji do udziału w projekcie: