17.11.2017 r.

Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp. z o. o.  w ramach realizacji projektu “Kompleksowy program powrotu do zatrudnienia dla mieszkańców województwa pomorskiego”, planuje zrealizowanie na terenie województwa pomorskiego Usługi, tj. indywidualnych i grupowych zajęć z poradnictwa zawodowego.
 
Szczegóły w załączniku.
 
Prosimy o wycenę kosztów przeprowadzenia jednej godziny zegarowej opisanych zajęć jako doradca zawodowy – zapraszamy do składania ofert.
 
 
17.11.2017 r.

Szanowni Państwo,
 
Firma Navigator International Sp. z o.o., w ramach realizacji projektu “Kompleksowy program powrotu do zatrudnienia dla mieszkańców województwa pomorskiego“, w miejscowości Malbork i Rumia, planuje zrealizowanie Usługi, tj. CATERINGU dla max. 24 Uczestników Projektu (UP), tworzących 2 grupy, śr. 12 osobowe, w okresie 11.2017- 12.2017 r. z możliwością przesunięcia okresu realizacji.
 
Zapraszamy do składania ofert.
 
 
20.11.2017 r.
 
Szanowni Państwo,
 
Firma Navigator International sp. z o. o, na terenie województwa pomorskiego, w ramach realizacji projektu „Kompleksowy program powrotu do zatrudnienia dla mieszkańców województwa pomorskiego” planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. „Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych” dla maksymalnie 72 Uczestników/ Uczestniczek Projektu (UP), tj. max 6 grup szkoleniowych średnio 12 osobowych, w okresie od 11.2017 r. do 12.2017.r, z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.
 
Szczegóły w załączniku.
 
Zapraszamy do złożenia oferty.
 

13.12.2017 r.

Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp. z o. o.  w ramach realizacji projektu “Kompleksowy program powrotu do zatrudnienia dla mieszkańców województwa pomorskiego”, planuje zrealizowanie na terenie województwa pomorskiego, w powiecie człuchowskim, Usługi, tj. indywidualnych i grupowych zajęć z poradnictwa zawodowego.

Szczegóły w załączniku.

Prosimy o wycenę kosztów przeprowadzenia jednej godziny zegarowej opisanych zajęć jako doradca zawodowy – zapraszamy do składania ofert.

Rozeznanie Rynku Doradca – 2 gr powiat człuchowski

13.12.2017 r.

Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp. z o.o., w ramach realizacji projektu “Kompleksowy program powrotu do zatrudnienia dla mieszkańców województwa pomorskiego“, w powiecie człuchowskim, planuje zrealizowanie Usługi, tj. CATERINGU dla max. 24 Uczestników Projektu (UP), tworzących 2 grupy, śr. 12 osobowe, w okresie 01.2018r. z możliwością przesunięcia okresu realizacji.

Zapraszamy do składania ofert.

Rozeznanie CATERING – w powiecie człuchowskim

30.01.2018 r.

Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp. z o. o.  w ramach realizacji projektu “Kompleksowy program powrotu do zatrudnienia dla mieszkańców województwa pomorskiego”, planuje zrealizowanie na terenie województwa pomorskiego, w powiecie kwidzyńskim, Usługi, tj. indywidualnych i grupowych zajęć z poradnictwa zawodowego.
Szczegóły w załączniku.
Prosimy o wycenę kosztów przeprowadzenia jednej godziny zegarowej opisanych zajęć jako doradca zawodowy – zapraszamy do składania ofert.
 
rozeznanie rynku doradca -gr 6– w powiecie kwidzyńskim
 
30.01.2018 r.

Szanowni Państwo,
 Firma Navigator International Sp. z o.o., w ramach realizacji projektu “Kompleksowy program powrotu do zatrudnienia dla mieszkańców województwa pomorskiego“,w powiecie kwidzyńskim, planuje zrealizowanie Usługi, tj. CATERINGU dla max. 12 Uczestników Projektu (UP), tworzących 1 grupę, śr. 12 osobowe, w okresie 02.2018 r. z możliwością przesunięcia okresu realizacji.
Zapraszamy do składania wycen. Szczegóły w załączniku.
 
rozeznanie CATERING – gr 6– w powiecie kwidzyńskim
 
05.02.2018 r.
 
Szanowni Państwo,

Firma Navigator International sp. z o. o ,w ramach realizacji projektu „Kompleksowy program powrotu do zatrudnienia dla mieszkańców województwa pomorskiego” planuje zrealizowanie 3 miesięcznych staży zawodowych dla łącznie max 72 Uczestników Projektu (UP) na terenie województwa pomorskiego, w miejscowościach Malbork, Rumia, Czarne, Kwidzyn, w okresie luty – maj 2018r., z możliwością przesunięcia okresu realizacji. Staże zawodowe będą zorganizowane dla UP, zgodnie z odbytymi przez nich szkoleniami zawodowymi w zakresie: pracownik biurowy oraz opiekun osób starszych.

W związku z powyższym poszukujemy podmiotów, które zapewniłyby realizację usługi medycznej w postaci przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich (medycyna pracy) dla max 72 UP przed przystąpieniem przez nich do 3- miesięcznych staży zawodowych oraz wystawienia zaświadczeń dopuszczających lub niedopuszczających ich do udziału w stażach zawodowych o wskazanym profilu (kod CPV-86121100-4 – ogólne usługi lekarskie). Termin realizacji ww. usługi:  luty 2018r.

 

Prosimy o wycenę usługi medycznej w podziale na 2 stanowiska pracy, w zależności od niżej wymienionym warunków pracy i czynników szkodliwymi na danym stanowisku:

– Staż na stanowisku pracownik biurowy lub równoważnym – praca przy komputerze do 4 godzin, brak innych czynników szkodliwych.

– Staż na stanowisku opiekun osób starszych lub równoważnym – brak czynników szkodliwych.

Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły w załączniku.

rozeznanie badania lekarskie – 05.02.2018-Rozeznanie w sprawie ceny- świadczenie usług

 

05.02.2018 r.

Szanowni Państwo,

Firma Navigator International sp. z o. o., w ramach realizacji projektu „Kompleksowy program powrotu do zatrudnienia dla mieszkańców województwa pomorskiego” planuje zrealizowanie 3 miesięcznych staży zawodowych dla łącznie max 72 Uczestników Projektu (UP) na terenie województwa pomorskiego, w miejscowościach Malbork, Rumia, Czarne, Kwidzyn, w okresie luty – maj 2018r., z możliwością przesunięcia okresu realizacji. Staże zawodowe będą zorganizowane dla UP zgodnie z odbytymi przez nich szkoleniami zawodowymi w zakresie: pracownik biurowy oraz opiekun osób starszych.

 

W związku z powyższym poszukujemy podmiotów, które zapewniłyby realizację usługi w postaci ubezpieczenia UP od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas odbywania przez nich 3- miesięcznych staży zawodowych, tj. zapewnienie ubezpieczenia od NWW dla max 72 UP (kod CPV 66000000-0 – Usługi finansowe i ubezpieczeniowe).

Termin realizacji ww. usługi: luty – maj 2018r., jednak nie później niż 1 dzień roboczy przed dniem rozpoczęcia stażu zawodowego przez danego UP. 

Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły w załączniku.

rozeznanie ubezpieczenie -05.02.2018– świadczenie usług ubezpieczeniowych