KONTAKT
„KOMPLEKSOWY PROGRAM POWROTU DO ZATRUDNIENIA DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO”

e-mail: powrotdozatrudnienia@/
tel.: 699 670 258