• Dokumenty rekrutacyjne wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu to:
 1. Formularz rekrutacyjny- Formularz rekrutacyjny
 2. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej- Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej
 3. Regulamin projektu- Regulamin projektu
 • Dodatkowe dokumenty:
 1. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu- Wniosek o zwrot kosztów dojazdu
 2. Zaświadczenie przewoźnika transportu zbiorowego o najtańszym koszcie przejazdu na danej trasie-Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu
 3. Oświadczenie osoby pobierającej stypendium-Oświadczenie osoby pobierającej stypendium
 4. Zaświadczenie przewoźnika transportu zbiorowego o najtańszym koszcie przejazdu na danej trasie w okresie stażu – Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu – STAŻ
 5. Oświadczenie osoby pobierającej stypendium stażowe – Oświadczenie osoby pobierającej stypendium stażowe
 6. Zwrot kosztów dojazdu dla grupy 2 Malbork – Zwrot kosztów dojazdu na pośrednictwo pracy – GR. 2 MALBORK
 7. Wniosek o przyznanie dni wolnych na stażu – Wniosek o przyznanie dni wolnych na stażu
 8. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu podczas stażu – Wniosek o zwrot kosztów dojazdu podczas stażu