“Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu!”

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 204 os. (min. 60% Kobiet), osoby w wieku powyżej 25 roku życia o niskich kwalifikacjach (100% Uczestników Projektu), z własnej inicjatywy zainteresowany nabyciem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych oraz językowych w szczególności osób z grupy najbardziej potrzebujących tj. os. powyżej 50 roku życia (min. 61% UP) i zamieszkujących obszary wiejskie (min. 61% UP).

Uczestnikami będą wyłącznie osoby zamieszkujące na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów KC, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (Life Long Learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach POKL w latach 2013-15.  Wsparcie kierowane jest w szczególności do osób pozostających bez zatrudnienia, posiadających niskie umiejętności w zakresie języków obcych oraz TIK (Technologii informacyjno-komunikacyjnych).

Równy dostęp do projektu mają osoby niepełnosprawne.

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

1. Szkolenie podnoszące kompetencje językowe w zakresie języka angielskiego lub niemieckiego dla 168 Uczestników Projektu w tym:

  • język angielskie dla 120 Uczestników Projektu, w tym: poziom A1-A2 dla 6 grup x 12 osób oraz poziom A2-B1 dla 4 grup x 12 osób.
  • język niemiecki dla 48 Uczestników Projektu, w tym: poziom A1-A2 dla 3 grup x 12 osób oraz poziom A2-B1 dla 1 grupy x 12 osób.

Terminy szkoleń: 02-09.2017 r.-I tura, 03-10.2017 r. II tura, 04-11.2017 r. III tura.

Szkolenia językowe będą się odbywać się w wymiarze 240 h – 60 spotkań x 4 h lekcyjne (2 h lekcyjne + 15 minut przerwy + 2 h lekcyjne), 2 razy w tygodniu, do wyboru przez Uczestników Projektu w dni powszednie lub sobotę/niedzielę.

Program szkolenia: Rozumienie czytanego tekstu, słownictwo i struktura gramatyczna, umiejętności pisania, rozumienie słuchanego tekstu, mówienie na odpowiednim poziomie zaawansowania.

Szkolenia kończą się uzyskaniem przez UP certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej.

Każdy uczestnik otrzymuje podręcznik + ćwiczenie z CD na każdy poziom zaawansowania językowego.

2. Szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe dla 108 Uczestników Projektu.

Terminy szkoleń: 02-04.2017 r. I tura, 03-05.2017 r. II tura, 04-06.2017 r. III tura.

Szkolenia cyfrowe będą odbywać się w wymiarze 75 h – 19 spotkań x 4 h lekcyjne ( 2 h lekcyjne + 15 minut przerwy + 2 h lekcyjne, 2 razy w tygodniu do wyboru przez Uczestników Projektu w dni powszednie lub sobotę/niedzielę.

Program szkolenia:

Informacja 1.1 Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji, 1.2 Ocena informacji, 1.3 Przechowywanie i wyszukiwanie informacji

Komunikacja 2.1 Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji, 2.2 Dzielenie się informacjami i zasobami, 2.3 Aktywność obywatelska online, 2.4 Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, 2.5 Netykieta, 2.6 Zarządzanie tożsamością cyfrową

Tworzenie treści 3.1 Tworzenie treści, 3.2 Integracja i przetwarzanie treści, 3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji, 3.4 Programowanie

Bezpieczeństwo 4.1 Narzędzia służące ochronie, 4.2 Ochrona danych osobowych, 4.3 Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z TIK, 4.4 Ochrona środowiska

Rozwiązywanie problemów 5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych, 5.2 Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów, 5.3 Innowacyjność i twórcze wykorzystanie technologii, 5.4 Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych.

Szkolenie zakończy się uzyskaniem przez UP certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie przez UP określonych kompetencji cyfrowych.

Każdy Uczestnik Projektu otrzymuje komplet materiałów: podręcznik, notatnik i długopis.