01.08.2017r.

Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp.  z o.o. na terenie woj. mazowieckiego w ramach projektu “Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu! nr RPMA.10.02.00-14-4617/16 planuje przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych z j. angielskiego i j. niemieckiego.

W związku z tym, poszukujemy Wykonawcy zdolnego do realizacji wskazanej usługi.

1.zapytanie ofertowe

2.cz. ofertowa – zapytanie ofertowe -wersja edytowalna

 

19.06.2017r.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym odbędą się pierwsze  egzaminy zewnętrzne VCC potwierdzające zdobycie kompetencji cyfrowych TIK.

Uczestnikom/czkom życzymy powodzenia na egzaminie!.

 

 

02.05.2017r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że zakończyliśmy proces rekrutacji Uczestników/czek do projektu “Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu!”

 

 

07.04.2017r.

Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp.  z o.o. na terenie województwa mazowieckiego w ramach projektu “Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu!”nr RPMA.10.02.00-14-4617/16 planuje przeprowadzenie certyfikacji zewnętrznej z wydaniem certyfikatów dla 108 Uczestników Projektu.

W związku z tym poszukujemy Wykonawcy zdolnego do zrealizowania wskazanej usługi.

Zapraszamy do składnia ofert.

Zapytanie ofertowe Certyfikacja TIK

Zapytanie ofertowe Certyfikacja część ofertowa

 

14.02.1017 r.

Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp. z o.o. na terenie województwa mazowieckiego w ramach projektu “Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu!” nr RPMA.10.02.00-14-4617/16 planuje zrealizowanie szkolenia podnoszącego kompetencje cyfrowe TIK dla 108 Uczestników/czek Projektu tj. 9 grup maksymalnie 12 osobowych.

W związku z tym poszukujemy Wykonawcy zdolnego do zrealizowania wskazanej usługi.

Zapraszamy do składania ofert.

1.zapytanie ofertowe szkolenie TIK

1.zapytanie ofertowe szkolenie TIK

 

 

09.01.2017 r.

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że trwa rekrutacja do projektu “Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu!”.

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych (dostępne w zakładce “Dokumenty do pobrania”).

Prosimy również o zapoznanie się z Regulaminem Projektu.

 

 

 

W ramach realizacji projektu “Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu!” są przestrzegane zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz prowadzone są działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Poniżej przedstawiamy prezentację na temat równości szans kobiet i mężczyzn:

Prezentacja równość szans