13.06.2019 r.

Firma Navigator International Sp. z o.o., w ramach projektu „Idź własną ścieżką” nr projektu RPPM.05.05.00-22-0043/16 planuje zakup podręczników dla Uczestników Projektu uczestniczących w szkoleniu z Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (TIK), w maksymalnej ilości 100 sztuk. Szkolenie z TIK obejmuje wszystkie obszary kompetencji ramy DIGCOMP na poziomie A lub B. Przykłady podręczników: ITpass dla każdego, Kompetencje Cyfrowe DigComp lub równoważne.
Kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki.

W związku z powyższym prosimy o wycenę podręczników na szkolenie z Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (szkolenie TIK obejmuje wszystkie obszary kompetencji ramy DIGCOMP) na poziomach A lub B.
Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić ilości podręczników na danym poziomie. Prosimy o składanie wycen z proponowaną ceną brutto jednego podręcznika, na każdym poziomie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

idzwlasnasciezka@/

Wzór wyceny

Podręczniki na szkolenie z Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (szkolenie TIK obejmuje wszystkie obszary kompetencji ramy DIGCOMP):

Poziom A – Tytuł…………………………………………..……….., cena………………….,

Poziom B – Tytuł…………………………………………….…….., cena……….………….,

21.05.2019 r.

Firma NAVIGATOR INTERNATIONAL Sp. z o.o. w ramach projektu „Idź własną ścieżką” nr projektu RPPM.05.05.00-22-0043/16  planuje zakup podręczników do nauki języka angielskiego  np. New Total English, Oxford Solutions lub równoważnych na poziomach A1, A2, B1, B2, C1, C2, w maksymalnej ilości 300 sztuk.

Kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki.

W związku z powyższym prosimy o wycenę podręczników do nauki języka angielskiego  na poziomach A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić ilości podręczników na danym poziomie.

Prosimy o składanie wycen  z proponowaną ceną brutto jednego podręcznika na każdym poziomie (poziomy biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) za pośrednictwem poczty elektronicznej

 na adres e-mail: idzwlasnasciezka@/

Wzór wyceny

Język angielski:

 

Poziom A1 – tytuł………………………………………………….., cena…………………….

Poziom A2 – tytuł………………………………………………….., cena…………………….

Poziom B1 – tytuł………………………………………………….., cena…………………….

Poziom B2 – tytuł………………………………………………….., cena…………………….

Poziom C1 – tytuł………………………………………………….., cena…………………….

Poziom C2 – tytuł………………………………………………….., cena…………………….

11.03.2019 r.

Firma Navigator International Sp. z o.o., w ramach projektu „Idź własną ścieżką” nr projektu RPPM.05.05.00-22-0043/16 planuje zakup podręczników dla Uczestników Projektu uczestniczących w szkoleniu z Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (TIK), w maksymalnej ilości 180 sztuk. Szkolenie z TIK obejmuje wszystkie obszary kompetencji ramy DIGCOMP na poziomie A lub B. Przykłady podręczników: ITpass dla każdego, Kompetencje Cyfrowe DigComp lub równoważne.
Kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki.

W związku z powyższym prosimy o wycenę podręczników na szkolenie z Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (szkolenie TIK obejmuje wszystkie obszary kompetencji ramy DIGCOMP) na poziomach A lub B.
Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić ilości podręczników na danym poziomie. Prosimy o składanie wycen z proponowaną ceną brutto jednego podręcznika, na każdy poziomie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

idzwlasnasciezka@/

Wzór wyceny

Podręczniki na szkolenie z Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (szkolenie TIK obejmuje wszystkie obszary kompetencji ramy DIGCOMP):

Poziom A – Tytuł…………………………………………..……….., cena………………….,

Poziom B – Tytuł…………………………………………….…….., cena……….………….,

28.01.2019

Firma NAVIGATOR INTERNATIONAL Sp. z o.o. w ramach projektu „Idź własną ścieżką” nr projektu RPPM.05.05.00-22-0043/16  planuje zakup podręczników do nauki języka angielskiego  np. New Total English, Oxford Solutions lub równoważnych na poziomach A1, A2, B1, B2, C1, C2, w maksymalnej ilości 300 sztuk.

Kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki.

W związku z powyższym prosimy o wycenę podręczników do nauki języka angielskiego  na poziomach A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić ilości podręczników na danym poziomie.

Prosimy o składanie wycen  z proponowaną ceną brutto jednego podręcznika na każdym poziomie (poziomy biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) za pośrednictwem poczty elektronicznej

 na adres e-mail: idzwlasnasciezka@/

Wzór wyceny

Język angielski:

 

Poziom A1 – tytuł………………………………………………….., cena…………………….

Poziom A2 – tytuł………………………………………………….., cena…………………….

Poziom B1 – tytuł………………………………………………….., cena…………………….

Poziom B2 – tytuł………………………………………………….., cena…………………….

Poziom C1 – tytuł………………………………………………….., cena…………………….

Poziom C2 – tytuł………………………………………………….., cena…………………….

10.12.2018 r.

Firma Navigator International Sp. z o.o., w ramach projektu „Idź własną ścieżką” nr projektu RPPM.05.05.00-22-0043/16 planuje zakup podręczników dla Uczestników Projektu uczestniczących w szkoleniu z Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (TIK), w maksymalnej ilości 180 sztuk. Szkolenie z TIK obejmuje wszystkie obszary kompetencji ramy DIGCOMP na poziomie A lub B. Przykłady podręczników: ITpass dla każdego, Kompetencje Cyfrowe DigComp lub równoważne.
Kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki.

W związku z powyższym prosimy o wycenę podręczników na szkolenie z Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (szkolenie TIK obejmuje wszystkie obszary kompetencji ramy DIGCOMP) na poziomach A lub B.
Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić ilości podręczników na danym poziomie. Prosimy o składanie wycen z proponowaną ceną brutto jednego podręcznika, na każdy poziomie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

idzwlasnasciezka@/

Wzór wyceny

Podręczniki na szkolenie z Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (szkolenie TIK obejmuje wszystkie obszary kompetencji ramy DIGCOMP):

Poziom A – Tytuł…………………………………………..……….., cena………………….,

Poziom B – Tytuł…………………………………………….…….., cena……….………….,

23.10.2018

Firma NAVIGATOR INTERNATIONAL Sp. z o.o. w ramach projektu „Idź własną ścieżką” nr projektu RPPM.05.05.00-22-0043/16  planuje zakup podręczników do nauki języka angielskiego  np. New Total English, Oxford Solutions lub równoważnych na poziomach A1, A2, B1, B2, C1, C2, w maksymalnej ilości 300 sztuk.

Kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki.

W związku z powyższym prosimy o wycenę podręczników do nauki języka angielskiego  na poziomach A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić ilości podręczników na danym poziomie.

Prosimy o składanie wycen  z proponowaną ceną brutto jednego podręcznika na każdym poziomie (poziomy biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) za pośrednictwem poczty elektronicznej

 na adres e-mail: idzwlasnasciezka@/

Wzór wyceny

Język angielski:

 

Poziom A1 – tytuł………………………………………………….., cena…………………….

Poziom A2 – tytuł………………………………………………….., cena…………………….

Poziom B1 – tytuł………………………………………………….., cena…………………….

Poziom B2 – tytuł………………………………………………….., cena…………………….

Poziom C1 – tytuł………………………………………………….., cena…………………….

Poziom C2 – tytuł………………………………………………….., cena…………………….

10.09.2018 r.

Firma Navigator International Sp. z o.o., w ramach projektu „Idź własną ścieżką” nr projektu RPPM.05.05.00-22-0043/16 planuje zakup podręczników dla Uczestników Projektu uczestniczących w szkoleniu z Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (TIK), w maksymalnej ilości 180 sztuk. Szkolenie z TIK obejmuje wszystkie obszary kompetencji ramy DIGCOMP na poziomie A lub B. Przykłady podręczników: ITpass dla każdego, Kompetencje Cyfrowe DigComp lub równoważne.
Kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki.

W związku z powyższym prosimy o wycenę podręczników na szkolenie z Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (szkolenie TIK obejmuje wszystkie obszary kompetencji ramy DIGCOMP) na poziomach A lub B.
Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić ilości podręczników na danym poziomie. Prosimy o składanie wycen z proponowaną ceną brutto jednego podręcznika, na każdy poziomie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

idzwlasnasciezka@/

Wzór wyceny

Podręczniki na szkolenie z Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (szkolenie TIK obejmuje wszystkie obszary kompetencji ramy DIGCOMP):

Poziom A – Tytuł…………………………………………..……….., cena………………….,

Poziom B – Tytuł…………………………………………….…….., cena……….………….,

23.07.2018r.

Firma NAVIGATOR INTERNATIONAL Sp. z o.o. w ramach projektu „Idź własną ścieżką” nr projektu RPPM.05.05.00-22-0043/16  planuje zakup podręczników do nauki języka angielskiego  np. New Total English, Oxford Solutions lub równoważnych na poziomach A1, A2, B1, B2, C1, C2, w maksymalnej ilości 300 sztuk.

Kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki.

W związku z powyższym prosimy o wycenę podręczników do nauki języka angielskiego  na poziomach A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić ilości podręczników na danym poziomie.

Prosimy o składanie wycen  z proponowaną ceną brutto jednego podręcznika na każdym poziomie (poziomy biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) za pośrednictwem poczty elektronicznej

 na adres e-mail: idzwlasnasciezka@/

Wzór wyceny

Język angielski:

 

Poziom A1 – tytuł………………………………………………….., cena…………………….

Poziom A2 – tytuł………………………………………………….., cena…………………….

Poziom B1 – tytuł………………………………………………….., cena…………………….

Poziom B2 – tytuł………………………………………………….., cena…………………….

Poziom C1 – tytuł………………………………………………….., cena…………………….

Poziom C2 – tytuł………………………………………………….., cena…………………….

05.06.2018

Firma Navigator International Sp. z o.o., w ramach projektu „Idź własną ścieżką” nr projektu RPPM.05.05.00-22-0043/16 planuje zakup podręczników dla Uczestników Projektu uczestniczących w szkoleniu z Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (TIK), w maksymalnej ilości 180 sztuk. Szkolenie z TIK obejmuje wszystkie obszary kompetencji ramy DIGCOMP na poziomie A lub B. Przykłady podręczników: ITpass dla każdego, Kompetencje Cyfrowe DigComp lub równoważne.
Kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki.

W związku z powyższym prosimy o wycenę podręczników na szkolenie z Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (szkolenie TIK obejmuje wszystkie obszary kompetencji ramy DIGCOMP) na poziomach A lub B.
Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić ilości podręczników na danym poziomie. Prosimy o składanie wycen z proponowaną ceną brutto jednego podręcznika, na każdy poziomie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

idzwlasnasciezka@/

Wzór wyceny

Podręczniki na szkolenie z Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (szkolenie TIK obejmuje wszystkie obszary kompetencji ramy DIGCOMP):

Poziom A – Tytuł…………………………………………..……….., cena………………….,

Poziom B – Tytuł…………………………………………….…….., cena……….………….,

23.04.2018r.

Firma NAVIGATOR INTERNATIONAL Sp. z o.o. w ramach projektu „Idź własną ścieżką” nr projektu RPPM.05.05.00-22-0043/16  planuje zakup podręczników do nauki języka angielskiego  np. New Total English, Oxford Solutions lub równoważnych na poziomach A1, A2, B1, B2, C1, C2, w maksymalnej ilości 300 sztuk.

Kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki.

W związku z powyższym prosimy o wycenę podręczników do nauki języka angielskiego  na poziomach A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić ilości podręczników na danym poziomie.

Prosimy o składanie wycen  z proponowaną ceną brutto jednego podręcznika na każdym poziomie (poziomy biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) za pośrednictwem poczty elektronicznej

 na adres e-mail: idzwlasnasciezka@/

Wzór wyceny

Język angielski:

 

Poziom A1 – tytuł………………………………………………….., cena…………………….

Poziom A2 – tytuł………………………………………………….., cena…………………….

Poziom B1 – tytuł………………………………………………….., cena…………………….

Poziom B2 – tytuł………………………………………………….., cena…………………….

Poziom C1 – tytuł………………………………………………….., cena…………………….

Poziom C2 – tytuł………………………………………………….., cena…………………….

05.03.2018

Firma Navigator International Sp. z o.o., w ramach projektu „Idź własną ścieżką” nr projektu RPPM.05.05.00-22-0043/16 planuje zakup podręczników dla Uczestników Projektu uczestniczących w szkoleniu z Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (TIK), w maksymalnej ilości 180 sztuk. Szkolenie z TIK obejmuje wszystkie obszary kompetencji ramy DIGCOMP na poziomie A lub B. Przykłady podręczników: ITpass dla każdego, Kompetencje Cyfrowe DigComp lub równoważne.
Kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki.

W związku z powyższym prosimy o wycenę podręczników na szkolenie z Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (szkolenie TIK obejmuje wszystkie obszary kompetencji ramy DIGCOMP) na poziomach A lub B.
Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić ilości podręczników na danym poziomie. Prosimy o składanie wycen z proponowaną ceną brutto jednego podręcznika, na każdy poziomie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

idzwlasnasciezka@/ 

Wzór wyceny

Podręczniki na szkolenie z Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (szkolenie TIK obejmuje wszystkie obszary kompetencji ramy DIGCOMP):

Poziom A – Tytuł…………………………………………..……….., cena………………….,

Poziom B – Tytuł…………………………………………….…….., cena……….………….,

23.01.2018r.

Firma NAVIGATOR INTERNATIONAL Sp. z o.o. w ramach projektu “Idź własną ścieżką” nr projektu RPPM.05.05.00-22-0043/16 planuje zakup podręczników do nauki języka angielskiego np. New Total English, Oxford Solutions lub równoważnych na poziomach A1, A2 w maksymalnej ilości 300 sztuk.

Kod CPV 22110000-4 Drukowane książki.

W związku z powyższym prosimy o wycenę podręczników do nauki języka angielskiego na poziomach A1, A2. Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić ilości podręczników na danym poziomie.

Prosimy o składanie wycen z proponowaną ceną brutto jednego podręcznika na każdym poziomie (poziomy biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: idzwlasnasciezka@/.

Wzór wyceny

Język angielski:

Poziom A1………………………………………………………………………,cena………………….

Poziom A2……………………………………………………………………..,cena………………….

23.10.2017r.

Firma NAVIGATOR INTERNATIONAL Sp. z o.o. w ramach projektu “Idź własną ścieżką” nr projektu RPPM.05.05.00-22-0043/16 planuje zakup podręczników do nauki języka angielskiego np. New Total English, Oxford Solutions lub równoważnych na poziomach A1, A2 w maksymalnej ilości 300 sztuk.

Kod CPV 22110000-4 Drukowane książki.

W związku z powyższym prosimy o wycenę podręczników do nauki języka angielskiego na poziomach A1, A2. Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić ilości podręczników na danym poziomie.

Prosimy o składanie wycen z proponowaną ceną brutto jednego podręcznika na każdym poziomie (poziomy biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: idzwlasnasciezka@/.

Wzór wyceny

Język angielski:

Poziom A1………………………………………………………………………………………………,cena………………….

Poziom A2………………………………………………………………………………………………,cena………………….