Navigator International Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie
„Idź własną ścieżką”

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych w zakresie ICT i języków obcych osób w wieku aktywności zawodowej w wieku 25 lat i więcej (180 kobiet i 120 mężczyzn), zamieszkujących w województwie pomorskim (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych. Cel jest realizowany w terminie od 01.06.2017 r. do 31.07.2018 r.

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

1. Przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego na podstawie oceny posiadanych kwalifikacji językowych Uczestników. Szkolenia zakończone będą certyfikatem zewnętrznym.

– 120 h na grupę po 3h dziennie, średnio 2 x w tygodniu.

2. Przeprowadzenie szkoleń komputerowych na podstawie posiadanego poziomu kompetencji komputerowych. Szkolenia zakończone będą certyfikatem zewnętrznym.

– 100 h na grupę po 2h dziennie, średnio 2 -3 x w tygodniu.

Planowane efekty realizacji projektu:

  • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 46,
  • Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 255,
  • Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 108.

Wartość projektu: 1 337 522,40 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 136 894,04 PLN

Projekt realizowany w ramach wsparcia udzielanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu:

Regulamin projektu Idź własną ścieżką