Kryteria uczestnictwa w projekcie

 • Projekt zakłada wsparcie dla 70 Uczestników/czek (UP) ( 42 kobiet, 28 mężczyzn), w tym 56 osób bezrobotnych (34 kobiet, 22 mężczyzn)/poszukujących pracy i 14 biernych zawodowo (tj. 8 kobiet, 6 mężczyzn), defaworyzowanych  na rynku pracy, powyżej 29 roku życia, należących do przynajmniej jednej z wymienionych grup: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.
 • Projekt skierowany do mieszkańców województwa wielkopolskiego ( w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) obszarów wiejskich funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych – zgodnie z regionalnymi Obszarami Strategicznej Interwencji – OSI, tj:.

– Powiat Gostyński: Pępowo, Piaski;

– Powiat Jarociński: Jaraczewo, Kotlin;

– Powiat Kępiński: Baranów, Bralin, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica;

– Powiat Kolski: Babiak, Chodów, Grzegorzew, Koło, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały;

– Powiat Krotoszyński: Rozdrażew;

– Powiat Ostrzeszowski: Czajków, Doruchów, Kobyla Góra, Kraszewice;

– Powiat Słupecki: Słupca, Lądek, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Strzałkowo;

– Powiat Średzki: Zaniemyśl, Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą;

– Powiat Rawicki: Pakosław;

– Powiat Turecki: Turek, Brudzew, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Władysławów;

– Powiat Wrzesiński: Kołaczkowo.

– Powiat Gostyński: Borek Wielkopolski;

– Powiat Średzki: Środa Wielkopolska;

– Powiat Koniński: Kleczew;

– Powiat Pleszewski: Dobrzyca, Czermin-gmina wiejska, Chocz-gmina wiejska, Pleszew, Gizałki- gmina wiejska;

– Powiat Krotoszyński: Kożmin Wielkopolski, Krotoszyn;

– Powiat Śremski: Książ Wielkopolski;

– Powiat Jarociński: Żerków, Jarocin.

 

W ramach Projektu będą prowadzone następujące zadania:

I PORADNICTWO ZAWODOWE INDYWIDUALNE Z IPD (10h) Termin realizacji: 01.03.– 30.05.2017 r.:

 • Dla każdego UP odbędzie się 10h Poradnictwa zawodowego ind. z IPD, w systemie 5 spotkań ind. x 2 h;
 • Celem Poradnictwa zawodowego ind. z IPD jest określenie predyspozycji UP dla kierunku aktywizacji zawodowej zgodnie z profilem i potencjałem UP. Zadanie pozwoli na dobranie odpowiedniego do predyspozycji UP szkolenia, które pozwoli na zwiększenie szans na rynku pracy.
 • Zadanie zakończy się opracowaniem Indywidualnego Planu Działania dla każdego Uczestnika.

 

II SZKOLENIE ZAWODOWE (120h), Termin realizacji: 01.04.-30.06.2017r.:

 • Szkolenia zawodowe odbędą się w grupach 10 osobowych (łącznie 7 grup), w systemie 120 h/ grupę, 20 spotkań x 6 h, średnio 4 razy w tygodniu.
 • Celem szkolenia zawodowego jest uzupełnienie/nabycie kwalifikacji UP, które wzmocnią ich pozycję na lokalnym rynku pracy przez dostosowanie kwalifikacji do aktualnych potrzeb rynku pracy. Tematyka odpowiada branżom określonym jako przyszłościowe/rozwojowe/strategiczne dla reg. rynku pracy .
 • Do wyboru każdy UP ma 3 rodzaje szkoleń:
  – Specjalista ds. logistyki – kierunek szkolenia ma na uwadze potrzeby pracodawców związane z zatrudnieniem specjalistów posiadających wiedzę na temat usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa i zracjonalizowania kosztów. Przedsiębiorstwa wprowadzają nowoczesne procedury przepływu towarów, usług informacji dlatego logiscycy znajdują zatrudnienie w niemal wszystkich rodz. Gosp. Tematyka szkoleń obejmuje m.in. podstawy logistyki, zarządzanie łańcuchem dostaw, transport, zarządzanie flotą transportową; spedycja , zarządzanie magazynem i zapasami, centra logistyczne i informacja w logistyce.
  – Przedstawiciel handlowy –szkolenie zostało wybrane ze względu na potrzebę zatrudnienia personelu pos. Um. Zadbania o konkurencyjność firm, pozyskania i obsługi, badaniem ich potrzeb. Pracownik potrafiający określić właściwą ofertę i zbudować bazę klientów jest niezbędny w funkcjonowaniu firmy. Tematyka zajęć obejmuje: badanie rynku i opinii społecznej, CTI, proces komunikacji, techniki sprzedaży, CRM, obsługę reklamacji, windykacji i tzw. Trudnego klienta, negocjacje biznesowe, ekspozycja i rozmieszczanie towaru, zachowania porządku na półkach i w magazynie.
  – Specjalista ds. marketingu internetowego – szkolenie dostarcza informacji na temat działania mające na celu poznanie potrzeb klientów i takie dostarczanie strategii sprzedażowych, aby klient jak najchętniej korzystał z usług firmy. Stosuje się do tego komunikację opartą na sieci www.. Tematyka zajęć obejmuje: budowanie wizerunku firmy w sieci, tworzenie stron www, pisanie artykułów informacyjnych, reklama w Internecie, badanie potrzeb klientów, ankiety internetowe, sondaże, śledzenie dyskusji na forach, narzędzia marketingu internetowego (np. poczta elektroniczna, banery reklamowe, elektroniczne biuletyny, programy lojalnościowe, werbunkowe i stowarzyszeniowe, linki sponsorowane oraz pozycjonowanie.

 

III PROCEDURA CERTYFIKACJI (05- 06.2017r.)

 • Przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego i certyfikacji jest niezbędne do uzupełnienia oferty szkoleń, które w ramach aktywizacji zawodowej zakończą się egzaminami i  uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kwalifikacji niezbędnych dla rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie. 

 

IV STAŻ ZAWODOWY ( 3 miesięczny) Termin realizacji : 01.05-30.09.2017r.

 • Staże zawodowe będą powiązane z tematyką wybranego szkolenia zawodowego przez okres  3 miesięcy na podstawie umów podpisanych pomiędzy Organizatorem, Pracodawcami a Uczestnikami/Uczestniczkami projektu. Organizowane będą w wymiarze 40 godzin tygodniowo (8 godzin dziennie) lub 35 godzin tygodniowo (7 godzin dziennie) w przypadku osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 
 • Przy ustaleniu miejsca i programu stażu będą uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe UP zidentyfikowane w IPD.
 • Nadzór nad realizacją stażu będzie sprawował opiekun wyznaczony przez pracodawcę.
 • Staż będzie realizowany zgodnie z zaleceniami Rady z dnia 10.03.2014 r. w sprawie ram staży oraz z Polskimi Ramami Jakości Staży i Praktyk.
 • UP otrzyma od podmiotu przyjmującego na staż pisemną opinię oraz zaświadczenie o odbyciu stażu.

 

V POŚREDNICTWO PRACY (4h). Termin realizacji : 01.08-30.09.2016 r.

 • Dla każdego UP odbędzie się 4h pośrednictwa pracy, w systemie 4 spotkań ind. x 1 h;
 • Zadanie ma na celu ułatwienie powrotu UP na rynek pracy przez omówienie zdobytych kwalifikacji, miejsca [RP] oraz odszukanie ofert pracy adekwatnych do sytuacji UP oraz przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowywanie UP do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Oprócz kompleksowego wparcia podnoszącego kwalifikacje i kompetencje, UP otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci:

 • Materiałów dydaktycznych oraz piśmienniczych (tj. teczka, notes, długopis);
 • Zwrotów kosztów dojazdu;
 • Stypendium szkoleniowego;
 • Stypendium stażowego;
 • Catering podczas szkoleń.

n_az