30.09.2017 r.

Szanowni Państwo,

Projekt “Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia w województwie wielkopolskim” uznajemy oficjalnie za zakończony!

Przez kolejny miesiąc jesteśmy do Państwa dyspozycji – chcemy sfinalizować i podsumować wszystkie kwestie związane z realizowanym projektem. Grupy, które kończą (dzisiaj) udział w stażach zawodowych prosimy o niezwłoczne wysłanie list obecności, dzienników stażowych i opinii.

Jednocześnie Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w Projekcie. Mamy nadzieję, że szkolenia okazały się ciekawe, a zdobyta wiedza i umiejętności okażą się przydatne w przyszłości. Cieszymy się, że ponad połowa z Państwa otrzymała po projekcie szansę na stałe zatrudnienie.

Każdemu z osobna życzymy dalszych sukcesów zawodowych i zapraszamy do kolejnych szkoleń realizowanych przez naszą firmę.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Projektu

 


18.08.2017 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zostały ustalone harmonogramy z pośrednictwa pracy, o których zostaną poinformowani Panstwo mailowo lub telefonicznie.

 


21.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że niektórzy z Uczestników zakończyli już staże zawodowe. Rozpoczęto również pośrednictwo pracy – mamy nadzieję, że zaproponowane oferty pracy zaowocują przyszłym zatrudnieniem.

Uczestnicy zostaną poinformowani o harmonogramach pośrednictwa pracy telefonicznie lub mailowo.

 


21.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

W ramach realizowanego projektu: „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia w województwie wielkopolskim” poszukujemy pośrednika pracy gotowego do przeprowadzenia zajęć “Pośrednictwo pracy” dla maksymalnie 10 Uczestników/czek Projektu, w łącznym maksymalnym wymiarze 40 godzin zegarowych (tj.4 h/ UP), w powiecie wrzesiński w  okresie sierpień – wrzesień 2017 r.

W związku z powyższym informujemy o możliwości złożenia oferty i prosimy o wycenę kosztu przeprowadzenia ww. zajęć.

Rozeznanie rynku – pośrednik pracy pdf – rozeznanie rynku POŚREDNIK PRACY powiat wrzesiński 21.07.2017 r.

Rozeznanie rynku – pośrednik pracy word – część ofertowa POŚREDNIK PRACY powiat wrzesiński 21.07.2017


21.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

W ramach realizowanego projektu: „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia w województwie wielkopolskim” poszukujemy Podmiotu, który zagwarantuje najem sal w powiecie wrzesińskim na potrzeby zajęć: „Pośrednictwo pracy” dla maksymalnie  Uczestników/czek Projektu, w łącznym maksymalnym wymiarze 40 godzin zegarowych (tj.4 h/ UP), organizowanych w  okresie sierpień – wrzesień 2017 r.

W związku z powyższym prosimy o wycenę kosztu wynajmu sal.

Rozeznanie rynku – sala pdf  rozeznanie rynku SALA na posrednictwo pracy w powiecie wrzesinskim 21.07.2017 r.

Rozeznanie rynku – sala word – część ofertowa SALA na pośrednictwo pracy w powiecie wrzesińskim 21.07.2017


21.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

W ramach realizowanego projektu: „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia w województwie wielkopolskim” poszukujemy pośrednika pracy gotowego do przeprowadzenia zajęć “Pośrednictwo pracy” dla maksymalnie 8 Uczestników/czek Projektu, w łącznym maksymalnym wymiarze 32 godzin zegarowych (tj.4 h/ UP), w powiecie krotoszyńskim w  okresie sierpień – wrzesień 2017 r.

W związku z powyższym informujemy o możliwości złożenia oferty i prosimy o wycenę kosztu przeprowadzenia ww. zajęć.

Rozeznanie rynku – pośrednik pracy pdf – rozeznanie rynku POŚREDNIK PRACY powiat krotoszyński 21.07.2017 r.

Rozeznanie rynku – pośrednik pracy word – część ofertowa POŚREDNIK PRACY powiat krotoszyński 21.07.2017


21.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

W ramach realizowanego projektu: „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia w województwie wielkopolskim” poszukujemy Podmiotu, który zagwarantuje najem sal w powiecie krotoszyńskim na potrzeby zajęć: „Pośrednictwo pracy” dla maksymalnie 8 Uczestników/czek Projektu, w łącznym maksymalnym wymiarze 32 godzin zegarowych (tj.4 h/ UP), organizowanych w  okresie sierpień – wrzesień 2017 r.

W związku z powyższym prosimy o wycenę kosztu wynajmu sal.

Rozeznanie rynku – sala pdf  rozeznanie rynku SALA na posrednictwo pracy w powiecie krotoszyńskim 21.07.2017 r. 

Rozeznanie rynku – sala word – część ofertowa SALA na pośrednictwo pracy w powiecie krotoszyńskim 21.07.2017


20.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

W ramach realizowanego projektu: “Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia w województwie wielkopolskim” poszukujemy Firmy, która zapewniłaby realizację usługi w postaci wydrukowania i oprawienia max 66 kompletów materiałów dydaktycznych zgodnie z zapytaniem.

Prosimy o wycenę kosztów ww. usługi.

Rozeznanie w sprawie ceny usługi : 

rozezn materiały dydaktyczne

wycena


18.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

W ramach realizowanego projektu: „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia w województwie wielkopolskim” poszukujemy Podmiotu, który zagwarantuje najem sal w powiecie słupeckim na potrzeby zajęć: „Pośrednictwo pracy” dla maksymalnie 9 Uczestników/czek Projektu, w łącznym maksymalnym wymiarze 36 godzin zegarowych (tj.4 h/ UP), organizowanych w  okresie sierpień – wrzesień 2017 r.

W związku z powyższym prosimy o wycenę kosztu wynajmu sal.

Rozeznanie rynku – sala pdf  rozeznanie rynku najem SALA na posrednictwo pracy w powiecie słupeckim 18.07.2017

Rozeznanie rynku – sala word –  część ofertowa SALA na pośrednictwo pracy w powiecie słupeckim 18.07.2017 

 


18.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

W ramach realizowanego projektu: „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia w województwie wielkopolskim” poszukujemy pośrednika pracy gotowego do przeprowadzenia zajęć “Pośrednictwo pracy” dla maksymalnie 9 Uczestników/czek Projektu, w łącznym maksymalnym wymiarze 36 godzin zegarowych (tj.4 h/ UP), w powiecie słupeckim w  okresie sierpień – wrzesień 2017 r.

W związku z powyższym informujemy o możliwości złożenia oferty i prosimy o wycenę kosztu przeprowadzenia ww. zajęć.

Rozeznanie rynku – pośrednik pracy pdf – rozeznanie rynku POŚREDNIK PRACY powiat słupecki 18.07.2017 r. 

Rozeznanie rynku – pośrednik pracy word – część ofertowa POŚREDNIK PRACY powiat słupecki 18.07.2017 

 


11.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

W ramach realizowanego projektu: „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia w województwie wielkopolskim” poszukujemy pośrednika pracy gotowego do przeprowadzenia zajęć “Pośrednictwo pracy” dla maksymalnie 39 Uczestników/czek Projektu, w łącznym maksymalnym wymiarze 156 godzin zegarowych (tj.4 h/ UP), w powiecie jarocińskim w  okresie sierpień – wrzesień 2017 r.

W związku z powyższym informujemy o możliwości złożenia oferty i prosimy o wycenę kosztu przeprowadzenia ww. zajęć.

 

Rozeznanie rynku – pośrednik pracy pdf – rozeznanie rynku POSREDNIK PRACY powiat jarociński 11.07.2017 r. 

Rozeznanie rynku – pośrednik pracy word – część ofertowa POSREDNIK PRACY powiat jarociński 11.07.2017r.

 


11.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

W ramach realizowanego projektu: „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia w województwie wielkopolskim” poszukujemy Podmiotu, który zagwarantuje najem sal w powiecie jarocińskim na potrzeby zajęć: „Pośrednictwo pracy” dla maksymalnie 39 Uczestników/czek Projektu, w łącznym maksymalnym wymiarze 156 godzin zegarowych (tj.4 h/ UP), organizowanych w  okresie sierpień – wrzesień 2017 r.

W związku z powyższym prosimy o wycenę kosztu wynajmu sal.

Rozeznanie rynku – sala pdf  rozeznanie rynku najem SALA na posrednictwo pracy w powiecie jarocińskim 11.07.2017r.

Rozeznanie rynku – sala word – część ofertowa SALA na pośrednictwo pracy w powiecie jarocińskim 11.07.2017

 


05.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że pozostali Uczestnicy rozpoczęli staże zawodowe. 

Kolejne wsparcie, tj. pośrednictwo pracy przewidziane jest w okresie sierpień – wrzesień.

Wszystkim Uczestnikom Projektu, życzymy powodzenia podczas stażu – mamy nadzieję, że zaowocują one późniejszymi propozycjami pracy.


28.06.2017 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że jutro, tj. 29.06.2017 r.  odbędą się zajęcia dla grupy 5PH, po których zorganizowany zostanie egzamin VCC. Pozostali uczestnicy odbyli już szkolenia zakończone egzaminem VCC i rozpoczęły staże zawodowe. Pozostali uczestnicy rozpoczną staże z dniem 1 lipca.

O wynikach egzaminów VCC Uczestnicy zostaną/zostali poinformowani telefonicznie


09.06.2017 r.

Szanowni Państwo,

Grupa 5PH rozpoczyna dzisiaj szkolenie: “Przedstawiciel handlowy”. Pozostałe grupy tj. gr 1PH, 2PH, 3PH, 4PH zakończyły szkolenia i zaczęły/kontynuują staże zawodowe. 

PLANOWANE TERMINY:

  • Zakończenie szkolenia “specjalista ds. logistyki” dla grupy 6SL – 11.06.2017 r.
  • Zakończenie szkolenia “przedstawiciel handlowy” dla grupy 7PH – 22.06.2017 r.
  • Zakończenie szkolenia  “przedstawiciel handlowy” dla grupy 5PH – 29.06.2017 r.
  • Egzamin VCC dla grup 1PH, 2PH oraz 4PH – 12.06.2017 r.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie/mailowo. Pozostałe terminy egzaminów są w trakcie ustalania.

 


07.06. 2017 r.

Szanowni Państwo,

W ramach realizowanego projektu: „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia w województwie wielkopolskim” poszukujemy Podmiotów, które  zapewniłyby realizację usługi medycznej w postaci przeprowadzenia wstępnych badań profilaktycznych dla max 70 UP przed przystąpieniem przez nich do 3- miesięcznych staży zawodowych oraz wystawienia zaświadczeń dopuszczających ich do udziału w stażach zawodowych o wskazanym profilu

W związku z powyższym prosimy o wycenę kosztu ww. badań

badania lekarskiee – powiat krotoszyński


31.05. 2017 r.

Szanowni Państwo,

W ramach realizowanego projektu: „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia w województwie wielkopolskim” poszukujemy Podmiotów, które  zapewniłyby realizację usługi medycznej w postaci przeprowadzenia wstępnych badań profilaktycznych dla max 70 UP przed przystąpieniem przez nich do 3- miesięcznych staży zawodowych oraz wystawienia zaświadczeń dopuszczających ich do udziału w stażach zawodowych o wskazanym profilu

W związku z powyższym prosimy o wycenę kosztu ww. badań

badania lekarskie – powiat słupecki

 

 


22.05. 2017 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że grupa nr VII rozpoczyna dzisiaj, tj. 22.05.2017 r.  zajęcia: “poradnictwo zawodowe indywidualne z IPD”.

Grupa nr VI w tym tygodniu zakończy ww. zajęcia, a już 26 maja rozpocznie szkolenie zawodowe. Zaś szkolenie dla grupy nr V planowane jest na 1 czerwca br.

Ustalane są już również egzaminy VCC.

 

O szczegółach i proponowanych harmonogramach Uczestnicy zostali/zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.

 


19.05. 2017 r.

Szanowni Państwo,

W ramach realizowanego projektu: „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia w województwie wielkopolskim” poszukujemy Podmiotów, które  zapewniłyby realizację usługi medycznej w postaci przeprowadzenia wstępnych badań profilaktycznych dla max 70 UP przed przystąpieniem przez nich do 3- miesięcznych staży zawodowych oraz wystawienia zaświadczeń dopuszczających ich do udziału w stażach zawodowych o wskazanym profilu

W związku z powyższym prosimy o wycenę kosztu ww. badań

badania lekarskie – powiat wrzesiński

 


05.05.2017 r.

Szanowni Państwo,

W ramach realizowanego projektu: „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia w województwie wielkopolskim” poszukujemy Podmiotu, który zagwarantuje najem sal w powiecie krotoszyńskim na potrzeby zajęć: „Poradnictwo zawodowe indywidualne z IPD” dla maksymalnie 10 Uczestników/czek Projektu, w łącznym maksymalnym wymiarze 100 godzin zegarowych (tj.10 h/ UP), organizowanych w  maju 2017 r.

W związku z powyższym prosimy o wycenę kosztu wynajmu sal.

 

Rozeznanie rynku – sala pdf – rozeznanie rynku – SALA na doradztwo powiat krotoszyński – 05.05.2017

Rozeznanie rynku – sala word cześć ofertowa rozeznanie rynku – SALA na doradztwo powiat krotoszyński 05.05.2017r.

 


05.05.2017 r.

Szanowni Państwo,

Z dniem 30.04.2017 r. rekrutacja do Projektu została zakończona. 

INFORMACJE OGÓLNE:

Grupy I i II zakończyły szkolenia zawodowe “Przedstawiciel handlowy” i większość Uczestników Projektu rozpoczęła 04.05.20117 r. staże zawodowe. Planowane są również terminy egzaminów zewnętrznych dla tych grup – Uczestnicy zostaną poinformowani o nich telefonicznie.
W kwietniu również grupa III zakończyła zajęcia “Poradnictwo zawodowe indywidualne z IPD”. Oceniając predyspozycje UP i zapotrzebowanie lokalnego rynku Uczestnicy zostali zakwalifikowani na szkolenie “Specjalista ds. marketingu internetowego”, którego harmonogram jest w trakcie ustalania.

Indywidualne zajęcia, tj. “Poradnictwo zawodowe indywidualne z IPD” dla grupy IV  zakończą się w najbliższy weekend. Pozostałe grupy (tj. V, VI,VII) rozpoczną zajęcia niezwłocznie po  rozstrzygnięciu procedur wyboru doradców i sal na ww. zajęcia. 


04.05.2017 r.

Szanowni Państwo,

W ramach realizowanego projektu: „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia w województwie wielkopolskim” poszukujemy Podmiotu, który zagwarantuje najem sal w powiecie słupeckim na potrzeby zajęć: „Poradnictwo zawodowe indywidualne z IPD” dla maksymalnie 10 Uczestników/czek Projektu, w łącznym maksymalnym wymiarze 100 godzin zegarowych (tj.10 h/ UP), organizowanych w  maju 2017 r.

W związku z powyższym prosimy o wycenę kosztu wynajmu sal.

Rozeznanie rynku – sala pdf  rozeznanie rynku – SALA na doradztwo powiat słupecki – 04.05.2017

Rozeznanie rynku – sala word cześć ofertowa rozeznanie rynku – SALA na doradztwo powiat słupecki 04.05.2017r.

 


28.04.2017 r.

Szanowni Państwo,

W ramach realizowanego projektu: „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia w województwie wielkopolskim” poszukujemy Podmiotu, który zagwarantuje najem sal w powiecie jarocińskim na potrzeby zajęć: „Poradnictwo zawodowe indywidualne z IPD” dla maksymalnie 10 Uczestników/czek Projektu, w łącznym maksymalnym wymiarze 100 godzin zegarowych (tj.10 h/ UP), organizowanych w  maju 2017 r.

W związku z powyższym prosimy o wycenę kosztu wynajmu sal.

Rozeznanie rynku – sala pdf rozeznanie rynku – SALA na doradztwo powiat jarociński – 28.04.2017

Rozeznanie rynku – sala word cześć ofertowa rozeznanie rynku – SALA na doradztwo powiat jarocinski 28.04.2017r.

 

 


21.04.2017 r.

Szanowni Państwo,

W ramach realizowanego projektu: „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia w województwie wielkopolskim” poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania egzaminu zewnętrznego zakończonego uzyskaniem certyfikatu VCC lub równoważnego (cena obejmować będzie zapewnienie sal egzaminacyjnych, wynagrodzenie i koszty przejazdu uprawnionego egzaminatora/ów na miejsce egzaminu, przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów oraz wydanie certyfikatów, w przypadku pozytywnego zaliczenia egzaminu).

W związku z powyższym prosimy o wycenę kosztu ww. usługi.

Rozeznanie rynku – wersja pdf rozeznanie rynku 21.04.2017 egzamin zewn i certyfikacja

Rozeznanie rynku – wersja word część ofertowa rozeznanie rynku 21.04.2017 egzamin zewn i certyfikacja

 


12.04. 2017 r.

Szanowni Państwo,

W ramach realizowanego projektu: „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia w województwie wielkopolskim” poszukujemy Podmiotów, które  zapewniłyby realizację usługi medycznej w postaci przeprowadzenia wstępnych badań profilaktycznych dla max 70 UP przed przystąpieniem przez nich do 3- miesięcznych staży zawodowych oraz wystawienia zaświadczeń dopuszczających ich do udziału w stażach zawodowych o wskazanym profilu

W związku z powyższym prosimy o wycenę kosztu ww. badań.

badania lekarskiee – powiat jarociński

 


12.04. 2017 r.

Szanowni Państwo,

W ramach realizowanego projektu: „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia w województwie wielkopolskim” poszukujemy Podmiotów, które zagwarantują realizację usługi w postaci ubezpieczenia UP od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas odbywania przez nich 3- miesięcznych staży zawodowych.

W związku z powyższym prosimy o wycenę kosztu ww. ubezpieczenia.

 rozeznanie rynku ubezpieczenia od NNW

 


10.04.2017 r.

Szanowni Państwo,

Dzisiaj, tj. 10.04.2017 r.  grupa 3 rozpoczyna   zajęcia: “Poradnictwo zawodowe indywidualne z IPD” w miejscowości Kołaczkowo. Grupy 1-2 rozpoczęły 6 kwietnia br.  szkolenie “Przedstawiciel handlowy”. 

Nadal posiadamy kilka wolnych miejsc w Projekcie –  serdecznie zapraszamy do udziału.

Wiosna to dobry czas na zmiany!


29.03.2017 r.

Szanowni Państwo,

W ramach realizowanego projektu: „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia w województwie wielkopolskim” poszukujemy Podmiotu, który zagwarantuje najem sal w powiecie jarocińskim na potrzeby zajęć: „Poradnictwo zawodowe indywidualne z IPD” dla maksymalnie 10 Uczestników/czek Projektu, w łącznym maksymalnym wymiarze 100 godzin zegarowych (tj.10 h/ UP), organizowanych w  kwietniu 2017 r.

W związku z powyższym prosimy o wycenę kosztu wynajmu sal.

Rozeznanie rynku – sala pdf rozeznanie rynku – SALA na doradztwo powiat jarocinski 29.03.2017

Rozeznanie rynku – sala word cześć ofertowa rozeznanie rynku – SALA na doradztwo powiat jarocinski 29.03.2017r.


24.03.2017 r.

Szanowni Państwo,

W ramach realizowanego projektu: „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia w województwie wielkopolskim” poszukujemy Podmiotu, który zagwarantuje najem sal w powiecie wrzesińskim na potrzeby zajęć: „Poradnictwo zawodowe indywidualne z IPD” dla maksymalnie 10 Uczestników/czek Projektu, w łącznym maksymalnym wymiarze 100 godzin zegarowych (tj.10 h/ UP), organizowanych w  kwietniu 2017 r.

W związku z powyższym prosimy o wycenę kosztu wynajmu sal.

Rozeznanie rynku – sala pdf  rozeznanie rynku – SALA na doradztwo powiat wrzesiński

Rozeznanie rynku – sala word rozeznanie rynku – wycena


07.03.2017 r.

Szanowni Państwo,

20 Uczestników Projektu rozpoczęło zajęcia indywidualne: “Poradnictwo zawodowe indywidualne z IPD” – o zajęciach UP zostali poinformowani telefonicznie.

 

Nadal prowadzimy rekrutację do Projektu. Przewidywany czas zakończenia rekrutacji – 30 marzec 2017

Serdecznie zapraszamy!


20.02.2017 r.

Szanowni Państwo,

W ramach realizowanego projektu: “Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia w województwie wielkopolskim” poszukujemy Podmiotu, który zagwarantuje najem sal w powiecie jarocińskim na potrzeby zajęć: „Poradnictwo zawodowe indywidualne z IPD” dla maksymalnie 20 Uczestników/czek Projektu, w łącznym maksymalnym wymiarze 200 godzin zegarowych (tj.10 h/ UP), w planowanym okresie 03.2017 – 04.2017r.

W związku z powyższym prosimy o wycenę kosztu wynajmu sal.

Rozeznanie rynku – sala pdf  rozeznanie rynku – SALA na doradztwo powiat jarocinski 20.02.2017r.

Rozeznanie rynku – sala word cześć ofertowa rozeznanie rynku – SALA na doradztwo powiat jarocinski 20.02.2017r.

 


07.02.2017 r.

Szanowni Państwo,

W ramach realizowanego projektu: “Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia w województwie wielkopolskim” poszukujemy Firmy, która zapewniłaby realizację usługi w postaci przygotowania i opracowania max 70 kompletów materiałów piśmienniczych zgodnie z zapytaniem.

Prosimy o wycenę kosztów ww. usługi.

Rozeznanie w sprawie ceny usług piśmienniczych: rozezn swiadczenie uslug pismienniczych

 


03.02.2017 r. 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rekrutacja do projektu potrwa do końca marca!

Przygotowaliśmy dla Państwa broszury informacyjne
z niezbędnymi informacjami odnośnie projektu.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 


12.01.2017 r. 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie. Wszelkie informacje na temat szkoleń/staży znajdziecie Państwo w zakładce: cyklszkoleniowy.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są tutaj.


03.01.2017 r.

Szanowni Państwo,

Niech Nowy Rok 2017
będzie czasem pokoju, miłości
oraz realizacji najskrytszych marzeń!!

Przypominamy, że rekrutacja do projektu jest  otwarta i potrwa do końca marca – serdecznie zapraszamy!


07.12.2016 r.

Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp. z o.o. realizuje na terenie województwa wielkopolskiego, projekt pt.  „Aktywizacja zawodowa osób bez zatrudnienia w województwie wielkopolskim”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo  w zakładce – ” cykl szkoleniowy”.

Miło nam poinformować, że strona internetowa została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  Osoby z dysfunkcją wzroku mogą skorzystać z możliwości  powiększenia tekstu/zmiany kolorów/kontrastu. Aby zmienić podgląd strony należy wybrać w prawym górnym rogu ikonkę Znalezione obrazy dla zapytania ikona niepelnosprawny i wybrać odpowiedni dla siebie format. Osoby, które mają problem z obsługą myszki komputerowej mogą poruszać się po witrynie za pomocą klawisza TAB (tabulator).

 

 

 

n_az