31.10.2018

Szanowni Państwo,
 
Navigator International Sp. z o. o. w ramach realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy” planuje zrealizowanie na terenie województwa lubuskiego zajęć indywidualnych z doradztwa zawodowego, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, w okresie 11.2018 r. – 02.2019 r., z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym poszukujemy podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).

Szczegóły w załączniku.

Zapraszamy do składania wycen.

rozeznanie rynku – wynajem sali

 


31.10.2018

Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp. z o. o, w ramach realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy” nr RPLB.06.02.00-08-0009/17, planuje zrealizowanie USŁUGI tj. POŚREDNICTWA PRACY, w okresie od 11.2018 r. do 02.2019 r., z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym poszukujemy pośrednika pracy, gotowego przeprowadzić ww. zajęcia (Kod CPV 79611000-0 Usługi poszukiwania pracy).

Szczegóły w załączniku.

Zapraszamy do składania wycen.

rozeznanie rynku – pośrednictwo

 


25.09.2018

Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp. z o. o, w ramach realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy” nr RPLB.06.02.00-08-0009/17, planuje zrealizowanie USŁUGI tj. POŚREDNICTWA PRACY, w okresie od 10.2018 r. do 12.2018 r., z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym poszukujemy pośrednika/ków pracy, gotowego/wych przeprowadzić ww. zajęcia (Kod CPV 79611000-0 Usługi poszukiwania pracy).

Szczegóły w załączniku.

Zapraszamy do składania wycen.

rozeznanie rynku – pośrednictwo


25.09.2018

Szanowni Państwo,
 
Navigator International Sp. z o. o. w ramach realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy” planuje zrealizowanie na terenie województwa lubuskiego zajęć indywidualnych z doradztwa zawodowego, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla max. 72 osób, w okresie X-XII 2018 r., z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym poszukujemy podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).

Szczegóły w załączniku.

Zapraszamy do składania wycen.

rozeznanie rynku – wynajem sali


01.08.2018

Szanowni Państwo,

Navigator International Sp. z o. o. w ramach realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy” planuje zrealizowanie na terenie województwa lubuskiego zajęć indywidualnych z doradztwa zawodowego, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla max. 72 osób, w okresie VIII – XII 2018 r., z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym poszukujemy podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).

Szczegóły w załączniku.

Zapraszamy do składania wycen.

rozeznanie rynku – wynajem sali – powiat wschowski

07.08.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy,iż rozeznanie rynku na wynajem sali na przeprowadzenie indywidualnych zajęć z doradztwa zawodowego, poradnictwa zawodowego i pośrednictw pracy w ramach projektu “Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy” na terenie powiatu wschowskiego opublikowane na niniejszej stronie projektu, dn. 01.08.2018 roku i wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej do potencjalnych Wykonawców zostało anulowane z powodu nie zebrania się odpowiedniej ilości UP, potrzebnej do przeprowadzenia zajęć ( rozpad grupy).

 


01.08.2018

Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp. z o. o, w ramach realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy” nr RPLB.06.02.00-08-0009/17, planuje zrealizowanie USŁUGI tj. POŚREDNICTWA PRACY, w okresie od 08.2018 r. do 12.2018 r., z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym poszukujemy pośrednika pracy, gotowego przeprowadzić ww. zajęcia (Kod CPV 79611000-0 Usługi poszukiwania pracy).

Szczegóły w załączniku.

Zapraszamy do składania wycen.

rozeznanie rynku – pośrednik pracy – powiat wschowski

07.08.2018

Szanowni Państwo,
Informujemy,iż rozeznanie rynku na przeprowadzenie indywidualnych zajęć z pośrednictwa pracy w ramach realizacji projektu “Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy” na terenie powiatu wschowskiego opublikowane na niniejszej stronie projektu, dn. 01.08.2018 roku i wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej do potencjalnych Wykonawców zostało anulowane z powodu nie zebrania się odpowiedniej ilości UP, potrzebnej do przeprowadzenia zajęć ( rozpad grupy).
 

17.07.2018

Szanowni Państwo,

Firma Navigator International Sp. z o. o, w ramach realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy” nr RPLB.06.02.00-08-0009/17, planuje zrealizowanie USŁUGI tj. POŚREDNICTWA PRACY, w okresie od 08.2018 r. do 12.2018 r., z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym poszukujemy pośrednika pracy, gotowego przeprowadzić ww. zajęcia (Kod CPV 79611000-0 Usługi poszukiwania pracy).

Szczegóły w załączniku.

Zapraszamy do składania wycen.

rozeznanie rynku – pośrednik pracy – 2 powiaty

 


17.07.2018

Szanowni Państwo,

Navigator International Sp. z o. o. w ramach realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy” planuje zrealizowanie na terenie województwa lubuskiego, powiatu krośnieńskiego zajęć indywidualnych z doradztwa zawodowego, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla max. 72 osób, w okresie VII – XII 2018 r., z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym poszukujemy podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).

Szczegóły w załączniku.

Zapraszamy do składania wycen.

rozeznanie rynku – wynajem sali – powiat krośnieński

 


16.07.2018

Szanowni Państwo,

Navigator International Sp. z o. o. w ramach realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy” planuje zrealizowanie na terenie województwa lubuskiego zajęć indywidualnych z doradztwa zawodowego, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla max. 72 osób, w okresie VII – XI 2018 r., z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym poszukujemy podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).

Szczegóły w załączniku.

Zapraszamy do składania wycen.

rozeznanie rynku – wynajem sali

 


27.04.2018

Szanowni Państwo,

Navigator International Sp. z o. o. w ramach realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy” planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. „Pośrednictwo pracy”na terenie województwa lubuskiego w miejscowości Zielona Góra, w okresie od 05.2018 r. do 08.2018 r., z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym poszukujemy pośrednika pracy, gotowego przeprowadzić ww. zajęcia (Kod CPV 79611000-0 Usługi poszukiwania pracy).

Szczegóły w załączniku.

Zapraszamy do składania wycen.

rozeznanie rynku – pośrednik pracy

 


18.04.2018 r.

Szanowni Państwo,

Navigator International Sp. z o. o. w ramach realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy” planuje zrealizowanie na terenie województwa lubuskiego zajęć indywidualnych z doradztwa zawodowego, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla max. 72 osób, w okresie IV – VIII 2018 r., z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym poszukujemy podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).

Szczegóły w załączniku.

Zapraszamy do składania wycen.

rozeznanie rynku – wynajem sali