Biuro Projektu 

„Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy”

ul. Pomorska 34
66-400 Gorzów Wielkopolski

tel.: 515-561-282

e-mail: aktywizacja-zawodowa@/