Dokumenty rekrutacyjne wymagane od kandydatów/ek na Uczestników/czki Projektu:

1. Formularz rekrutacyjny – Formularz rekrutacyjny

2. Oświadczenie o statusie na rynku pracy – Oświadczenie o statusie na rynku pracy

3.  W przypadku osób niepełnosprawnych – Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia

4. OŚWIADCZENIE osoby pobierającej stypendium

Żeby wziąć udział w projekcie należy wypełnić i podpisać powyższe dokumenty, a następnie przesłać je listownie lub dostarczyć osobiście do naszego Biura Projektu (dokładny adres w zakładce KONTAKT). W razie pytań lub wątpliwości podczas wypełniania formularza proszę dzwonić na: 515-561-282. Pomożemy 🙂

Przed wypełnieniem dokumentów zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem – Regulamin projektu

Aktualizacja Regulaminu projektu z dnia 01.06.2018r. – Zaktualizowany Regulamin Projektu

Aktualizacja Regulaminu projektu z dnia 02.08.2018r. – Zaktualizowany Regulamin Projektu

Aktualizacja Regulaminu projektu z dnia 24.10.2018r. –Zaktualizowany regulamin projektu

Aktualizacja Regulaminu projektu z dnia 30.11.2018r. –Zaktualizowany regulamin projektu-